tijdelijke arbeidsovereenkomst met extra aandacht voor begeleiding naar ander werk of zelfstandig ondernemerschap

Een mobiliteitsovereenkomst/dienstverband bij Randstad is een specifieke vorm van outplacement, waarbij de werknemer in dienst treedt bij Randstad en Randstad gedurende de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst alles in het werk zal stellen om de employability van de werknemer te vergroten. Dit met als uiteindelijk doel uitstromen naar duurzaam werk.

wanneer een mobiliteitsovereenkomst

Een mobiliteitsovereenkomst/dienstverband wordt actueel als werknemer en werkgever besluiten afscheid van elkaar te gaan nemen, waarna werknemer op zoek moet gaan naar een nieuw perspectief. Het kan hierbij gaan om het zoeken naar een andere baan of het opstarten van de eigen onderneming of andere zingeving. Bijvoorbeeld: 

  • als je medewerker niet meer op zijn/haar plek zit en er intern geen mogelijkheden zijn
  • wanneer er sprake is van boventalligheid van medewerkers binnen je organisatie
  • als de expertise of tijd ontbreekt om medewerkers optimaal te begeleiden naar ander werk
  • als het vanuit economisch belang belangrijk is om snel te krimpen, maar je wel wilt dat jouw personeel de tijd en ruimte krijgt om naar ander werk te zoeken.

voorwaarden

De medewerker komt tijdelijk in dienst van Randstad, valt onder de ABU-cao en behoudt de huidige of daaraan gelijkwaardige primaire arbeidsvoorwaarden, inclusief Pluspensioen- of ABP-pensioenopbouw. Dit dienstverband heeft een duur van minimaal 12 maanden en maximaal 36 maanden. Met dit dienstverband verwerft de medewerker de ruimte om vrij van risico en met waarborgen omkleed een nieuwe weg in te slaan.

Voor de werkgever betekent dit dat de arbeidsmobiliteit versterkt wordt. En dat tegelijk op een goede manier afscheid van een collega wordt genomen. Voor de werknemer betekent dit een carrièrestap, maar ook een gelegenheid voor reflectie en ontwikkeling.

algemene voorwaarden

Op al onze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing van Randstad HR Solutions zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.