Je medewerker is langdurig ziek. Dat is natuurlijk heel vervelend. Voor jou als werkgever, maar natuurlijk vooral voor de werknemer zelf. Werken is namelijk een levensbehoefte. Naast een inkomen, biedt het sociaal contact en zingeving. Het is in het belang van jullie beiden dat de medewerker zo goed mogelijk begeleid wordt, zodat hij of zij snel weer aan de slag kan. Soms is dat niet mogelijk binnen je eigen bedrijf. Een re-integratietraject tweede spoor kan dan de oplossing zijn. waar moet je rekening mee houden? En hoe gaat zo’n traject in zijn werk? Dat leggen we je uit in deze blog.

wat is re-integratie tweede spoor?

Wanneer het niet haalbaar is voor je werknemer om te re-integreren bij jouw bedrijf, kun je gebruik maken van een re-integratie tweede spoor. Bij dit traject gaat je medewerker bij een ander bedrijf aan de slag, waar wél mogelijkheden liggen om te werken. De werknemer wordt hierbij goed begeleid. vaak ook door een externe organisatie. Zo wordt geprobeerd om de perfecte omstandigheden te creëren voor een succesvolle terugkeer van je werknemer naar het bedrijfsleven.

de wet verbetering poortwachter

Wanneer je medewerker een langere periode ziek is, krijg je als werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is in het leven geroepen om ziekteverzuim zo kort mogelijk te maken en om de werkgever te stimuleren zijn werknemer zo goed mogelijk te begeleiden. 

Één van de verplichtingen waar je als werkgever aan moet voldoen, is het doorbetalen van het loon. Het eerste twee jaar van ziekte, ben je verplicht je medewerker minimaal 70 procent van het zijn of haar loon over te maken. Ook geeft de Wet Verbetering Poortwachter een aantal richtlijnen bij een re-integratietraject, zodat dit zo vlot mogelijk verloopt.

wat is belangrijk bij re-integratie?

In de Wet Verbetering Poortwachter zijn een aantal stappen opgenomen om het re-integratietraject zo succesvol mogelijk te laten verlopen. We nemen je mee door een aantal stappen:

stap 1. Het maken van een analyse

Week 1 tot en met 6: in de eerste weken wordt er een analyse gemaakt door een bedrijfsarts. Deze arts kijkt of herstel mogelijk is en maakt een inschatting van de herstelperiode.

stap 2. Het maken van een herstelplan

Week 8: in de achtste week van ziekte moet er een plan van aanpak zijn gemaakt. Je gaat met je medewerker om de tafel. Dit plan wordt gemaakt aan de hand van de bevindingen van de bedrijfsarts. 

stap 3. Voorbereiden op het tweede re-integratiejaar

Week 42: Het eerste ziektejaar loopt nu bijna ten einde. Het is belangrijk dat je dit als werkgever meldt bij het UWV. Ook veranderen nu de voorwaarden van het traject voor je medewerker. Spreek dit goed door, zodat je werknemer niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

wat als de werkhervatting niet lukt?

Helaas lukt het niet altijd om een werknemer binnen twee jaar weer aan het werk te krijgen. Zijn na twee jaar de inspanningen niet beloond? Dan kan je werknemer een WIA-aanvraag doen bij het UWV. Een WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is een uitkering die de werknemer ontvangt als blijkt dat hij of zij door ziekte niet of minder kan werken.

re-integratie tweede spoor met begeleiding van risesmart

Een re-integratietraject is een grote uitdaging voor werkgever en werknemer. Maar het kan ook enorm vruchtbaar zijn. Om je medewerker weer aan het werk te krijgen is goede begeleiding heel belangrijk. Deze begeleiding biedt Randstad Risesmart. Bij het re-integratie tweede spoortraject van Randstad Risesmart wordt je werknemer begeleid door drie specialisten: een persoonlijke coach, een jobhunter en een branding specialist. Zo vinden we samen de werkplek die het best bij je medewerker past.