Vakantiewerk is de perfecte manier om tijdens de (zomer)vakantie wat bij te verdienen. Maar waar moet je op letten als je vakantiewerk doet? En waar heb je recht op? We zetten het voor je op een rij.

vakantiewerk

Met vakantiewerkers (of vakantiekrachten) wordt in de meeste cao’s bedoeld: scholieren en studenten die in de (zomer)vakanties van hun opleiding of studie tijdelijk werk doen, tegen betaling. Werk je buiten de schoolvakantie, dan is dit geen vakantiewerk. 

Meestal zijn vakantiewerkers jonger dan 18 jaar. Tot en met 12 jaar mogen kinderen helemaal niet werken. 

Voor vakantiewerkers van 13 jaar tot en met 17 jaar gelden speciale regels voor het type werk dat je mag doen en voor de tijden waarop je mag werken. 

Meerderjarige vakantiewerkers (van 18 jaar en ouder) vallen onder de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden die voor alle volwassenen gelden.

type werk

Ben je nog geen 18 jaar (en dus minderjarig), dan gelden er strenge wettelijke regels voor het type werk dat je mag doen. Die regels verschillen per leeftijdsgroep. 

  • Ben je 13 of 14-jaar? Dan mag je alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen of inpakken in de supermarkt, helpen op een camping of in de speeltuin, dieren voeren of groente en fruit plukken (als er niet recent bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Werken in de horeca, een fabriek en met (of bij) machines is mag niet.

  • Ben je 15 jaar? Dan mag je zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals reclamefolders rondbrengen, de avondkrant bezorgen of (hulp)werkzaamheden uitvoeren in de horeca. Maar achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet.

  • Ben je 16 of 17 jaar? Dan mag je bijna elk soort werk doen zolang het niet gevaarlijk of schadelijk voor je gezondheid is. Je mag bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving.

werktijden

Ook zijn er wettelijke regels voor het aantal uren per dag of week dat je als vakantiewerker mag werken, net als voor de werktijden. We zetten dit per leeftijdsgroep even voor je op een rij:

  • Ben je 13 of 14 jaar? Dan mag je maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7.00 en 19.00 uur. Je mag maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken. Als je 4,5 uur of meer op een dag werkt, heb je recht op een half uur pauze. Werken op zondag mag niet. En als je 2 dagen achter elkaar werkt, moet je daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad.

  • Ben je 15 jaar? Dan mag je maximaal 8 uur per dag werken - tussen 7.00 en 21.00 uur - en niet meer dan 40 uur per week. Ook mag je niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en heb je recht op een half uur pauze als je op een dag 4,5 uur of meer werkt. Elke 2 werkdagen moet je minimaal 12 uur rusten. Als het bij je werkgever normaal is om op zondag te werken, mag jij dat ook. Wel moeten je ouders daarvoor toestemming geven én mag je niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.

  • Ben je 16 of 17 jaar? Dan mag je 9 uur per dag werken - tussen 7.00 en 23.00 uur - maar niet meer dan 45 uur per week. Je hebt recht op een half uur pauze als je 4,5 uur aaneengesloten werkt. In 4 weken mag je maximaal 160 uur werken, op voorwaarde dat je elke week minimaal anderhalve dag vrij bent en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebt. Als je ook op zondag werkt, geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken).

minimumloon

Wat je met je vakantiewerk verdient, verschilt per baan en werkgever. Zo verdien je in de supermarkt bijvoorbeeld een vast bedrag per uur, maar bij een krantenwijk of in de plantenkas krijg je ‘stukloon’. Dit is een bedrag per krant of per kilo geplukt groente of fruit. Als je 15 jaar bent, heb je recht op het minimumloon, maar veel werkgevers betalen dit loon voor 15-jarigen ook uit aan vakantiewerkers van 13 of 14 jaar.

brutominimum(jeugd)lonen per uur met ingang van 1 juli 2021

fulltime werkweek in het bedrijf

40 uur

38 uur

36 uur

15 jaar:

€ 2,95

€ 3,10

€ 3,28

16 jaar:

€ 3,39

 € 3,57

€ 3,77

17 jaar:

€ 3,88 

€ 4,09

€ 4,31

18 jaar:

€ 4,91

€ 5,17

€ 5,46

Op Rijksoverheid.nl vind je de bedragen voor het minimumloon per maand, per week en per dag.

goed om te weten

Over het brutoloon dat je als vakantiewerker verdient, moet je - net als alle andere mensen met een baan - belasting betalen (wat je daarvan overhoudt is je nettoloon). Je werkgever houdt deze belasting in op je loon. Van dat geld kun je vaak een deel terugkrijgen. Als jongere betaal je namelijk vaak meer belasting over je loon dan uiteindelijk hoeft. Daardoor lijkt het in de eerste instantie misschien alsof je niet zoveel verdient met je vakantiewerk, maar in de meeste gevallen kun je geld terugkrijgen van de Belastingdienst

En ook fijn om te weten: met vakantiewerk heb je recht op vakantiegeld! Dat is 8% van je brutoloon (het geld dat je verdient zonder dat daar belasting vanaf is gegaan) en dat bedrag krijg je boven op je salaris. Het maakt niet uit of je een vast, tijdelijk of nul-urencontract hebt. 

een contract afsluiten

Heb je mondeling afspraken gemaakt over het vakantiewerk, dan gelden deze als arbeidsovereenkomst. Het kan ook zijn dat je werkgever je een schriftelijk contract geeft. Ben je jonger dan 16 jaar? Laat dan je ouders ook ondertekenen.
Als jouw werkgever onder een cao valt, dan gelden de voorwaarden die daarin staan ook voor vakantiewerkers. Werk je voor een uitzendbureau, dan gelden de regels die in de cao voor Uitzendkrachten staan.

vind hier je nieuwe vakantiebaan

Bekijk alle vakantiebanen die Randstad voor je heeft!