Op de arbeidsmarkt is de diversiteit in leeftijd op dit moment groter dan ooit: tussen de jongste en de oudste werkzoekenden kan zomaar 45 jaar leeftijdsverschil zitten. En ook op de werkvloer lopen steeds vaker verschillende generaties rond, die met elkaar samenwerken. Juist deze diversiteit in leeftijdsgroepen kan jouw organisatie een paar belangrijke voordelen bieden.

op deze pagina

  • wat is leeftijdsdiversiteit?
  • 5 voordelen
  • meer weten?

wat is leeftijdsdiversiteit?

Leeftijdsdiversiteit gaat over de verschillen in kennis, vaardigheden, ervaring en levensstijl tussen medewerkers van verschillende leeftijden. Door de toenemende diversiteit in leeftijd op de werkvloer zijn jongere en oudere medewerkers zijn steeds vaker elkaars collega’s. Als je de samenwerking tussen de verschillende leeftijdsgroepen in jouw organisatie kunt optimaliseren, kan je maximaal profiteren van de voordelen van een goede generatiemix.

5 voordelen

Een personeelsbestand dat bestaat uit medewerkers uit diverse leeftijdsgroepen heeft veel meerwaarde voor je organisatie. We noemen vijf voordelen:

1 goede mix van talent en ervaring

Jong en oud hebben relevante specifieke kenmerken en talenten die elkaar kunnen aanvullen en versterken. Denk aan de ruime levens- en werkervaring en de vakkennis van 50-plussers en de meer toekomstgerichte competenties en de flexibiliteit van jongeren. Een mix van jonge en oudere medewerkers maakt dat je kunt profiteren van de combinatie van al deze vaardigheden en competenties. 

2 beter inspelen op behoeften van je klantenkring

Een organisatie met medewerkers uit verschillende generaties heeft meer voeling met de diverse leeftijdsgroepen binnen je klantenbestand. Zo kun je beter inspelen op de behoeften van zowel jongere als oudere klanten en je (nieuwe) producten en diensten beter op hen afstemmen. Dat geeft je sowieso een voorsprong op de concurrentie. 

3 groter vermogen tot aanpassing en innovatie

Jongeren zijn vaak de drijvende kracht achter veranderingen en innovatie. Dat kan procesmatig zijn, zoals de implementatie van digitaal werken en sociale media, maar ook sociaal, bijvoorbeeld een meer inclusieve bedrijfscultuur. Zo blijkt uit onderzoek dat de invloed van millennials groot is op leiderschap (van ‘boss’ naar ‘coach’), zingevend werk en persoonlijke ontwikkeling. Op die manier kunnen jongeren in je organisatie veranderingen aanjagen waar uiteindelijk alle medewerkers van profiteren.

4 sterkere en productievere teams

Een goede mix van jong en oud op de werkvloer zorgt voor uiteenlopende invalshoeken en verschillende perspectieven aan tafel, wat de kans op een betere besluitvorming vergroot. Oudere medewerkers kunnen een mentor zijn voor jongere collega’s, maar er zitten ook voordelen aan ‘reversed mentoring’: oudere medewerkers die leren van hun jongere collega’s.

5 positiever imago

Door als organisatie werkzoekenden van alle leeftijden aan te nemen, laat je zien dat je diversiteit en inclusie belangrijk vindt. Het imago dat je als werkgever aantrekkelijk bent voor alle leeftijden kan het verschil maken in deze tijd van grote personeelstekorten.

Wil je als werkgever de meerwaarde van diversiteit in leeftijd optimaal benutten en inclusie van alle leeftijdsgroepen in je organisatie realiseren? Dan is het belangrijk om in je diversiteits- en inclusiebeleid ook de dimensie leeftijd mee te nemen.

meer weten?

Lees de blog 5 generaties op de werkvloer of download de paper over millennials. Het Charterdocument Leeftijdsdiversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf biedt je extra inzicht en achtergrondinformatie.