Op 3 maart 2020 is de nieuwe NVP Sollicitatiecode gepubliceerd. De gedragscode voor werving en selectie is in lijn gebracht met de vernieuwde privacywetgeving en gaat ook in op de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI). Werkgevers mogen AI bijvoorbeeld alleen gebruiken als het algoritme verklaard en uitgelegd kan worden en het getoetst kan worden op nauwkeurigheid en juistheid (validatie en transparantie). Daarbij moet zorgvuldig worden omgesprongen met persoonlijke gegevens van kandidaten. De nieuwe code vervangt de versie uit 2017. 

houvast voor werkgevers en sollicitanten

De vereniging van personeelsprofessionals NVP stelt de sollicitatiecode (pdf) op in overleg met de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en vakbonden overleg voeren. Met de sollicitatiecode wil de NVP ‘een norm bieden voor een transparante en eerlijke werving-en-selectieprocedure’. 
De NVP Sollicitatiecode is niet verplicht maar biedt wel houvast aan sollicitanten en werkgevers, die het als gedragscode hanteren. Organisaties kunnen de code eventueel aan hun eigen situatie aanpassen. Er is ook een Engelstalige versie van de sollicitatiecode: de NVP Recruitment Code.

dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de sollicitatiecode van 2020

 • aan de sollicitant mag geen salarisstrook van de huidige of vorige werkgever worden gevraagd
 • het vermijden van eisen op het gebied van persoonlijke kenmerken is scherper geformuleerd
 • bij de inzet van sollicitatiebijeenkomsten maar ook bij videosollicitaties mag de sollicitant om een afwijking van de procedure vragen
 • bij data recruitment met behulp van kunstmatige intelligentie of algoritmes moeten:
  1. deze middelen transparant en gevalideerd zijn
  2. de mogelijke risico’s en tekortkomingen daarvan duidelijk zijn
  3. de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd worden
 • een zogeheten ‘meeloopdag’ is toegestaan, als het gaat om een wederzijds belang en er geen sprake is van verkapte arbeid met loonwaarde
 • de formuleringen voor het bewaren van sollicitatiegegevens zijn aangescherpt met het oog op de AVG-wetgeving.

meer weten over de sollicitatiecode?

In de Randstad Werkpocket vind je meer informatie over de sollicitatiecode.