over de Randstad Award

de meest aantrekkelijke werkgever van 2016

Randstad onderzoekt jaarlijks wie de aantrekkelijkste werkgever van Nederland is. We bevragen daarvoor Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar. In tegenstelling tot andere 'aantrekkelijkheids'-onderzoeken waarbij wordt gekeken naar de absolute aantrekkelijkheid van een organisatie ('zou u voor deze organisatie willen werken'), gaat het bij de Randstad Award om de relatieve aantrekkelijkheid. Dit houdt in dat mensen hebben aangegeven een organisatie (goed) te kennen én voor deze organisatie te willen werken. Daarnaast konden de respondenten aangeven welke aspecten zoals bijvoorbeeld aangename werksfeer en werkzekerheid van belang zijn bij het kiezen van een werkgever.

Met de uitkomsten wordt duidelijk wat je als organisatie kunt verbeteren om aantrekkelijk te zijn voor werknemers. Dit helpt de 'employer branding', de aantrekkelijkheid van het werkgeversmerk, te verbeteren. Het onderzoek is volledig onafhankelijk: de deelnemers zijn niet verbonden aan de onderzochte organisaties. De Randstad Award is dus een publieksprijs in de letterlijke zin van het woord.

De werkgevers die als beste uit dit onderzoek naar voren komen in de profit en non-profit sector, winnen de Randstad Award. Deze Award is al jaren een prestigieuze prijs in verschillende landen. We reiken de Award inmiddels in 23 landen uit.

het belang van een goed arbeidsmarktimago

Het arbeidsmarktimago van organisaties wordt steeds belangrijker, zeker in tijden waarin de arbeidsmarkt krapper wordt door vergrijzing en ontgroening. In veel sectoren ondervinden werkgevers nu al groeiende problemen met het vinden en behouden van medewerkers met de juiste kwalificaties.

Voor organisaties is het dus van levensbelang om te weten hoe zij hun arbeidsmarktimago kunnen verbeteren en hoe zij de juiste talenten kunnen aantrekken en vasthouden. De resultaten van het onderzoek van de Randstad Award bieden een rijkdom aan aanknopingspunten voor organisaties die aantrekkelijk willen worden of blijven.