Hoe zoekt ú naar jong talent? Natuurlijk, opleiding en als het kan werkervaring blijven belangrijk. Maar let u daarnaast op competenties en talenten waar u ook in de toekomst iets aan heeft? Verschillende functies vragen om verschillende competenties. In de beveiliging moet je stevig kunnen optreden. Precies werk zoals programmeren vereist dat je nauwkeurig bent. En in zorg en welzijn, maar net zo goed in de sales, moet je kunnen luisteren. De mate waarin zo’n competentie aanwezig moet zijn, hangt af van het soort werk. Net als de combinatie van competenties die nodig is.

kansen voor de toekomst

Inzicht in competenties heeft grote voordelen. Ze zeggen iets over toekomstige mogelijkheden: wat kan iemand nog anders of meer dan wat hij toevallig al geleerd of gedaan heeft? Opleiding en werkervaring verouderen immers sneller dan vroeger. U heeft medewerkers nodig die mee kunnen en willen veranderen met de veranderende eisen die het werk stelt. 

talent als fundament

Kortom, een belangrijke vraag bij de selectie van een nieuwe medewerker is: kan en wil hij zich ontwikkelen? Dat is niet alleen van belang voor de toekomst. De meeste mensen kunnen veel verschillende werkzaamheden (leren) verrichten. Maar we verschillen in het gemak waarmee we dingen leren of doen. Dat heeft te maken met de talenten die het fundament zijn onder onze competenties, met name intelligentie en persoonskenmerken. Die talenten verschillen per individu. Omdat ze grotendeels vastliggen, kunt u daar het beste vooraf op selecteren. Een medewerker met voldoende van de juiste talenten doet zijn werk nú beter en verandert straks makkelijker mee.

ontwikkelbaarheid van competenties

Ook is van belang in hoeverre een competentie ontwikkelbaar is. Plannen bijvoorbeeld, een veelgevraagde competentie, is meestal wel te leren. Ook competenties als luisteren of samenwerken kun je ontwikkelen. Competenties als creativiteit of leervermogen daarentegen zijn veel moeilijker te beïnvloeden. Of een competentie te ontwikkelen is, hangt sterk af van de benodigde onderliggende talenten.

selecteren op ontwikkelbaarheid

Zorg dus dat u weet welke combinaties van competenties uw bedrijf nodig heeft en gaat hebben. Kijk vervolgens bij jonge kandidaten niet alleen naar opleiding en (beperkte) werkervaring, maar vooral ook naar de talenten die hun potentieel bepalen. Kijk verder dan het cv alleen. En weeg dan de vereiste competenties naar ontwikkelbaarheid. Dat iemand nog niet beschikt over alle competenties, hoeft geen bezwaar te zijn. Als ze maar met een overzichtelijke inspanning te ontwikkelen zijn.