Herken je dit? Zó blij met je nieuwe leuke baan dat je akkoord bent gegaan met het salaris zonder te checken of het wel klopt. Maar betaalt je nieuwe werkgever je wel genoeg? In 3 stappen weet je 't.

In Nederland heb je namelijk recht op een minimaal basisloon. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het minimumloon is het minimale bedrag dat een werknemer moet verdienen. In de leeftijd van 15 tot 23 jaar geldt een zogeheten minimumjeugdloon.

het verschil tussen bruto en netto

De bedragen van het minimumloon zijn bruto. Wat je precies netto overhoudt, hangt af van de belastingen en premies die je werkgever op jouw loon inhoudt: de loonheffingen. Dit is voor iedereen anders.

stap 1: hoe hoog is je huidige loon

Wil je weten of je voldoende krijgt uitbetaald, dan moet je eerst weten welke inkomsten meetellen voor je loon:

  • het (basis)loon dat in je arbeidsovereenkomst staat vermeld
  • verschillende toeslagen, bijvoorbeeld voor ploegendiensten, prestaties of onregelmatige werktijden
  • vaste bonussen of andere beloningen voor de gemaakte omzet, die je in vaste termijnen krijgt uitbetaald
  • beloningen van derden, zoals fooien, als je hierover met je werkgever afspraken hebt gemaakt.

Let op: niet alles telt mee voor de berekening van jouw minimumloon. Denk aan:

  • vakantiegeld
  • verschillende uitkeringen, zoals winstuitkering, uitkeringen die je soms krijgt voor omzet die je behaald hebt, eindejaarsuitkeringen, (termijn)uitkeringen die je pas later en onder bepaalde voorwaarden ontvangt (bijvoorbeeld spaarregeling en/of pensioen)
  • kostenvergoedingen.

stap 2: vergelijk jouw salaris met het minimumloon

Het totaal van het bedrag uit stap 1 mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waarop je recht hebt. Op jouw loonstrook staat welk minimumloon voor jou geldt.

In de Werkpocket vind je de actuele bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. Daarnaast kun je met de tool van de Rijksoverheid berekenen of je genoeg krijgt uitbetaald.

Krijg je genoeg volgens de wet? Dat is in ieder geval prettig. Wil je toch meer verdienen? Doe dan je voordeel met de tips voor salarisonderhandelingen.

let op: Sinds 1 januari 201​6​​ mag de werkgever op basis van de ​Wet aanpak schijnconstructies (WAS) het salaris niet meer volledig contant uitbetalen, en moet hij minimaal het salarisgedeelte dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.

stap 3: onderneem actie bij onderbetaling

Betaalt jouw werkgever je minder dan het minimumloon, dan overtreedt hij de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Je hebt vijf jaar de tijd om te eisen dat de werkgever het achterstallige loon en vakantiegeld alsnog betaalt. Dat kun je doen door naar de kantonrechter te stappen of een melding van onderbetaling te doen bij de Inspectie SZW. Jouw werkgever riskeert dan een boete.