Randstad beschikt over verschillende certificeringen en lidmaatschappen. Zo is Randstad onder andere lid van de ABU, zijn wij in het bezit van het VCU-certificaat en voldoen wij aan de hoogste ISO-normen. Hiermee garanderen wij dat we voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.

abu-certificaten

Randstad is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU is een branchevereniging voor uitzendondernemingen. Het ABU-certificaat 'Randstad Uitzendbureau' geldt voor alle verbijzonderingen behalve Randstad Payroll Solutions, Randstad Transport, BouwFlex en Randstad HR Solutions.

certificaat kwaliteitsmanagementsysteem of iso 9001:2015

Randstad is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Hieruit blijkt dat Randstad volgens bepaalde vastgestelde procedures werkt en een kwalitatief hoogwaardige vorm van dienstverlening kan aanbieden.

certificaat milieumanagementsysteem of iso 14001:2015

ISO 14001:2015 is een internationale norm op het gebied van milieumanagement. Bij de bedrijfsvoering wordt er structureel aandacht besteed aan milieu.

vcu-certificaat

Randstad Techniek, Randstad Bouw,  Randstad Transport en Randstad Uitzendbureau B.V. hebben een VCU-certificaat (Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties). Dit keurmerk richt zich op bepaalde veiligheidseisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, zodat risico’s en ongevallen worden beperkt.