Wanneer je werknemer recht heeft op ploegentoeslag of op overwerktoeslag, dan kun je dat controleren.

ploegentoeslag

Indien de werknemer recht heeft op ploegentoeslag, worden de gewerkte uren op twee regels geschreven. Eerst als gewerkte uren op 100%, vervolgens nogmaals als ploegentoeslaguren met het bijbehorende toeslagpercentage.

Is er dus bijvoorbeeld acht uur gewerkt waarvan twee uur op onregelmatige tijden voor 115%, dan staan er 8 uur gewerkte uren met 100% en 2 uur ploegenuren met 15%.

overwerktoeslag

Overuren worden, net zoals gewerkte uren, geschreven met het juiste toeslagpercentage.