Randstad beschikt over verschillende certificeringen en lidmaatschappen. Zo is Randstad onder andere lid van de ABU, zijn wij in het bezit van het VCU-certificaat en voldoen wij aan de hoogste ISO-normen. Hiermee garanderen wij dat we voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.

onze belangrijkste certificaten

  • abu-certificaten
  • certificaat maatschappelijk verantwoord ondernemen of iso 26000:2010
  • certificaat kwaliteitsmanagementsysteem of iso 9001:2015
  • certificaat milieumanagementsysteem of iso 14001:2015
  • vcu-certificaat
  • certificaat managementsysteem voor informatiebeveiliging of iso 27001:2017

    ISO/IEC 27001:2017 is een internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. Bij de bedrijfsvoering wordt er structureel aandacht besteed aan het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.