Als controller werk je als hoofd van de boekhouding. Een leidinggevende op hoog niveau dus! Je houdt toezicht op financiële rapporten, waaronder winst- en verliesrekeningen en balansen. Je bent ook verantwoordelijk voor maken van nauwkeurige kasboeken. Dit is een duidelijk overzicht van het geld dat bij een bedrijf binnenkomt. Ook is het hierin belangrijk fouten van andere bedrijven op te lossen. Banken, overheidsinstanties en grote bedrijven hebben allemaal controllers in dienst.

boekhouding op hoog niveau en meer

Financial controllers werken nauw samen met de budgetafdeling, auditafdeling, boekhoudafdeling en andere budgetgerelateerde afdelingen in een organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor het maken van rapporten die de financiële vooruitzichten voorspellen. Controllers zijn ook verantwoordelijk voor het indienen van papierwerk bij overheden en nationaal regelgevende instanties. Deze administratie zorgt voor eerlijkheid, efficiëntie en nauwkeurigheid binnen het bedrijf, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere leiders en managers. Zij moeten ervoor zorgen dat de maandelijkse financiële overzichten nauwkeurig en tijdig worden ingevuld. Bedrijven verwachten dat controllers processen verbeteren en deadlines halen.

leiderschap gezocht

Een controller kan ook verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeheer. Bij kleinere bedrijven kan de controller de enige accountant in dienst zijn. Zij geven rapporten rechtstreeks door aan leidinggevenden of de raad van bestuur. Zo kunnen ze zien hoe ze met het budget kunnen omgaan. Als een controller op nieuwe ideeën komt, is het belangrijk dit op een begrijpelijke manier uit te leggen aan de rest.

anticiperen op uitdagingen

Degenen met een analytische mindset hebben de meeste kans om in de functie te slagen. Bovendien zijn goede controllers vaak motiverend en flexibel in hun benadering van leren. Hun rol kan ook met IT te maken hebben en kan zelfs bedrijfsontwikkeling omvatten. Een controller slaagt in zijn functie als hij goed reageert op onverwachte veranderingen en verwachtingen.

Het gemiddelde salaris van een controller bedraagt €4792 buto per maand. Een controller start vaak op zo'n €2500 en kan doorgroeien tot €7083 bruto per maand. Deze lonen zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Bron: nationaleberoepengids.nl.

Het uurtarief en jaarsalaris van een controller wordt beïnvloed door meerdere factoren, voornamelijk het ervaringsniveau en het bedrijf waar je werkt. Salarissen voor controllers zijn vaak veel hoger dan het modaal inkomen. Als je meerdere jaren ervaring in de branche hebt en een uitgebreide training of opleiding hebt gevolgd, kan je een hoog salaris verwachten. De rol van technologieën die zich blijven ontwikkelen, kan ook van invloed zijn op de financiële verantwoordelijkheden van controllers. 

Wil jij weten wat het gemiddelde salaris is van controllers die via Randstad werkzaam zijn? Ontdek het snel in de salarischecker.

Er zijn veel verschillende soorten controllers in allerlei industrieën. Dit betekent dat professionals van bedrijfstak kunnen veranderen en toch vooruitgang kunnen boeken in hun loopbaan en ervaring. Controller-functies zijn onder meer:

 • assistent controller
 • accountant
 • financieel controllers
 • business controllers

 

taken & verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een controller zijn verschillend. Ze helpen de winst te maximaliseren door gebruik van data-analyses. Daarnaast adviseren ze managers over allerlei zaken rondom financiën. 

Ze maken vaak financiële rapporten en investeringsstrategieën terwijl ze financiële langetermijndoelen opstellen. De controller is ook verantwoordelijk voor het helpen van andere werknemers om de positie van het bedrijf te begrijpen.

budgetten, boekhouding en audits

De financiële rapportages die de controller maakt, zullen vergelijkbaar zijn met balansen en inkomstenoverzichten. Dit zijn eigenlijk gewoon samenvattingen van de financiën van de organisatie. Daarin staat advies over hoe ze winstgevender kunnen worden en waar het geld heen moet. Als onderdeel van dit proces moet de controller toezicht houden op het budget en op de boekhouding- en audits van het bedrijf.

dagelijkse beslissingen

Op een gemiddelde dag zijn ze verantwoordelijk voor de aanschaf van nieuw apparatuur en het stellen van uitgavenlimieten. Bij het bepalen van het budget moeten controllers beslissen hoeveel wordt toegewezen aan salarissen en extra bedrijfskosten.

werkomgeving

De typische werkomgeving van de controller is meestal op kantoor. Ze werken vaak in overheidsgebouwen of particuliere bedrijven. Van controllers wordt verwacht dat ze vergaderingen bijwonen en het financiële beleid bespreken met leidinggevenden in het bedrijf. Als controller kan reizen voor bedrijfsconferenties en trainingen noodzakelijk zijn.

werktijden

De meeste controllers werken meer dan 40 uur per week zonder uitbetaling van overuren, want die zit vaak in het salaris. Volgens onderzoeken werkt een controller gemiddeld 43 uur per week. 

Sommigen werken meer dan 10 uur per dag, zes dagen per week. Er zijn tijden dat ze in het weekend moeten werken. Wanneer een werkgever hen bijvoorbeeld vraagt ​​om professionele vergaderingen en seminars bij te wonen. Gelukkig bieden de meeste organisaties controllers flexibiliteit in hun planning.

voordelen van werken als controller via Randstad

De voordelen van werken voor Randstad als controller zijn onder andere doorgroeimogelijkheden. Goed om te weten is dat veel ​​controllers al aan de top van hun vakgebied staan. En dus de vrijheid hebben om over te stappen naar andere bedrijven die hogere salarissen bieden. 

Controllers maken vaak ook flinke promoties. Ze kunnen aan de slag als CFO's, corporate controllers en financieel directeuren. Na verloop van tijd kan een controller zelfs een CEO of vice-president van een bedrijf worden.

Controllers verdienen goede voordelen met een ziektekostenverzekering, winstdelingsregelingen, pensioenen en soms ook veel bovenwettelijke vakantiedagen. Flexibiliteit in de planning is een extra voordeel van de baan.

opleiding & vaardigheden

Controllers hebben meestal een bachelordiploma in financiën, bedrijfskunde of boekhouding op zak. De professional moet een diploma hebben als gecertificeerd managementaccountant, gecertificeerd financieel manager of gecertificeerd openbaar accountant.

diploma's & certificeringen

De meeste bedrijven die op zoek zijn naar een controller, willen een professional in dienst nemen met een masterdiploma in financiële boekhouding of bedrijfskunde. 

financiële achtergrond

Werken als controller werk vereist veel kennis en ervaring met Microsoft Excel, Word, Outlook en PowerPoint. Voor veel functies moet je ook kennis hebben van belastingcodes en -wetten. En ook van internationale financiën. Training in boekhouding en financiering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat je voldoende bekend bent met verschillende bedrijfsmethoden en -aspecten.

vaardigheden & competenties

Controllers moeten goed met financiële rapporten om kunnen gaan. Ook is kennis van wiskundige en probleemoplossende vaardigheden op hoog niveau belangrijk. Een controller begrijpt zelf complexe boekhoudkundige ideeën, maar moet deze ook kunnen uitleggen aan mensen die niet zo veel ervaring hebben met financiën. Communicatievaardigheden, vooral als het gaat om het omzetten van grote concepten in basistermen, zijn dus van groot belang voor controllers.

Een sterke kandidaat moet beschikken over een goede werkethiek, integriteit, interpersoonlijke vaardigheden, multitasking-vaardigheden en aandacht voor detail. Hij of zij moet een goede samenwerkingspartner zijn. Een controller zet zijn werk op nummer één om zijn deadlines te halen. Bestuursvergaderingen, budgetvoorbereiding en maandafsluitingen moeten volgens planning lopen. De manager moet erop kunnen rekenen dat de controller zijn deadlines haalt, zodat hij ook zijn eigen deadlines kan halen.

de meest gestelde vragen over werken als controller

 • met wie werken controllers het meest samen tijdens hun werkdag?

  Controllers moeten nauw samenwerken met de hoofden van elke boekhoudafdeling. Op die manier houden ze toezicht op de operatie. Ze werken ook nauw samen met de directeur, CEO of CFO bij het rapporteren van belangrijke informatie, budgetten en rapporten. Een controller is succesvol wanneer hij of zij effectief communiceert en budgetadviezen kan geven zónder dat er spanning op de werkvloer ontstaat.

 • wat zijn de meest voorkomende uitdagingen van een controller?

  Enkele van de meest voorkomende uitdagingen zijn het omgaan met onvolledige rapportage. Dit komt vaak voor wanneer managers weinig tijd over hebben, bezuinigen óf hun bedragen schatten in plaats van grondige berekeningen uit te voeren. Controllers hebben ook te maken met onnauwkeurige cijfers, vooral als de managers niet meewerken. Bovendien kunnen meningsverschillen over financiële kwesties ontstaan. Dit komt voor ​​wanneer managers het niet eens zijn met de aanbevelingen van de controller. Of als een leidinggevende denkt de toekomst beter te kunnen voorspellen, vanwege zijn of haar hoge ervaring in de branche.

 • is controller een leidinggevende functie?

  Een controller wordt beschouwd als een lid van het hoger management. Dit vanwege de verantwoordelijkheid voor het beheer van de algehele financiën van het bedrijf en vanwege het aantal leiders en managers waar een controller elke dag mee te maken heeft. Het is een grote verantwoordelijkheid om aanbevelingen en suggesties te doen bij de CEO en CFO. 

   

 • wanneer huren bedrijven controllers in?

  Bedrijven huren doorgaans controllers in wanneer ze beginnen uit te breiden. Dit geldt ook voor het openen van nieuwe locaties of het toevoegen van bedrijven. Een organisatie zal op zoek gaan naar een professional die goed met financiële gegevens kan omgaan en aanbevelingen doet om meer winst te kunnen behalen. Een bedrijf kan ook een controller nodig hebben als een CFO overbelast is en bepaalde taken niet aankan. Of als het bedrijf een accountant wil aanvullen.

 • hoe helpen controllers bedrijven om te groeien?

  Controllers helpen bedrijven uit te breiden en meer jaarlijkse winst te maken door manieren te vinden om geld en kosten te besparen. Een professional vraagt bijvoorbeeld hoe de organisatie 5% op de verzekeringskosten kan besparen. Waarom het bedrijf zoveel geld uitgeeft aan vrachtvervoer. Of waarom een afdeling meer inkomsten kan genereren met extra personeel. De controller zal de gegevensinvoer beheren en managers vertellen wanneer ze geld niet correct uitgeven.