Met verbindend werkgeverschap bevorder je een positief werkklimaat, ontwikkel je een sterke groepsidentiteit en inspireer je je team om te werken als één geheel. Hoe pas je dit concreet toe op de werkvloer? Deze 15 tips helpen je verbindend werkgeverschap in praktijk te brengen en een inclusieve, betrokken werkcultuur op te bouwen.

Verbindend werkgeverschap is gebaseerd op de sociale identiteitstheorie. Deze psychologische theorie legt uit hoe mensen hun identiteit vormen door zich te identificeren met sociale groepen waar ze deel van uitmaken. De basis van verbindend werkgeverschap focust op 4 pijlers:

  1. ‘een van ons’ zijn

  2. ‘ons’ vooruit helpen

  3. ‘ons’ faciliteren

  4. ‘ons’ vertegenwoordigen

Voor elke pijler geven we tips om deze in de praktijk toe te passen.

‘een van ons’ zijn

1. wees een rolmodel

Handel consequent volgens de gedeelde normen en waarden van de organisatie. Dit maakt je een rolmodel voor je medewerkers. Door deze normen en waarden mee te nemen in je dagelijkse beslissingen en gesprekken, versterk je het gevoel van eenheid en gemeenschap binnen de groep. En dat werkt weer goed voor een positief werkklimaat waarin medewerkers gemotiveerd, betrokken en loyaal zijn aan de organisatie.

Begin simpel, bijvoorbeeld met het organiseren van informele activiteiten. Denk aan een lunch voor medewerkers en teams die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen. Of een vrijdagmiddagactiviteit buiten de deur waarbij collega’s van verschillende afdelingen elkaar beter kunnen leren kennen.

2. communiceer open en transparant

Praat regelmatig en openlijk met je team over de gedeelde doelen en de normen en waarden van de organisatie. Geef ruimte voor feedback en maak tijd voor gesprekken. Luister naar nieuwe ideeën en moedig een open klimaat aan waarin mensen zich gehoord voelen. Merk kenmerken op die bijdragen aan het wij-gevoel en deel deze tijdens activiteiten, zodat alle medewerkers zich ermee kunnen verbinden. Op deze manier ontwikkelen medewerkers een sterkere band met elkaar en met de organisatie.

3. blijf jezelf

Blijf authentiek en laat je eigen persoonlijkheid en stijl zien in je leiderschap. Probeer geen geforceerde 'een van ons'-identiteit te creëren, maar wees oprecht in je interacties met het team. Zorg ervoor dat de kenmerken die het bedrijf definiëren echt en herkenbaar zijn voor alle medewerkers.

4. omarm diversiteit

We zijn allemaal ‘een van ons’, maar ieder op een eigen manier. Door verschillen te erkennen en iedereen te waarderen, zorg je voor een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Vier wat iedereen uniek maakt en gebruik die verschillen om de groep sterker te maken. Door ieders unieke kwaliteiten te omarmen, bouw je aan een groepsidentiteit waar iedereen trots op kan zijn. Dit versterkt niet alleen het wij-gevoel, maar zorgt er ook voor dat je veel verschillende ideeën en talenten binnen de organisatie kunt benutten.

‘ons’ vooruit helpen

5. ben een bruggenbouwer

Benadruk het belang van samenwerking en teamwerk binnen de organisatie. Organiseer teambuilding-activiteiten en stimuleer samenwerking tussen afdelingen om silo-denken te voorkomen.

6. betrek je medewerkers

Betrek alle medewerkers bij het definiëren van doelen en het ontwikkelen van strategieën. Dit zorgt voor een gevoel van eigenaarschap en commitment bij alle betrokkenen.

7. wees transparant

Wees transparant over de prestaties van de organisatie door regelmatig updates te delen over de voortgang en successen, maar ook over eventuele uitdagingen en hoe deze worden aangepakt. Geef elk team inzicht in de strategieën en actieplannen die worden ingezet om de gezamenlijke doelen te bereiken, vertel wat je eigen rol en acties zijn en benadruk het belang van ieders persoonlijke bijdrage.

8. communiceer een gedeelde visie

Zorg ervoor dat je een duidelijke en inspirerende visie hebt voor de organisatie. Communiceer deze visie regelmatig en zorg dat iedereen in de organisatie deze begrijpt en zich ermee kan identificeren. En denk eraan dat deze visie relevant en toepasbaar moet zijn voor alle groepen binnen de organisatie.

9. kijk vooruit en handel proactief

Identificeer obstakels die de verbinding met je organisatie of in een team kunnen belemmeren en ontwikkel een plan van aanpak om ze uit de weg te ruimen. Zorg dat alle groepen hun bijdrage aan de gemeenschappelijke doelen kennen en kunnen leveren. Blijf ondertussen communiceren met alle groepen over het resultaat van de maatregelen.

‘ons’ faciliteren

10. bouw een sterke structuur

Structuur bouwen betekent bijvoorbeeld dat je vergaderingen plant op vaste momenten en ervoor zorgt dat teamleden elkaar goed aanvullen en effectief samenwerken. Door processen helder te maken, weet iedereen wat er verwacht wordt. Dit geeft medewerkers een gevoel van richting en betekenis. Zo bied je als werkgever een stevige basis voor samenwerking en samenhang binnen de groep.

11. mix en match teams

Stimuleer diversiteit van teams door medewerkers uit verschillende generaties, achtergronden en disciplines met elkaar te combineren. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

‘ons’ vertegenwoordigen

12. ben de promotor

Zorg ervoor dat de gedeelde identiteit en waarden van de groep zowel intern als extern goed zichtbaar zijn. Denk aan het mission statement van de organisatie dat prominent wordt gecommuniceerd, of het gebruik van visuele elementen zoals logo's, beeldmerken en slogans die de gedeelde identiteit weerspiegelen. Ben, als werkgever, altijd de beste en belangrijkste promotor van de sterke wij-identiteit van je bedrijf, ook naar de buitenwereld toe.

13. organiseer gemeenschappelijke ervaringen

Organiseer activiteiten of evenementen om de banden tussen medewerkers te versterken en een gevoel van verbondenheid te bevorderen. Dit kan variëren van informele bijeenkomsten tot meer gestructureerde teambuildingsactiviteiten. Ga bijvoorbeeld samen vrijwilligerswerk doen of laat je team een goed doel kiezen om te steunen. Stimuleer je mensen om samen te werken aan projecten en bied de middelen en ondersteuning die een effectieve samenwerking bevorderen.

14. vier de successen

Concrete resultaten die de groep behaalt, bevestigen haar bestaan en relevantie. Maak behaalde successen bekend en zichtbaar en leg daarbij de nadruk op de gedeelde waarden en doelen van de organisatie.

15. maak de groep zichtbaar

Promoot de groep en haar prestaties naar externe belanghebbenden, zoals hoger management, klanten en andere afdelingen. Deel successen, presenteer projectresultaten en laat zien hoe de groep bijdraagt aan het bredere succes van de organisatie. Dit vergroot de zichtbaarheid en erkenning van de groep en versterkt haar reputatie binnen de organisatie.

employer brand research

Elk jaar doen we onderzoek naar de aantrekkelijkheid van bedrijven. Met dit jaar verbindend werkgeverschap als belangrijkste perspectief om de uitdagingen van de complexe wereld van werk aan te gaan. Benieuwd naar concrete inzichten en tips om verbindend werkgeverschap te bevorderen? Download hier de onderzoeksresultaten van het Randstad Employer Brand Research 2024.