Geen geld, geen goederen, maar mensen. Daar draait het al ruim 60 jaar om bij Voluntary Service Overseas (VSO). VSO is een van de grootste internationale ontwikkelingsorganisaties ter wereld die structurele hulp biedt in ontwikkelingslanden.

maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sinds juni 2004 werken alle werkmaatschappijen van Randstad, zowel nationaal als internationaal, samen met VSO. Dit partnership past goed bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als Randstad voorstaan. VSO zet vakspecialisten in die hun kennis en ervaring uitwisselen met collega’s in Afrika en Azië. Zo levert VSO een structurele bijdrage aan het bestrijden van de armoede in de wereld.

vrijwilligers en fondsen

Tot nu toe, sinds de oprichting in 1958, heeft VSO meer dan 30.000 vrijwilligers geplaatst in Afrika, Azië, het Pacifischen Caraïbisch gebied en Oost-Europa. VSO werft vrijwilligers met specifieke expertise op verschillende gebieden, zoals onderwijs, gezondheidszorg, HIV en AIDS en management. Zo heeft VSO in 2017 115.000 mensen geholpen om beter toegang tot eten en inkomen te krijgen. Randstad is een belangrijke partner van VSO op het gebied van werk en inkomen en ondersteunt VSO bij projecten die de doelstelling hebben om jongeren en mensen met een handicap te helpen om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. We doen dit door collega’s in te zetten als vrijwilligers in projecten in Afrika en Azië.

Wil je meer weten over VSO? Stuur dan een e-mail