Bij Randstad vinden we dat we er zijn voor iedereen die werkt zoekt. Dus ook voor werkzoekenden die wat meer begeleiding nodig hebben. Hiervoor is Randstad Participatie opgericht. Hier begeleiden wij werknemers met een arbeidsbeperking en helpen ze in hun zoektocht naar een betaalde baan. 

participatiewet

In 2015 ging de nieuwe Participatiewet in. Dit voorstel vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 ruim 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Er wordt hierbij gesproken over 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 bij de overheid. 

Dankzij de Participatiewet zijn er meer aanvragen bij Randstad binnengekomen van bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. Wanneer bedrijven hier vragen over hebben, gaan we altijd eerst in gesprek over de drijfveren van het bedrijf. De meest voorkomende reden? Als bedrijf een steentje bij willen dragen. Een goede reden, één die niet gedreven is door wetgeving of mogelijke subsidies. Met deze reden is de kans van slagen veel groter, voor beide partijen. 

jobcoaches

Binnen Randstad Participatie heeft iedere werkzoekende een vaste jobcoach. Dit is het aanspreekpunt voor de kandidaten, iemand die hen helpt een passende baan te vinden én deze baan succesvol te behouden. Landelijk staan er elke dag zo’n zestien jobcoaches klaar.

Eén daarvan is Geert van den Heuvel. Thuis heeft hij zelf een dochter met een beperking en merkt dat persoonlijke aandacht de sleutel tot succes is. “Ik merk bij haar dat als ze een steuntje in de rug krijgt, er veel meer uitkomt. Zo ook bij de kandidaten, als je wat vaker dingen aanbiedt, komt er onwijs veel uit.” Hij werkt dan ook volgens een vast proces, waarin aandacht onmisbaar is.  

“Zodra er een aanvraag wordt gedaan voor een werknemer met een beperking, gaan we eerst in gesprek met een bedrijf over de functie.” Een standaard vacature werkt meestal niet, omdat bij deze werknemers met een arbeidsbeperking sommige taken niet passen. Samen met het bedrijf kijkt Geert dan naar mogelijke aanpassingen om de functie passend te maken. “Het allerbelangrijkste is dat we er samen voor zorgen dat het zinvolle werkzaamheden zijn en dat de werknemer een productieve bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat,” aldus Geert.  

sollicitatie

Wanneer een kandidaat geïnteresseerd is in de vacature en hij het eens is met de voorwaarden zoals salaris, reistijd en werktijden, neemt Geert hem mee in het sollicitatieproces. Samen gaan ze naar het sollicitatiegesprek bij het bedrijf. Als alles positief verloopt voor beide partijen, start de kandidaat met een proefplaatsing van maximaal twee maanden.

Deze afspraak neemt de drempel weg. Zowel voor het bedrijf als voor de kandidaat zelf. Als ook de proeftijd positief verloopt, sluit het bedrijf een contract af met de nieuwe werknemer voor minimaal zes maanden. Past het plaatje niet helemaal, dan wordt er gekeken naar andere opties en eventueel een andere functie.

Al met al gaat het er volgens Geert om dat de kandidaten voldoende aandacht krijgen. Uiteindelijk vinden veel kandidaten dan ook een fijne werkplek. Dit geeft volgens de jobcoach veel voldoening. Zowel voor de jongeren als voor het bedrijf. “En ook zeker voor mijzelf.” 

persoonlijke ervaringen

Hetzelfde geldt voor de 22-jarige Bjorn. Hij heeft ADD en autisme en merkte dat het moeilijk was om een baan te vinden. Een tijd lang werd hij afgewezen voor allerlei vacatures en zat hij tussen wal en schip. Op een dag besloot Bjorn dat hij het anders ging aanpakken. Hij stapte naar de GGZ en kreeg een jobcoach. Samen keken ze naar geschikte banen voor Bjorn.

“We zijn op een website terecht gekomen, waar de vacature stond voor facilitair medewerker bij het Ministerie van Justitie,” legt hij uit. “Die baan werd aangeboden vanuit Randstad Participatie. Geert werd toen mijn vaste coach bij Randstad.”

begeleiding

Voordat hij begon met zijn nieuwe baan, heeft Bjorn ook wat vrijwilligerswerk gedaan om weer in het werkritme te komen. “Dat kan ik andere jongeren ook zeker aanraden. Als je wilt beginnen, is het fijn om alvast te ervaren hoe het gaat.”

Bjorn werkt nu vier weken bij het Ministerie van Justitie en is heel blij met de begeleiding vanuit Randstad. “Geert heeft goed gekeken of ik wel pas bij het bedrijf. Het bleek een zeer goede match te zijn. Nu polst hij vooral wat ik nodig heb aan begeleiding en rustmomenten.”

De jonge werknemer vindt de participatiewet iets heel goeds. Volgens hem creëert het vooral kansen voor mensen die anders afgekeurd zouden worden vanwege hun situatie. “Er wordt rekening gehouden met wie je bent en wat je kan. Bij Randstad heeft Geert me geholpen om een baan te vinden waar ik me op mijn plek voel.”

Bij Randstad helpen we je graag naar een passende baan. Heb jij een arbeidsbeperking en behoefte aan ondersteuning bij het vinden van werk? Kijk dan eens op Randstad Participatie of neem contact met ons op!