Randstad Risesmart gelooft in het uitgangspunt: werkzekerheid voor iedereen. En toch is dit niet zo vanzelfsprekend. In Nederland staan organisaties voor de uitdaging om personeel te vinden en te behouden. Gemeenten willen de mensen die nu nog aan de zijlijn staan weer richting werk begeleiden. Maar hoe?

Het kabinet heeft een start gemaakt met deze hervorming door de introductie van het Regionale Werkcentrum (RWC) in iedere arbeidsmarktregio. Het doel is om werkenden, werkzoekenden en werkgevers via één regionale toegang, de dienstverlening te bieden die zij nodig hebben. Dit alles vormgegeven vanuit een regionale publiek-private netwerkorganisatie met als uitgangspunt actief bijdragen aan werkzekerheid. Standaard zitten in deze publiek-private netwerkorganisatie de regionale gemeenten, het UWV, VNO-NCW/ MKB, de vakbonden, opleiders. Zij werken samen in het RWC om arbeidsmarktvraagstukken op te pakken.

onze kracht

In de afgelopen jaren hebben wij startende RWC’s mogen ondersteunen in deze transitie. Dit doen wij op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.

  • verbinden: alle relevante partijen met elkaar in contact brengen om projecten op te zetten of uit te bouwen 

  • versnellen: wat niet snel genoeg gaat versnellen oa. door inzet van extra capaciteit en/of middelen

  • vergroten: van zowel de ambitie als de impact van een project of initiatief

  • versterken: doorontwikkelen en opschalen van reeds succesvolle initiatieven samen met alle relevante organisaties en mensen

  • verzinnen: partners faciliteren in het initiëren van projecten en pilots op thema’s of vraagstukken waar nog geen initiatieven voor bestaan. 

samen bouwen aan duurzaam werk voor iedereen

Ieder RWC heeft unieke vraagstukken. Er is dus niet zoiets als: one size fits all. Hoe helpen we RWC’s dan met deze unieke vraagstukken?

  1. Analyse vraagstuk: waar ligt de behoefte, wat is het vraagstuk?
  2. Advies o.b.v. analyse: op strategisch, tactisch en/ of operationeel niveau
  3. Keuze ondersteuning: het regionaal werkcentrum bepaalt waar wij ze bij gaan helpen.