Per 1 juli 2017 zijn er nieuwe arboregels van toepassing. De Inspectie SZW ziet toe op naleving van de aangepaste regels. Als je dat niet doet, loop je het risico op een boete. Hoe voorkom je dat? Wij helpen je in 4 overzichtelijke stappen.  

basiscontract

Een van de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet is dat je verplicht een basiscontract moet afsluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. In het basiscontract staan voorwaarden, bijvoorbeeld over hoe de toegang van alle medewerkers tot de bedrijfsarts geregeld is. Maar ook hoe het overleg en de samenwerking van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en het medezeggeschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging) zijn geregeld.

nieuw boetebeleid

Per 1 juli 2018 krijgen werkgevers die geen basiscontract hebben bij controle door de Inspectie SZW meteen een boete. Je krijgt ook een boete als je wel een basiscontract hebt, maar er géén afspraken in staan over de verzuimbegeleiding van jouw kant. Het nieuwe boetebeleid is van toepassing op alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 worden gesloten. 

voorkom een boete door deze 4 stappen

stap 1: bepaal of het huidige contract met de arbodienstverlener nog voldoet

Heb je al een contract met de arbodienstverlener of bedrijfsarts? Bepaal dan of dit contract nog voldoet aan de wettelijke eisen. Je kunt ook nog extra maatregelen in het contract opnemen. Deze extra maatregelen zijn niet wettelijk verplicht, maar misschien wel belangrijk voor jouw organisatie.

stap 2: kies de arbodienstverlener(s)

Wil je een nieuw contract voor de arbodienstverlening opstellen? Maak dan eerst een overzicht van de eisen aan arbozorg binnen de organisatie. Enkele tips:

  • vraag jouw brancheorganisatie wat er op brancheniveau aan collectieve preventie en/of arbozorg geregeld is
  • ga na of er een arbocatalogus voor de branche beschikbaar is
  • bekijk of er in de cao een regeling is opgenomen over preventie en arbozorg. 

En ga op zoek naar een arbodienstverlener. Let bij de selectie op het werkgebied (landelijk of regionaal), het aantal vestigingen, de dienstverlening, specialisatie naar sectoren of bedrijfsgrootte en de visie op preventie- en verzuimbeleid. Je kunt kiezen voor een contract met een arbodienst (de zogenaamde vangnetregeling) of voor het inzetten van een arbodeskundige (maatwerkregeling).

stap 3: sluit een basiscontract af 

Heb je een arbodienst of bedrijfsarts gevonden waarmee je in zee wilt gaan? Leg de inhoud van het concept-basiscontract dan voor aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De medezeggenschapsorgaan heeft namelijk instemmingsrecht op de inhoud van het contract. 

stap 4: informeer je werknemers

Nu het nieuwe basiscontract er is, kun je jouw werknemers informeren over de arbozorg in de organisatie en eventuele aanpassingen die zijn gedaan. De werknemers moeten bijvoorbeeld weten wie de (nieuwe) bedrijfsarts is en wie de andere betrokken arbodeskundigen zijn. Ook moeten ze weten waar en wanneer zij de bedrijfsarts kunnen vinden, bijvoorbeeld via een spreekuur. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kun je bijvoorbeeld een brief of e-mail versturen, poster ophangen of een presentatie over de arbozorg geven. 

meer informatie over de vernieuwde arbowet

In de Arbowet is wettelijk geregeld dat werknemers tot hun pensioen veilig en gezond moeten kunnen werken. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland; je bent samen verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden die veilig en gezond werken mogelijk moeten maken. Wat betekent dit voor jou als werkgever? Vind in de online Werkpocket alles wat je moet weten over de Arbowet. Ook geven we handige praktijktips voor MKB. Samen met een aantal andere werkgeversorganisaties heeft MKB Nederland de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje gezet.