CleanLease is al meer dan honderd jaar gespecialiseerd in het reinigen en verhuren van hoge kwaliteit textiel. Jaarlijks verzorgt CleanLease ruim honderdvijftig miljoen kilo wasgoed. Bij CleanLease zorgen 2.300 medewerkers ervoor dat ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken iedere dag kunnen beschikken over hygiënisch schoon en duurzaam textiel.

‘Dat is niet mogelijk zonder onze mensen,’ zegt Appie Harmsen, HR-Directeur bij CleanLease, werkzaam op het hoofdkantoor van CleanLease in Koudekerk aan den Rijn. We spraken met hem over het belang van goede vakmensen voor CleanLease. Vakmensen die in deze schaarse arbeidsmarkt steeds moeilijker te vinden zijn.

‘Wij kunnen steeds moeilijker allround monteurs vinden voor onze technische dienst. Dat is echt wel een zorgpunt, want we hebben die monteurs hard nodig om onze dienstverlening te garanderen. De machines moeten nou eenmaal blijven draaien. We hebben veertien vestigingen, met op de meeste daarvan ook een uitgebreid en divers machinepark. Voor het oplossen van storingen en het onderhoud hebben we per vestiging twee tot vier monteurs werken. Monteurs die van alle markten thuis moeten zijn: mechaniek, elektro en PLC. Sinds anderhalf jaar hebben we steeds meer moeite met het vinden van goede mensen voor deze functie. Het duurt echt te lang voordat we een vacature hebben ingevuld, soms zo lang dat er alweer een nieuwe vacature bij komt. En vertrokken monteurs eerst met name door pensionering, nu zien we ook dat monteurs elders een uitdaging vinden. Wij zoeken momenteel acht monteurs, procentueel zijn dit veel meer vacatures dan bij andere functies. Dat moeten we doen in een arbeidsmarkt die alleen maar complexer wordt en dat gaat zo niet langer. We moeten echt met een oplossing komen om dit probleem het hoofd te bieden, en snel ook.’

Om samen duurzame continuïteit te bieden voor de functie van allround monteur hebben Appie en zijn collega’s de samenwerking gezocht met Randstad Vakopleidingen. Appie: ‘We hadden naast het traditionele werven zelf al het idee om zij-instromers aan te trekken en op te leiden, maar opleiden is echt een vak apart. Daar kwamen we tijdens onze brainstormsessies steeds meer achter. Ook om het opleiden te integreren in de dagelijkse operatie, om het onderdeel te maken van de bedrijfscultuur. Laat staan alle subsidies en de richtlijnen waar je aan moet voldoen als erkend leerbedrijf. We kwamen tot de conclusie dat we daar hulp bij nodig hadden.’

en toen kwam randstad om de hoek kijken? 

‘Klopt. We werken met Randstad samen voor het invullen van onze flexibele schil, maar ook op andere dossiers zoals duurzame inzetbaarheid. En ook de Randstad Vakschool zit bij de dienstverlening inbegrepen. Met hen zijn we het gesprek aangegaan over onze uitdaging. Inmiddels zijn we hard aan de slag om in oktober te starten met het opleiden van de eerste lichting talenten.’

Tekst gaat verder onder de foto van Appie Harmsen.

Appie Harmsen is HR-directeur bij CleanLease

Appie Harmsen is HR-directeur bij CleanLease

hoe gaat dat in z’n werk, zo’n opleiding neerzetten? 

‘Het bouwen van het inhoudelijke programma, dat doen we echt samen. Cleanlease, Randstad en de opleider Technicom. Onze leidinggevenden spelen ook een belangrijke rol. De opleiding moet echt intern worden gedragen, het vraagt ook wel wat van de organisatie. Praktijkbegeleiding en educatieve begeleiding gaan hand in hand. We benadrukken dan ook continu het belang van het programma, we kunnen gewoon niet zonder monteurs. Het is dus sámen investeren. De opleiding duurt twee jaar, het talent gaat één dag in de week naar school en de andere dagen direct aan de slag. Dat is maatwerk, want het ene talent is eerder inzetbaar dan het andere. Als iemand nog veel moet leren, start hij of zij in de productie. Is hij of zij al verder? Dan is direct meedraaien bij de Technische Dienst zeker een optie. Daarom is een goede onboarding van het talent een essentieel onderdeel van het programma. Ieder talent doorloopt zijn of haar eigen proces en verdient ook de aandacht die hij of zij op dat moment nodig heeft.

voor wie is de opleiding geschikt? 

‘Het niveau is mbo-3, maar zeker zo belangrijk is affiniteit met techniek. Dus bijvoorbeeld iemand die thuis graag aan brommers sleutelt of klussen doet, interesse heeft in hoe iets werkt. Ook voor vrouwen is het zeker geschikt, sterker nog, de eerste vrouwelijke kandidaat heeft zich al aangemeld. Randstad helpt ons om het profiel net iets anders op te stellen en vervolgens talent te spotten met assessments. Dus meer op basis van skills. Dan vis je in andere, ruimere vijvers.’

echt een andere manier van naar talent kijken dus! hoever zijn jullie met het traject? 

‘We zijn goed op stoom, maar er is nog veel werk te verzetten. Het neerzetten van het opleidingstraject kent twee sporen: het vinden van talent en het ontwerpen en bouwen van het inhoudelijke programma. Om geschikte kandidaten voor de opleiding te vinden, kijken we zowel binnen als buiten. Een tijdje geleden vroegen we het management of er medewerkers waren die mogelijk geschikt waren om monteur te worden. Daar is een groep van elf mensen uitgekomen. Voor sommigen is de eerste stap de Nederlandse taal beter beheersen, dat is wel echt nodig voor de functie. Dus die groep gaat daar eerst aan werken om zo later alsnog te kunnen instromen. De overige geïnteresseerden gaan door naar het assessment van de Randstad Vakschool.

Ook hebben we intern een promotiecampagne gevoerd. Dit omdat we misschien nog latent talent gemist hebben in de eerste inventarisatieronde. We vinden het daarbij mooi en goed om te delen, dat we investeren in talent. Dat mes snijdt dus aan twee kanten. Medewerkers die zich aangesproken voelen, kunnen zich ook aanmelden. Extern zijn onze eigen corporate recruiter en Randstad aan de slag om potentieel talent te werven. Wekelijks houden we elkaar op de hoogte. Ons streven is om met een 'blended' - intern en extern geworven - groep van rond de vijftien toekomstige monteurs te starten in oktober. En het ziet er goed uit, we lopen op schema. We hebben er vertrouwen en bovenal ook zin in!’

► Wie kiest voor vakmanschap heeft de toekomst. Door vakmensen op te leiden zorgen we samen voor een bijdrage aan de maatschappij. Je leest er alles over in onze paper 'Trots op vakmanschap'.

download de paper