Wanneer uw werknemer recht heeft op ploegentoeslag of op overwerktoeslag, dan kunt u dat controleren.

ploegentoeslag

Indien de werknemer recht heeft op ploegentoeslag, worden de gewerkte uren op twee regels geschreven. Eerst als gewerkte uren op 100%, vervolgens nogmaals als ploegentoeslaguren met het bijbehorende toeslagpercentage.

Is er dus bijvoorbeeld acht uur gewerkt waarvan twee uur op onregelmatige tijden voor 115%, dan staan er 8 uur gewerkte uren met 100% en 2 uur ploegen uren met 15%.

overwerktoeslag

Overuren worden, net zoals gewerkte uren, geschreven met het juiste toeslagpercentage.

informatie mijn randstad