Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt het ontslagrecht. Sinds 1 januari 2020 bestaat er een nieuwe ontslaggrond – de cumulatiegrond (de i-grond). Door de cumulatiegrond in het ontslagrecht kunnen werkgevers meerdere ontslaggronden met elkaar combineren. Zo wordt ontslag gemakkelijker als er sprake is van een optelsom van omstandigheden.

Vanaf 1 januari kan je dus een arbeidsovereenkomst door de rechter laten ontbinden door een optelsom van meerdere ontslagredenen (cumulatiegrond). 

let op

als je gebruikmaakt van deze cumulatiegrond wordt het ontslag wel duurder. De rechter kan namelijk een hogere ontslagvergoeding toekennen van maximaal 1,5 keer de reguliere transitievergoeding.

meer info over de cumulatiegrond in het ontslagrecht?

Wil je meer weten over de wijzigingen in het ontslagrecht door de Wet arbeidsmarkt in balans? In onze WAB paper vind je meer info en handige tips over de belangrijkste wijzigingen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Download nu de Wet arbeidsmarkt in balans paper >