strategische personeelsplanning, hoe pak ik dat aan?

U wilt succesvol ondernemen. Dan is vooruitzien, voorbereiden en aanpassingsvermogen een must. Bovendien wilt u beschikken over de juiste medewerkers op het juiste moment. Strategische personeelsplanning maakt dat mogelijk.

op deze pagina

creëren van urgentie, commitment en eigenaarschap
van strategie naar human resources en personele analyse
transitieperiode
borging en verankering
masterclass strategische personeelsplanning

Het proces van strategische personeelsplanning bestaat uit verschillende fasen:

1. creëren van urgentie, commitment en eigenaarschap
In de eerste fase van het proces begint u met het inzichtelijk maken van de urgentie om aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning. Zorg ervoor dat de urgentie ook wordt gevoeld door de belangrijkste stakeholders: de top van de organisatie en het operationeel en financieel management. Dit is de sleutel voor succes: zij zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de verandering.

2. van strategie naar human resources en personele analyse
Met strategische personeelsplanning brengt u in kaart waar de organisatie nu en over een aantal jaren staat, uitgaande van meerdere scenario’s. Wat betekent dit (kwantitatief en kwalitatief) voor de toekomstige personeelsbehoefte en hoe staat het (kwantitatief en kwalitatief) met de huidige bezetting? Daarnaast analyseert u met strategische personeelsplanning welke vormen van flexibiliteit u idealiter nodig heeft om uw ambities in de toekomst te kunnen (blijven) realiseren.

Antwoord op de volgende vragen is belangrijk voor strategische personeelsplanning:

  • wat zijn de vooruitzichten voor de organisatie voor de komende jaren? 
  • wat zijn de gevolgen van de gemaakte strategische keuzes voor de kernprocessen?
  • welke functies en competenties heeft de organisatie nu, op korte én op de langere termijn nodig? En hoe kritisch zijn deze voor de uitvoering van de kernprocessen?
  • welke mensen en competenties zijn er al in huis? 
  • wat is het verschil met wat er nodig is? 
  • welke gevolgen heeft de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand? 
  • welke invloed heeft mogelijke krapte in de arbeidsmarkt, nu of straks, op de voor de organisatie relevante profielen? 
  • welke en hoeveel medewerkers zullen binnen nu en een aantal jaar de organisatie verlaten?

Door de gewenste situatie, nu en in de toekomst, af te zetten tegen de huidige bezetting, ontstaat een overzicht van profielen waarmee u als organisatie concreet aan de slag kan.

3. transitieperiode
Bepaal op basis van het ontstane overzicht van profielen wat er gedaan moet worden om de gewenste beweging, in lijn met de strategische personeelsbehoefte, daadwerkelijk op gang te brengen. Voor ‘key players’ kan dat bijvoorbeeld inhouden dat er opleidingsplan, een belonings- en bonusbeleid en aandacht voor management development komt. Voor ‘tijdelijke medewerkers’ ligt de nadruk bijvoorbeeld op de vorm van de arbeidsrelatie, zoals tijdelijke inhuur, een tijdelijk dienstverband of collegiale inleen. Stel op deze manier voor alle profielen de nodige interventies vast.

4. borging en verankering
Het succes van de transitieperiode staat of valt met de laatste fase: een juiste borging en verankering binnen de organisatie. Hier komen de ‘eerste’ en de ‘laatste’ fase van strategische personeelsplanning samen, want in de praktijk is er voor de organisatie als geheel niet een laatste fase, maar een permanent proces van strategische personeelsplanning. Het (operationeel) management is daarin de spil die de ambities van de organisatie verbindt met die van de medewerkers. Daardoor wordt strategische personeelsplanning iets van en voor alle betrokkenen.

masterclass strategische personeelsplanning

Randstad Consultancy organisteert regelmatig masterclasses voor managers en hr-professionals die graag aan de slag willen met strategische personeelsplanning. Tijdens een praktische cursus maakt u een start met strategische personeelsplanning voor uw afdeling/organisatie, waarbij de theorie wordt vertaald naar de praktijk. Na deze masterclass kunt u de verdere uitwerking en implementatie van strategische personeelsplanning binnen uw organisatie zelf regelen.
> bekijk meer informatie over de masterclasses