over het Randstad Employer Brand Research

de meest aantrekkelijke werkgever van 2017

Randstad onderzoekt jaarlijks wereldwijd de aantrekkelijkheid van werkgevers. In tegenstelling tot andere 'aantrekkelijkheids'-onderzoeken waarbij wordt gekeken naar de absolute aantrekkelijkheid van een organisatie ('zou u voor deze organisatie willen werken'), gaat het bij het Randstad Employer Brand Research om de relatieve aantrekkelijkheid. 

onderzoek

In dit onderzoek hebben respondenten aangegeven een organisatie (goed) te kennen én voor deze organisatie te willen werken. Ook geven zij aan welke aspecten zoals bijvoorbeeld aangename werksfeer en werkzekerheid van belang zijn bij het kiezen van een werkgever.

Met de uitkomsten wordt duidelijk wat u als organisatie kunt verbeteren om aantrekkelijk te zijn voor werknemers. Dit helpt de 'employer branding', de aantrekkelijkheid van het werkgeversmerk te verbeteren. Het onderzoek is volledig onafhankelijk: de deelnemers zijn niet verbonden aan de onderzochte organisaties. 

Randstad Award

De werkgevers die als beste uit dit onderzoek naar voren komen in de profit en non-profit sector, winnen de Randstad Award. Deze Award is al jaren een prestigieuze prijs in verschillende landen. We reiken de Award inmiddels in 26 landen uit.

het belang van een goed arbeidsmarktimago

Het arbeidsmarktimago van organisaties wordt steeds belangrijker, zeker in tijden waarin de arbeidsmarkt krapper wordt door vergrijzing en ontgroening. In veel sectoren ondervinden werkgevers nu al groeiende problemen met het vinden en behouden van talent.

Voor u als organisatie is het essentieel om te weten hoe u uw arbeidsmarktimago kunt verbeteren en hoe u het juiste talent vindt en vasthoudt. De onderzoeksresultaten van de Randstad Award bieden een rijkdom aan aanknopingspunten om een magneet voor talent te worden en blijven. 

Randstad Award