De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Dit is een van de ‘corona-maatregelen’ die de overheid heeft genomen om werkgevers te steunen. In de plaats daarvan heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd.

Het is niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen.

meer informatie

Hier geeft de overheid antwoord op veelgestelde vragen van werkgevers en werknemers over COVID-19.  

Meer informatie over het pakket aan financiële maatregelen vanuit de overheid vind je hier.