Door de coronacrisis werkt een groot deel van Nederland ineens thuis. Dat is voor de meeste mensen enorm wennen. Altijd maar ‘aan’ staan, je collega’s missen en afgeleid worden door spelende kinderen of thuiswerkende huisgenoten - dat zorgt bij veel mensen voor extra stress. Wat zeggen de deskundigen erover? En welke tips hebben zij voor jouw medewerkers?

het grootste voordeel is vaak ook de grootste valkuil

Het overgrote deel van de thuiswerkers ervaart als grootste voordeel de tijdwinst die ontstaat door het wegvallen van reistijd. Dat was voor de coronacrisis al zo, maar geldt nu ook nog. Maar het ‘tijd over hebben om tussendoor even andere dingen te kunnen doen’ blijkt meteen ook een valkuil. Veel thuiswerkers die zeggen tijdens het thuiswerken een huishoudelijk klusje, boodschap, appje of belletje te doen, geven aan dat ze zich daar vaak schuldig over voelen. Arbeidspsycholoog bij ArboNed Jan Machek: ‘Het is zelfs zo dat een deel van de mensen overcompenseert door meer uren te maken, omdat ze denken dat ze op hun werk ook acht uur effectief werken en bang zijn dat collega's of leidinggevenden denken dat ze de kantjes er vanaf lopen.’

tip 1: behandel thuis werken anders dan op kantoor werken

Accepteer dat je thuis je werk niet kunt doen zoals je dat op kantoor doet. Je kunt in deze omstandigheden nu eenmaal niet van jezelf vragen om non-stop met je werk bezig te zijn. Dus even iets anders doen, hoort er gewoon bij en is geen punt. Neem regelmatig korte pauzes en gebruik die tijd voor een klusje in huis, een privételefoontje of een boodschap. Je koppelt op die manier even los van je werk en dat geeft ruimte voor nieuwe energie.

sociaal isolement valt soms zwaar, dus zoek verbinding

Een van de meest gehoorde klachten van mensen voor wie thuiswerken niet hun eigen keuze is, is het gebrek aan sociale contacten en een verlies van verbondenheid. Ze kunnen zich eenzaam voelen en zelfs emotionele klachten ervaren, zoals somberheid of neerslachtigheid.

Sociale steun is een belangrijke energiebron in het werk. Die steun kan bestaan uit de waardering van een leidinggevende, de hulp van een collega maar ook de gezelligheid op de werkplek. Zonder sociale interactie op de werkplek valt deze energiebron grotendeels weg.

tip 2: hou contact met collega's

Maak gebruik van alle communicatiemiddelen die er zijn om contact te houden als team, zoals Microsoft Teams of Google Hangouts voor vergaderingen en WhatsAppgroepen voor kletspraat, en blijf met elkaar verbonden. Tips voor 1-op-1 contact: maak een lunchafspraak om via ‘het scherm en met een broodje of salade’ samen bij te praten. 

‘blurring’: de grens tussen werk en privé vervaagt

Je zit met je gezin te eten aan tafel of kijkt schijnbaar ontspannen televisie op de bank, maar de telefoon en laptop staan nog aan en elk binnenkomend mailbericht krijgt direct je aandacht. Dan is er sprake van ‘blurring’: de grens tussen werk en privé is vervaagd. Is dat problematisch? Ja, zegt ArboNed-psycholoog Jan Machek. Altijd ‘aan’ staan zorgt ervoor dat we geen afstand kunnen nemen van het werk. Het hoofd blijft alert en het lijf blijft stresshormonen produceren. Normaal gesproken zijn mensen in hun werksituatie in staat om evenwicht te vinden tussen de stress- en energiebronnen, maar door de plotseling opgelegde beperkingen verandert het speelveld en daarmee de dynamiek tussen deze twee.

tip 3: zorg dat je werkdag echt eindigt

Trek een duidelijke grens: niet alleen als het gaat om de tijdstippen waarop je werkt, maar ook als het gaat om de locaties waar je werkt. Doe je dit niet, dan ben je altijd aan het werk. Neem je werk niet mee van je werkplek in huis naar de plek waar je ontspant: je ‘veilige haven’. En dus zeker niet naar de slaapkamer of je favoriete ‘feel-good’-plekje.

goed nieuws: we leren er steeds beter mee omgaan

Veel mensen hebben moeite met het combineren van werk en privé. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Vooral jongeren en mensen met jonge gezinnen valt het thuiswerken zwaar. De eerste groep omdat met het thuiswerken een belangrijke sociale component van het werken wegvalt. De tweede omdat werken en zorgen tegelijk eigenlijk niet blijkt te kunnen, want je kunt je aandacht maar op één ding tegelijk richten. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat we het thuiswerken steeds meer onder de knie krijgen. Gaven we onszelf een paar weken geleden nog rapportcijfer 4 voor onze productiviteit, inmiddels stijgt dat tot een dikke 5. We lijken dus wat te wennen aan de nieuwe situatie. Er zijn zelfs mensen die het juist prettiger vinden werken dan op kantoor.

tip 4: maak een vaste planning

Een dagplanning helpt om onderscheid te kunnen maken tussen ‘blokken’ om te werken, te ontspannen, te zorgen en te bewegen. Het zal vast niet altijd lukken, maar probeer je zoveel mogelijk te houden aan deze planning.

  • deel je planning met collega’s (bijvoorbeeld via je agenda).
  • maak een overzicht van de werkzaamheden die je in de werkblokken wil doen en wees daarbij realistisch: plan dus ruim.
  • bespreek de verdeling van werkzaamheden met collega’s, zodat verwachtingen over en weer duidelijk zijn.
  • plan koffie- en lunchpauzes in en ga dan even van de werkplek af.
  • evalueer aan het eind van de dag en de week hoe het is gegaan en pas je planning voor de volgende dag of week daarop aan.

Check al onze tips voor thuiswerken >

meer weten?

Heb je vragen over het coronavirus? Of heb je hulp nodig? Lees hier onze maatregelen & oplossingen voor jou als werkgever. Of neem contact met ons op.