Volgens Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland, gaat onze kijk op werk de komende jaren flink veranderen. Juist MKB’ers zijn volgens haar goed in staat daar snel op te reageren, mits ze hun ogen openhouden.

‘Je kunt het niet meer in je eentje oplossen,’ zegt Marjolein Ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Volgens Ten Hoonte moeten ondernemers, met name in het MKB, zich de komende jaren voorbereiden op grote veranderingen. Samenwerking is volgens haar daarbij een voorwaarde.

De uitdagingen die ze schetst komen namelijk van alle kanten. Naast de opkomst van gigabedrijven noemt ze robotisering, big data, algoritmisering, klimaatverandering, vergrijzing en grillige millennials. ‘Dat biedt tegelijk heel veel kansen.’ De gemene deler volgens haar is globalisering en technologie als grote drijver. Dit zijn de 4 megatrends die Ten Hoonte onderscheidt en hun invloed op de arbeidsmarkt:

demografie

‘De vergrijzing is een feit. Er zijn in Nederland steeds meer 50+’ers aan het werk. En dat is in de rest van de wereld lang niet overal zo. Maar daar concurreren we wel mee. Als werkgever moet je dus nadenken: hoe maak ik vandaag gebruik van de beschikbare mensen? Ben ik straks nog aantrekkelijk genoeg voor werknemers en hoe kan ik aantrekkelijker worden? Als je in je businessmodel te afhankelijk bent van jonge werknemers, dan moet je nagaan of dat wel verstandig is.
Doordat we langer doorwerken, krijgen we straks een werkvloer waar wel vijf generaties rondlopen. Dat biedt volop kansen. Jong kan oud leren over technische ontwikkelingen. Oud brengt rust en ervaring. Er moeten wel taboes worden doorbroken. Als werkgever ga je mensen anders opstellen. Dat kan ook vrijwillige demotie betekenen omdat werknemers naast hun werk meer tijd willen besteden aan andere interesses. Ook de mentaliteit van werknemers zal veranderen door de demografische ontwikkelingen. Wie relevant wil blijven zal meer ondernemerschap binnen het bedrijf moeten tonen, intrapreneurship. Binnen het MKB kan dit gerealiseerd worden. Want daar zit de kritische massa.’

technologie

‘Dit is de drijver achter alles. Ondernemers moeten zich afvragen: wat zijn die veranderingen? Begrijp ik ze? Het is heel belangrijk dat iedere ondernemer zich verdiept in technologische innovaties en deze vertaalt naar zijn eigen business. Het kan zomaar gebeuren dat je product of dienst door een internationale ontwikkeling wordt geraakt. Het is natuurlijk beter als je dat voor bent. Wat ook erg belangrijk is in het kader van technologische ontwikkelingen, is privacy. Wees voorbereid op de gevolgen van een toenemend verlangen van consumenten naar privacy. Wie gegevens verzameld, zal daar wel goed mee om moeten gaan omdat anders het vertrouwen wordt geschaad.

Tot slot moeten bedrijven zich voorbereiden op een toegenomen transparantie. Het wordt steeds zichtbaarder wat je doet en hoe je je gedraagt. Dat doorbreekt de hiërarchie, ook op de werkvloer. Werk samen en wissel kennis uit met branchegenoten. Voorkom dat je een digibeet wordt.’

globalisering

‘Grote bedrijven maken de dienst uit, het MKB is daar het antwoord op. Dit is de tijd van digital tailorism, digitale maatoplossingen. Je ziet dat steeds meer jonge werknemers het grootbedrijf links laat liggen. Ze willen werken in een werkgemeenschap waar ze herkend worden. Geen radartje zijn maar een verschil maken. Die invloed hebben ze eerder binnen het MKB dan bij een grotere corporate.
Een andere trend die een reactie is op de globalisering is dat millennials een purpose zoeken. Ze willen liever bij een bedrijf werken die het goed voor heeft met de wereld. Maak als werkgever dus duidelijk hoe je er toe doet. Ook al opereer je globaal, je lokale toegevoegde waarde wordt door werknemers als belangrijke eis gezien. Het maakt duidelijker welke rol ze kunnen spelen.’

duurzaamheid

‘Het oude profitmodel is gericht op maximale winst. Het draait om de korte termijn. Kwartaalwinsten. Onderwijl raken grondstoffen op en moeten we anders met energie omgaan. Realiseer je je als ondernemer dat je op moet passen: de generaties die komen gaan, vinden dit een belangrijk onderwerp omdat ze er volop mee geconfronteerd worden.

Het probleem met klimaatverandering is langdurig, meerjarig en grensoverschrijdend. Ook hier kan het MKB een belangrijke rol spelen. Door zich meer op de lange termijn te richten, kan het nieuwe kansen aan werknemers beiden. Je merkt dat veel mensen toch op zoek zijn naar zekerheid. Organiseer dat en vraag daar aanpassingsvermogen voor terug.
Het is helemaal niet erg werknemers gedurende hun carrière verschillende rollen te laten vervullen. Door ze een leven lang te laten leren, kunnen ze zich door ontwikkelen. Dat geldt ook voor oudere werknemers. Er zit vaak meer flexibiliteit in dan je op het eerste gezicht denkt. Bij dit grote onderwerp is niet tijd maar het doel het belangrijkst.’

Dit artikel is eerder gepubliceerd door onze partner RTLZ