declaraties controleren, corrigeren en verzenden

Voor iedere ingediende declaratie ontvangt u een mail met het urenoverzicht van de bij u werkende flexwerker(s). Indien de declaratie niet correct is, kunt u de declaratie direct wijzigen.

Voor een volledige uitleg over het controleren en corrigeren van declaraties download hier de handleiding.

1. declaratie per email

Voor iedere declaratie die een flexwerker invult en indient in Mijn Randstad, wordt u (contactpersoon van de werknemer) op de hoogte gebracht met een mail. In deze mail staan alle details van de declaratie met een uitleg wat te doen bij akkoord en niet akkoord.

2. controleren declaratie

U controleert de declaratie:

  • als de declaratie klopt, dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen; 
  • als de declaratie niet klopt, dan logt u in en wijzigt u deze declaratie zelf.

3. inloggen mijn randstad

Inloggen in Mijn Randstad werkgevers doet u op www.randstad.nl/mijn-randstad door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

4. overzicht declaraties

Na inloggen kunt u klikken op het tabblad ‘declaraties’. Hier is een overzicht te zien van alle declaraties die u kunt controleren. Per declaratie wordt aangegeven wat de status van de declaratie is.

5. details declaratie

Vanuit het overzicht kan door worden geklikt op een declaratie. De details die ook te zien zijn in de mail, worden getoond op dit detailoverzicht.

6. declaratie corrigeren

In de declaratie in Mijn Randstad gebruikt u de knop ‘wijzigingen’ om te corrigeren en om (verplicht) de reden van corrigeren in te vullen. Vervolgens wordt de declaratie naar Randstad verstuurd. De flexwerker krijgt een mail met de reden van wijziging en de gewijzigde uren.

7. toewijzen andere contactpersoon declaratie

Als contactpersoon van de werknemer krijgt u standaard de rechten om de declaratie te controleren. U kunt zelf deze rechten aan een collega geven (bijvoorbeeld een afdelingshoofd of teamchef). Deze wordt dan de contactpersoon van de declaratie. Dit kunt u per werknemer wijzigen op het tabblad ‘werknemers’. Per ingediende declaratie gaat de mail vervolgens naar de aangegeven contactpersoon.

inloggen Mijn Randstad