wat te doen als je werkt via randstad en je wordt ziek

Het kan een keer gebeuren dat jij je ziek moet melden. Dit geef je tijdig aan bij je opdrachtgever en online op Mijn Randstad, onder de tab 'mijn werk' bij 'gezondheidszaken'. Je moet je minimaal een half uur voordat je begint met werken ziek melden, maar altijd uiterlijk om 10:00 uur 's ochtends (ook als je pas later dan 10:00 uur die dag begint met werken).

Gedurende jouw ziekteperiode word je begeleid door Randstad. Randstad beoordeelt het recht op ziektewetuitkering en, indien van toepassing, de uitbetaling daarvan. Om je goed te kunnen begeleiden, ben je telefonisch bereikbaar en ben je op het afgesproken tijdstip aanwezig bij de bedrijfsarts. Duurt jouw verzuim langer dan één week? Dan wordt de begeleiding overgenomen door Randstad Health@Work. Ons doel is om jou zo snel als  mogelijk vitaal en duurzaam aan het werk te helpen.

verklein de kans op griep

Tijdens de wintermaanden is er vaak kans dat je je minder fit voelt en je weerstand vermindert. Griepklachten komen meer voor. Met deze simpele tips kan je de kans op griep verkleinen.

 1. was regelmatig je handen
 2. leef gezond: beweeg regelmatig, zorg voor voldoende slaap en eet genoeg groente en fruit
 3. hou je werkplek schoon: denk aan telefoon, en als je die hebt je toetsenbord en/of bureau
 4. frisse lucht: zorg dat je regelmatig naar buiten gaat.

Bekijk voor meer informatie de site van het RIVM.

veelgestelde vragen

 • ben je uitzendkracht?
  • Randstad Health@Work ERD voert de Ziektewet uit. Randstad Health@Work ERD is verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens jouw ziekteproces. Na de ziekmelding neemt de Begeleider Ziektewet contact met je op, om aan de hand van de geldende wet- en regelgeving het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast te stellen
  • gedurende de ziekteperiode heb je na 2 wachtdagen recht op een Ziektewetuitkering. Over de 2 wachtdagen krijg je geen uitkering. Vanaf de 3e ziektedag ontvang je een Ziektewetuitkering. Deze uitkering is 70% van je gemiddelde dagloon. Randstad vult deze uitkering aan tot 91%. Het tweede ziektejaar krijg je 80% van het gemiddelde dagloon uitgekeerd. De eerste uitbetaling van je Ziektewetuitkering vindt ongeveer 4 weken na je 1e ziektedag plaats
  • door optimale begeleiding en een goede samenwerking tussen Health@Work en jou zorgen we ervoor dat je gemotiveerd en vitaal weer aan het werk gaat! Als je na een periode van 104 weken nog ziek bent, kun je een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.

  Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal plichten. Deze kan je vinden in het verzuimreglement. Voor vragen kan je ons telefonisch bereiken op 088 126 9960, of stuur een e-mail.
  Verdere informatie over jouw rechten en plichten tijdens ziekte vind je in de personeelsgids, die je samen met je arbeidsovereenkomst en de CAO voor Uitzendkrachten hebt ontvangen.

 • ben je gedetacheerde?

  Als gedetacheerde heb je een vast aanspreekpunt, een zogenoemde casemanager. Deze zal, nadat jij je digitaal in ‘Mijn Randstad’ ziek hebt gemeld én je langer dan één week ziek bent, telefonisch contact met je opnemen. Als je langer ziek bent plant jouw casemanager de afspraken voor het spreekuur bij de bedrijfsarts in en begeleidt je verder tijdens je ziekteperiode. Het doel is om gezamenlijk te werken aan een duurzaam herstel. 
  Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal plichten. Deze kan je vinden in de voor jou geldende werkwijzer, personeelsgids of protocol die je bij de start van jouw dienstverband hebt ontvangen en welke integraal onderdeel uitmaakt van jouw arbeidsovereenkomst. Hierin is ook de hoogte van het ziekengeld vermeld en ook of er sprake is van een wachtdag. 

  Meer informatie en regels over arbeidsongeschiktheid vind je in jouw arbeidovereenkomst en, indien van toepassing, nader vastgestelde regels en je CAO. Voor vragen kan je ons bereiken via:  020 569 59 90

 • ziek uit dienst (gedetacheerden)

  Gedetacheerden van Randstad Uitzendbureau en Randstad Bouw die ziek uit dienst gaan worden tijdens de ziekteperiode na einde arbeidsovereenkomst begeleid door Health@Work ERD. Ook bij deze rechthebbende neemt in eerste instantie de Begeleider Ziektewet contact op om het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast te stellen. Als je een langere periode ziek bent, begeleidt de casemanager je verder bij je re-integratie. 

  Tijdens de ziekteperiode heb je recht op een Ziektewetuitkering. Deze uitkering is 70% van je gemiddelde dagloon. Er gelden geen wachtdagen. Als je na een periode van 104 weken nog ziek bent, kun je een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. 
  Gedetacheerden die niet werken via Randstad Uitzendbureau en Randstad Bouw kunnen zich tot het UWV wenden voor een Ziektewetuitkering.

 • beter melden

  Als je weer beter bent, meld je dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de tweede dag dat je weer beter bent, digitaal in Mijn Randstad. Ook is het belangrijk dat jij je contactpersoon op de vestiging van Randstad laat weten dat je weer beter bent en aan het werk kunt. 
  Als gedetacheerde meld jij je ook beter in Mijn Randstad op de dag dat je weer beter bent en aan het werk gaat. Doe dit vóór 10:00 uur ’s ochtends. Meld je daarnaast ook beter bij je contactpersoon bij Randstad.