Begin 2020 was thuiswerken iets wat iedereen wel eens ‘een dagje’ deed, maar sinds de coronapandemie is het duidelijk dat thuiswerken ‘het nieuwe normaal’ is geworden. En dat heeft consequenties voor je stijl van leidinggeven. 

Hoe hou je iedereen betrokken bij het grote plaatje? Is er voldoende samenwerking en uitwisseling in je team? Zijn je medewerkers wel met de juiste zaken bezig? En hoe houd je alle neuzen dezelfde kant op, als iedereen op een andere plek zit? Deze 5 tips helpen je bij het leidinggeven op afstand.

met deze 5 tips geef jij succesvol leiding aan je thuiswerkteam

  1. zorg voor verbinding (letterlijk)
  2. informeel samenzijn: onmisbaar voor de teamspirit
  3. geef vertrouwen - dan krijg je het ook
  4. de goede mix van regelmaat en flexibiliteit
  5. verbondenheid begint bij jezelf

1. zorg voor verbinding (letterlijk)

Regelmatig contact en overleg is belangrijk voor het teamgevoel en de onderlinge relaties binnen je team. Je kunt kiezen uit diverse digitale platformen om met elkaar in contact te blijven, zoals Microsoft Teams, Skype, Zoom en Slack. Maak afspraken met je team over het gebruik van de verschillende ‘kanalen’ voor de manier waarop jullie communiceren en informatie delen.

Gebruik de chat bijvoorbeeld voor korte vragen: de dingen waarvoor je normaal gesproken naar iemand zou toelopen. En kies voor een videomeeting voor je teamoverleg als je samen met collega’s ergens over wilt nadenken en elkaars standpunten wilt horen. 

2. informeel samenzijn: onmisbaar voor de teamspirit

Sociaal contact gaat in deze tijd niet vanzelf. Dus kies bewust wat vaker voor videobellen in plaats van gewoon bellen of appen. Elkaar zien, ook al is het digitaal, kan juist in deze tijd bijdragen aan de betrokkenheid van je medewerkers. Geef zelf het goede voorbeeld en neem het initiatief. Denk bijvoorbeeld aan een wekelijkse ‘call & coffee’ op een vaste ochtend of een digitale ‘vrijmibo’ aan het eind van de werkweek. Deze momenten - waarop het even niet over het werk gaat - zijn belangrijk voor de saamhorigheid in je team. 

3. geef vertrouwen - dan krijg je het ook

We zijn er al zo lang aan gewend om met elkaar op kantoor te zitten, dat het moeilijk voor te stellen is dat je op een andere manier leidinggeeft dan door ‘management by walking around’. Maar bedenk dat fysieke aanwezigheid geen garantie is voor productiviteit en dat je op kantoor ook niet altijd weet wat iemand aan het doen is. 
Je medewerkers aansturen zonder dat je ze fysiek ziet, begint met vertrouwen. Heb vertrouwen in je eigen leiderschapskwaliteiten en in je teamleden - dat geeft je de ruimte om, als manager, de regie meer uit handen te geven. Maar ben wel een zichtbare ‘leider op afstand’: hou de drempel laag voor contact en vragen, weet waar je mensen tegenaan lopen en zorg dat iedereen weet wat prioriteit heeft. 

4. de goede mix van regelmaat en flexibiliteit

Stimuleer je team om tijdens de werkweek een vast ritme aan te houden: zorg dat je van elkaar weet wanneer je aan het werk bent en wanneer je bij elkaar terechtkunt - en wanneer niet. Regelmaat geeft houvast. 
Maar ben daar ook flexibel in. Niet iedereen heeft een rustige thuiswerkplek om ongestoord te kunnen werken. Geef je mensen daarom de ruimte om, als het werk dat toelaat, te kiezen op welk moment ze hun werk doen - ook als dat afwijkt van het vaste schema. Dat geeft rust en minder stress. Hou de prioriteiten voor je team helder en overzichtelijk, maar zit er niet te veel bovenop en laat je medewerkers merken dat je begrijpt dat thuiswerken invloed heeft op hun focus en efficiency. 

5. verbondenheid begint bij jezelf

Om je teamleden te kunnen helpen hun werk ‘op afstand’ optimaal te kunnen doen en gemotiveerd te blijven, wil je natuurlijk weten hoe het met iedereen gaat. Zorg daarom dat je regelmatig 1-op-1 contact met elk teamlid hebt en vraag dan ook naar zaken buiten het werk. Neemt iemand niet te veel hooi op zijn vork? Is het thuiswerken mentaal zwaar omdat iemand alleen woont of zijn er zorgen over de eigen gezondheid of die van familie? Weet wat er speelt. De tijd nemen om met iedereen te praten en oprecht geïnteresseerd zijn, wordt enorm gewaardeerd.

meer weten over werken op afstand?

Wil je meer weten over je (wettelijke) verplichtingen voor je thuiswerkende medewerkers? Check dan de 5 tips over thuiswerken en arbo. We helpen je ook graag met hands-on ondersteuning en advies. Interesse? Neem dan contact met ons op