Social Return On Investment is voor Randstad een kans. Een kans om samen met partners mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Om voor én met hen te werken aan mogelijkheden met als einddoel een duurzame werkplek.

Door het delen van kennis en gebruik te maken van ons netwerk kunnen wij de werkzoekende, overheden en bedrijven met een SROI vraagstuk helpen.

Effectief is dit als het voor alle partijen, ook de werkzoekende, meer oplevert dan het rendement van de eigen inspanning.

voor randstad is dat:

  • verbinding maken
  • denken in oplossingen
  • echte mensen, echt werk
  • meetbare resultaten

Doel is een resultaat te realiseren dat bijdraagt aan de ambitie van alle partijen. Zodat onze samenwerking niet hoeft te eindigen na het invullen van onze verplichting.

sroi

...is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject.
...een verplichting voortkomend uit een aanbestedingstraject.
...een kans om vanuit overtuiging een duurzame invulling te geven aan publiek private samenwerking.