Diversiteit betekent voor iedereen iets anders. Misschien vind je het, als werkgever, belangrijk dat mannen en vrouwen evenwichtig vertegenwoordigd zijn in managementfuncties. Of dat de culturele achtergronden van jouw werknemers een goede afspiegeling zijn van jouw markt en klantenbestand. Of dat er in je bedrijf ruimte genoeg is voor mensen met een arbeidsbeperking.

Allemaal prima initiatieven om te zorgen voor diversiteit op de werkvloer. Toch zijn er maar weinig organisaties die diversiteit in leeftijd meenemen in hun beleid. En dat is een gemiste kans. Want een personeelsbestand dat bestaat uit werknemers van verschillende generaties biedt je organisatie een breed scala aan sterke punten en talenten - dat wil zeggen: als je eruit haalt wat erin zit.

op deze pagina

een multigenerationeel personeelsbestand

Jouw personeelsbestand kan zomaar uit vier generaties bestaan. Dat betekent een mix van medewerkers die uit het pre-digitale tijdperk stammen tot en met medewerkers die ‘online’ opgegroeid zijn. Elke generatie brengt eigen, unieke kwaliteiten mee:

 • de babyboomers (geboren tussen 1941 - 1955) zijn opgegroeid in stijgende welvaart, hebben aan de basis gestaan van cultuurveranderingen en vinden zelfontplooiing belangrijk
 • generatie X (geboren tussen 1956 - 1970) is snel volwassen geworden in een tijd van economische neergang en werkloosheid, heeft een no-nonsense mentaliteit en is zelfredzaam
 • de pragmatische generatie (geboren tussen 1971 - 1985) is opgegroeid met veel keuzemogelijkheden, vindt zelfontplooiing en kennis delen belangrijk en kan knopen doorhakken
 • generatie Y (geboren tussen 1986 - 2000) - ofwel de millennials - is opgegroeid met technologische vooruitgang, was al vroeg actief op internet en gelooft dat alles mogelijk is als je je inzet
 • generatie Z (geboren 2000 - 2015) zijn de 'digital natives': ze zijn opgegroeid in het digitale tijdperk, geboren 'media consumers', mondiaal en goed in multitasken
 • in aantocht: generatie Alpha (geboren vanaf 2015) groeit op in tijden van snel ontwikkelende technologie en leeft via een scherm ('screenagers').

waarom leeftijdsdiversiteit belangrijk is

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die leeftijdsdiversiteit goed aanpakken, profiteren van de voordelen ervan. Goed aanpakken betekent in deze context: focussen op de sterke punten en talenten van werknemers uit verschillende generaties, in plaats van te kijken naar negatieve generatiestereotypen en tekortkomingen. 

Hierachter schuilt het principe dat mensen alleen optimaal kunnen presteren wanneer zij de mogelijkheid hebben om hun kwaliteiten te benutten. Als werknemers hun sterke punten inzetten voor hun werk noemen we dat strengths use behavior (SUB). En dat gedrag vertonen ze eerder en meer wanneer zij het multigenerationele klimaat van hun organisatie als positief ervaren. Kortom: het erkennen, waarderen en stimuleren van de talenten van medewerkers uit elke generatie, betekent winst voor je organisatie.

zo denken jouw werknemers over leeftijdsdiversiteit

Niet alleen onderzoekers en werkgevers zien het potentieel van diversiteit in leeftijd op de werkvloer. Ook werknemers vinden dat een beleid dat focust op talent van alle leeftijden bijdraagt aan het succes van het bedrijf waar ze werken. Uit de wereldwijde Randstad WerkMonitor Q2 2018 blijkt dat 86% van de werknemers in 34 landen een duidelijke voorkeur hebben voor het werken in een multigenerationeel team. En ongeveer hetzelfde percentage (85%) geeft aan dat een team van medewerkers met uiteenlopende leeftijden hen stimuleert om met innovatieve ideeën te komen.
Bedrijven die de generatiekloof succesvol overbruggen en slagen in het creëren van een goede balans en onderlinge samenhang in hun teams zullen - zo is de mening van werknemers - profiteren van de kennis en vaardigheden van zowel jongere als oudere werknemers.

3 tips om het beste uit jouw multigenerationele personeelsbestand te halen

 1. stel projectteams samen met medewerkers van uiteenlopende leeftijden:
  Mix verschillende generaties om de individuele bijdrage van de teamleden alle ruimte te geven. Zo kunnen medewerkers uit generatie Z met hun talenten op het gebied van digitale tools en sociale netwerken de sterke punten van babyboomers - (historische) kennis van de markt en gewortelde klantrelaties - verbeteren.
 2. geef jouw medewerkers de juiste hulpmiddelen:
  Nieuwe communicatiemiddelen en technische snufjes kunnen nog zo veelbelovend zijn, maar belangrijker is dat iedereen in het team uit de voeten kan met het ‘gereedschap’. Voorkom dat iedere nieuwe trend of slimme tool direct op de werkvloer terechtkomt. Het is beter om eerst een pilot te doen met een gebruikersgroep die uit mensen van diverse leeftijdsgroepen bestaat voordat iets nieuws organisatiebreed wordt geïmplementeerd
 3. bewaak/bewaar waardevolle kennis:
  Een van de sterkste punten van oudere werknemers - zeker als ze al lang bij jouw bedrijf werken - is hun grote kennis van de markt en de marktcultuur. Zorg voor verankering van deze knowhow door jouw oudere werknemers de kans te geven hun kennis te delen met de jongere generaties,  zodat die niet verdampt als zij uit dienst of met pensioen gaan.

meer info over leeftijdsdiversiteit op de werkvloer

Wil je meer weten over de impact van een multigenerationeel personeelsbestand? Download de Randstad Q2 WerkMonitor. Het onderzoek van de Workmonitor richt zich op globale en lokale trends in mobiliteit, tevredenheid en motivatie in 34 landen.