In de hedendaagse, sterk concurrerende arbeidsmarkt is het hebben van een consistent employer brand essentieel voor het aantrekken en behouden van het juiste talent. Een aantrekkelijk employer brand maakt het makkelijker om de allerbeste kandidaten te werven. Daarnaast versterkt het de loyaliteit van je huidige en toekomstige medewerkers. De volgende 5 stappen zijn bedoeld om je te helpen jouw employer brand te ontwikkelen, of je nu net begint met het ontwikkelen van een strategie of jouw bestaande strategie naar een hoger niveau wilt tillen.

een sterker werkgeversmerk ontwikkelen? volg dan deze 5 stappen

  1. zorg voor draagvlak bij jouw managementteam
  2. bepaal waar je nu bent en waar je heen wilt
  3. bepaal de afstand die je moet overbruggen tussen nu en waar je heen wilt
  4. overbrug de kloof
  5. laat jouw employer brand spreken

1: zorg voor draagvlak bij jouw managementteam

Voordat je de details gaat uitwerken, moet jouw managementteam de kernwaarden en gewenste cultuur van jouw organisatie definiëren. Zo zorg je ervoor dat jouw employer brand aansluit op jouw bestaande strategie. De kans van slagen is, net als bij alle belangrijke hr-initiatieven, veel groter wanneer het managementteam het programma ondersteunt.

2: bepaal waar je nu bent en waar je heen wilt

Definieer een beginpunt als referentiepunt om vooruitgang te meten. In deze fase is het goed om ambitieus te zijn, maar er tegelijkertijd op te letten dat de doelen haalbaar zijn. Het employer brand dat je wilt ontwikkelen moet realistisch zijn en overeenkomen met wie je echt bent. Raadpleeg kwantitatief en kwalitatief onderzoek over dingen die mensen aantrekkelijk in een werkgever vinden, of juist afstotend. Vraag dit ook aan jouw medewerkers, leveranciers en werknemers die jouw bedrijf verlaten. Vraag recent aangenomen medewerkers of de realiteit overeenkomt met de gemaakte belofte. Gebruik al deze informatie om te bepalen waar je nu staat. Neem de tijd om helder te omschrijven waar staat jouw organisatie werkelijk voor staat en wat je onderscheidend, en dus aantrekkelijk, maakt voor specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt.? Op deze manier worden een aantal tastbare merkwaarden zichtbaar die de kern vormen van jouw bedrijf. 

3: bepaal de afstand die je moet overbruggen tussen nu en waar je heen wilt

Je hebt bepaald hoe jouw employer brand er momenteel voor staat, en in welke richting je het wilt ontwikkelen. Nu moet je bepalen welke afstand je moet overbruggen tussen deze twee. De bewustwording dat er een kloof is tussen de status quo en jouw gewenste imago is vaak al een goed startpunt. En je kunt beginnen deze kloof geleidelijk te dichten aan de hand van de feedback en inzichten die je krijgt bij het bepalen van de huidige stand van zaken (zie stap 2). Vervolgens kun je met deze inzichten en waarden hopelijk bepalen hoe groot de afstand is tussen waar je bent en waar je heen wilt. 

4: overbrug de kloof

Moedig medewerkers aan om hun mening te geven en een actieve rol te spelen bij het oplossen van de discrepanties tussen jouw bestaande en jouw gewenste imago. Sommige veranderingen zullen eenvoudig zijn en andere zullen uitgroeien tot complete projecten op zich. Wanneer je de nodige inzichten hebt verzameld, ben je beter in staat te begrijpen voor welke discrepanties je een oplossing moet bedenken.

Sommige kloven zullen groter zijn dan andere, en dus ook de oplossingen voor het overbruggen ervan. Het creëren van een arbeidsmarktimago dat overtuigend is, vereist een lange adem. Maar als je vasthoudt aan jouw kernwaarden en jouw traject zorgvuldig plant, zul je al snel veranderingen opmerken. 

meten = weten

Je doet er goed aan jouw kernwaarden, jouw focus en jouw waardepropositie als werkgever in kaart te brengen, zodat je deze steeds als richtsnoer kunt gebruiken. Noteer wat jouw doelstellingen zijn en welke potentiële obstakels je verwacht en zorg ervoor dat alle problemen die je daadwerkelijk tegenkomt, worden vastgelegd, onderzocht en opgelost. 

5: laat jouw employer brand spreken

Gebruik social media om bekendheid aan jouw (verbeterde) employer brand te geven. Moedig jouw medewerkers aan online hun eigen verhalen te delen, die jouw doelgroep zullen aanspreken en in overeenstemming zijn met jouw gedeelde waarden. Stimuleer interactie met events in alle media door content te (her)posten en delen, en virale discussies op gang te brengen. 

Meer weten? Volg het nieuws over employer branding.