Kunstmatige intelligentie - ofwel: Artificial intelligence (AI) - heeft steeds meer invloed op alle aspecten van ons leven. Dat is niet anders in de wereld van werk. Intelligente technologie wordt al regelmatig bij werving, opleiding en loopbaanontwikkeling ingezet. En dat biedt je, als werkgever, steeds meer mogelijkheden om je organisatie efficiënter, diverser en alerter te maken.

op deze pagina

screening

Tijdens wervingsprocedures kan het gebeuren dat organisaties grote aantallen sollicitaties binnenkrijgen. Het screenen van alle reacties kost recruiters veel tijd en energie. AI kan helpen bij de eerste selectie van de kandidaten die een kans maken in de volgende ronde.

communicatie

Hoe efficiënt een organisatie het werving-en-selectieproces ook aanpakt, het kan toch veel tijd kosten. HR wil uiteraard niet het risico lopen dat de beste kandidaten hun interesse verliezen. Daarom is goede communicatie onmisbaar. Met hulp van AI kan de organisatie kandidaten updates sturen over de voortgang, op elk moment in het proces - uiteraard altijd met de mogelijkheid tot persoonlijk contact. 

job interviews

Menselijke vooringenomenheid blijft de zwakke plek van elke selectieprocedure. Recruiters (be)oordelen kandidaten - meestal onbewust - op bepaalde kenmerken die niet altijd specifiek met de functieomschrijving te maken hebben. Slimme technologie kan helpen. Bijvoorbeeld door vragen en andere assessmenthulpmiddelen te ontwikkelen die het selectieproces objectiever maken.

onboarding

Nieuwe medewerkers moeten veel informatie verwerken. AI kan worden ingezet voor de praktische zaken en voor antwoorden op vragen als: waar haal ik koffie? Hoe zit mijn loonstrook in elkaar? En wat is mijn wachtwoord? De leidinggevende kan zich dan concentreren op de meer inhoudelijke aspecten van onboarding en dat zal zeker een positief effect hebben op de snelheid waarmee de nieuwe werknemer ingeburgerd raakt.

vragen & antwoorden

Een variant op bovenstaande geldt voor de vragen die alle medewerkers weleens voor HR hebben. Vaak gaat het om standaardvragen - ‘hoe-, wat- en wanneer-vragen’ - die prima door een chatbot beantwoord kunnen worden. Op die manier krijgt de werknemer een snel antwoord, op het moment dat het hem of haar uitkomt, en kunnen HR-medewerkers hun tijd aan complexere kwesties besteden. 

loopbaanontwikkeling

Trainingen, opleidingen en andere ontwikkelmomenten zijn een essentieel onderdeel van de groei van werknemers. Dit is niet alleen belangrijk voor hun functioneren maar zeker ook voor de gehele employee experience. AI kan helpen met de opzet van een op maat gemaakt ontwikkeltraject met aanbevelingen voor vervolgstappen die passen bij iemands loopbaanplan

planning

Veel werknemers hebben een hekel aan vergaderingen, maar het hoort er in de meeste organisaties nou eenmaal bij. Het plannen ervan, inclusief het afstemmen van agenda’s, het reserveren van locaties en het uitnodigen van alle betrokkenen, kan een stuk sneller en gemakkelijker door AI. En dat geldt ook voor het organiseren van bijvoorbeeld seminars, congressen en andere bijeenkomsten.