Met de Randstad perspectiefverklaring kan jij als flexwerker een hypotheek aanvragen om hun eigen huis te kopen. Wat staat er nou eigenlijk in de perspectiefverklaring? Waarom heb je deze verklaring nodig? En hoe lang is de perspectiefverklaring geldig? In ons overzicht hieronder vind je antwoord op deze en vele andere vragen over de perspectiefverklaring. 

de 12 veelgestelde vragen over de perspectiefverklaring

 • 1. waarom de perspectiefverklaring?

  Arbeidskrachten met een flexibele arbeidsovereenkomst komen vaak moeilijk in aanmerking voor een hypothecaire lening. Banken zijn huiverig om hen een hypotheek te geven omdat zij niet kunnen uitgaan van de zekerheid die een vast contract biedt. De Randstad Groep (Randstad, Tempo-Team en Yacht), heeft de overtuiging dat het voor het verstrekken van een hypothecaire lening ook van belang is om naar het perspectief van een medewerker te kijken. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het belangrijk om iemand te beoordelen op zijn kansen op de arbeidsmarkt, zijn mobiliteit en flexibiliteit. Daaruit kun je immers opmaken of iemand in de toekomst in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en zijn hypothecaire verplichtingen kan nakomen. 

  Het verkrijgen van een hypotheek voor arbeidskrachten met een flexibele arbeidsovereenkomst wordt mogelijk door de perspectiefverklaring. Met een perspectiefverklaring kan jij je wenden tot alle hypotheekadviseurs in Nederland. Zij zullen vervolgens op de gebruikelijke wijze samen met jou onderzoeken welke hypotheek haalbaar en verantwoord is. Let er op dat het verkrijgen van een perspectiefverklaring geen garantie is voor het verkrijgen van een hypotheek. Dat besluit ligt volledig bij de hypotheekverstrekker en Randstad mag en kan daar geen uitspraak over doen.

 • 2. wat staat er in de perspectiefverklaring?

  In de perspectiefverklaring van Randstad is opgenomen dat er van een flexwerker redelijkerwijs te verwachten is dat deze gegeven de genoten opleiding, de werkervaring, competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie, in staat zal zijn om bestendige inkomsten uit arbeid te verwerven op tenminste het huidige inkomensniveau.

 • 3. waarin verschilt de perspectiefverklaring van de werkgeversverklaring of de intentieverklaring?
  • de werkgeversverklaring zegt iets over het verdiende salaris van het afgelopen jaar. Hierop wordt de hoogte van de hypotheek gebaseerd. Een intentieverklaring is de intentie van een werkgever om iemand een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden (een vast contract)
  • bij de perspectiefverklaring van Randstad wordt er gekeken naar de toekomst. Is er op basis van het persoonlijke dossier redelijkerwijs te verwachten is dat jij in staat zal zijn om bestendige inkomsten uit arbeid te verwerven op tenminste het huidige inkomensniveau.
 • 4. vervangt de perspectiefverklaring de werkgeversverklaring?

  Nee, wat goed is om te weten is dat de perspectiefverklaring een aanvulling is op de werkgeversverklaring en jouw hypotheekverstrekker deze alle twee nodig heeft. Dit komt omdat wij bij Randstad geen intentieverklaring kunnen afgeven; wij kunnen niet de intentie uitspreken om jou een vast contract te bieden. Het kunnen tonen van een perspectiefverklaring is daarom een uitkomst. Deze geeft namelijk aan dat, ondanks dat jij geen uitzicht hebt op een vast contract, jij wel uitzicht hebt op een bestendig inkomen op flexibele basis. 

 • 5. hoe lang is de perspectiefverklaring geldig?

  Deze is 6 maanden na uitgifte geldig. Een voorwaarde voor gebruik ervan is dat jij op het moment van hypotheekaanvraag in dienst bent van Randstad.

 • 6. kan ik de perspectiefverklaring verlengen of er meer dan één aanvragen?

  Nee, het is niet mogelijk om de perspectiefverklaring te verlengen. Is het je na 6 maanden niet gelukt een huis te kopen? Dan dien je een nieuwe perspectiefverklaring aan te vragen. 
   

 • 7. kan ik een perspectiefverklaring aanvragen als ik nog geen 52 weken via randstad werk?

  Dat kan helaas niet. Wij kunnen en mogen geen uitzonderingen maken op de eis van 52 gewerkte weken. Ook niet als je een arbeidsovereenkomst voor een jaar hebt. 

 • 8. wat als ik al wel 52 weken voor randstad werk, maar niet aaneengesloten?

  Dat hangt van de duur en de invulling van de onderbreking af en verschilt per geval. Het beste kun je de vraag stellen aan jouw contactpersoon bij Randstad. Zij zullen het antwoord voor je uitzoeken.

 • 9. ik werk al 52 weken voor dezelfde opdrachtgever, maar niet via randstad, kom ik dan niet in aanmerking voor de perspectiefverklaring?

  Wij mogen in sommige gevallen opvolgend werkgeverschap meenemen in de telling voor de 52-weken eis. Het is hierbij van belang dat je één jaar via het vorige uitzendbureau hebt gewerkt en dat het veranderen van uitzendbureau niet te voorkomen was. Indien je hierover meer vragen hebt, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Randstad. Hij of zij kan je meer informatie geven.

 • 10. hoe gaat randstad om met mijn persoonsgegevens?
 • 11. is nationale hypotheekgarantie (NHG) van toepassing?

  Ja, NHG is van toepassing op hypotheken die met een perspectiefverklaring worden verstrekt, als aan de NHG voorwaarden is voldaan. Als je een hypotheek met NHG niet meer kunt betalen door onvoorziene omstandigheden zoals echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, kun je in sommige gevallen een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 12. wat is de stichting perspectiefverklaring?

  De Stichting Perspectiefverklaring waarborgt de kwaliteit en continuïteit van de perspectiefverklaring. Alle informatie over de perspectiefverklaring voor flexwerkers, banken en hypotheekadviseurs is te vinden op de website van de Stichting Perspectiefverklaring.