Thuiswerken is en blijft het nieuwe normaal, dat is eigenlijk al sinds het begin van de coronapandemie duidelijk. Werkgevers- en werknemersbonden hebben de afgelopen tijd dan ook flink bij de overheid gepleit voor een onbelaste vergoeding, zodat de extra kosten voor werknemers door thuiswerken gemakkelijker gecompenseerd kunnen worden. En niet zonder resultaat: per 1 januari is de fiscaal gefaciliteerde thuiswerkkostenvergoeding geïntroduceerd. 

wat houdt de thuiswerkkostenvergoeding precies in?

Per 1 januari 2022 kun je je medewerkers maximaal € 2 per thuisgewerkte dag (of deel daarvan) onbelast vergoeden. Van deze vergoeding kan je personeel de extra kosten betalen, die het thuiswerken met zich meebrengt. Denk aan water, elektriciteit, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Jij hoeft als werkgever geen loonheffingen te betalen over deze thuiswerkvergoeding. 

De onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag valt onder de werkkostenregeling. Door deze regeling kunnen werkgevers bepaalde kosten voor hun medewerkers zonder inhouding van loonheffingen uitbetalen. 

reiskostenvergoeding

Je kunt nog steeds de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer geven. Als werkgever kun je met je medewerker vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop hij thuiswerkt, zodat je een vaste vergoeding kan geven. Je geeft per dag ofwel de thuiswerkkostenvergoeding, ofwel de reiskostenvergoeding. Dus als een medewerker twee dagen thuiswerkt en drie dagen op kantoor, kun je op basis van die verhouding een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding berekenen. 
Omdat je de vergoedingen mag betalen op basis van die inschatting, hoeft je medewerker niet dagelijks bij te houden waar hij werkt. Ook als hij incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor werkt (of andersom), hoeft er niks aangepast te worden. Pas als sprake is van een structurele wijziging in de gemaakte afspraken, moet je de vergoeding aanpassen.
inrichting thuiswerkplek
Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag je ook een onbelaste vergoeding geven. Via de andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling kun je de kosten voor bijvoorbeeld een computer of bureaustoel vergoeden. 

tip

Kijk voor meer informatie en rekenvoorbeelden op Rijksoverheid.nl.