Zit een van je medewerkers al een tijd thuis vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan breekt op een gegeven moment de periode van re-integratie aan. Fokelien de Vries, loopbaancoach bij RiseSmart, vertelt je er alles over. Meteen weten hoe we jouw organisatie helpen bij de re-integratie van langdurig zieke medewerkers? Bekijk dan meteen het 2e spoortraject van RiseSmart

spring naar

wat is re-integratie tweede spoor?

‘Re-integratie tweede spoor is de begeleiding van medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn,’ vertelt Fokelien. ‘Soms is er geen passend werk meer voor je medewerker binnen de eigen organisatie. Dat heeft veel impact op je medewerker, dus goede begeleiding is dan heel belangrijk. Volgens de Wet verbetering poortwachter ben je als werkgever verplicht om een goede verzuim- en re-integratieregeling te hebben, maar dat is niet eenvoudig. Daarom helpen we je bij RiseSmart met een aanpak waarbij je medewerker centraal staat. Samen vinden we zo passend werk!’ 

het tweede spoortraject van randstad risesmart

‘Een tweede spoortraject start altijd eerst met een kennismakingsgesprek met de medewerker. Daarna organiseer ik een gesprek met de werkgever en de medewerker samen, waarin we afspraken maken over onze verantwoordelijkheden en verwachtingen,’ vertelt Fokelien. ‘Na dit gesprek weten we wie welke verantwoordelijkheden draagt en ook waarom, zodat we samen op goede voet aan dit traject starten. Zo bouwen we samen vertrouwen op.’ 

Je medewerkers kunnen tijdens hun re-integratietraject ook deelnemen aan verschillende live webinars. Zo vinden ze herkenning bij mensen die in dezelfde situatie zitten. ‘Maar de deelnemers leren ook nieuwe vaardigheden aan, en ze leren weer te denken in mogelijkheden,’ vertelt Fokelien. ‘En er is geen fysieke barrière, omdat onze werkwijze niet tijd- of plaatsgebonden is. Medewerkers kunnen 24/7 contact met me opnemen en ze hoeven nooit te wachten op een afspraak. Dat ervaren ze als zeer waardevol.’ 

re-integratiebegeleiding van risesmart: de voordelen

‘Medewerkers volgen het traject vanuit een vertrouwde omgeving,’ vertelt Fokelien. ‘Het is voor hen daardoor ook makkelijker om hun partner of gezin bij de situatie te betrekken; een partner kan er gewoon bij komen zitten. Doordat je het gezinsleven betrekt bij complexe situaties, voelt dit veel persoonlijker.’ Door alle laagdrempelige communicatiemiddelen hebben we daarnaast vaker contact met je medewerker dan via de traditionele methode die je terugziet bij andere re-integratiebureaus. ‘Doordat mensen met ons geen fysieke afspraken hebben, is alles makkelijker te regelen en kost het ze weinig energie. Hierdoor hebben medewerkers ook een betere focus op hun herstel.’

het traject van risesmart: begeleiding van drie specialisten

‘De begeleiding bij een tweede spoortraject van RiseSmart is echt een samenspel van het hele team. We begeleiden je medewerker met een team van drie specialisten: de coach, de jobhunter en de branding specialist. Zij staan in nauw contact met elkaar en met je medewerker. In mijn eigen rol als coach denk ik bijvoorbeeld na over wat er precies speelt en ga ik hier met de medewerker over in gesprek. Waar moet de focus liggen en wat gaan we doen? De medewerker voert hierin zelf de regie.’ 

‘Als coach faciliteer ik hierbij door de lijn die we uitzetten ook door te nemen met de jobhunter en branding specialist. De jobhunter, die op basis van specifieke arbeidsmarktregio en branchekennis aan je medewerker is toegewezen, gaat hiermee aan de slag en biedt wekelijks vacatures, netwerkgesprekken en netwerkcontacten aan. Je medewerker geeft feedback op het aanbod, waarmee de jobhunter het vacature-aanbod nog passender maakt. Zo komen we samen met je medewerker tot de beste match. Onze branding specialist helpt daarnaast bij de realisatie van een cv en motivatiebrief die aansluiten op de mogelijkheden van je medewerker. Doordat we dus allemaal vanuit onze verschillende expertises gericht met elkaar samenwerken ondersteunen we je medewerker van alle kanten.’ 

zo sluit ons traject aan bij de wet verbetering poortwachter

‘Een tweede spoortraject moet altijd voldoen aan de Wet verbetering poortwachter,’ vertelt Fokelien. ‘Wij worden door jou als werkgever aangehaakt om de regels van deze wet op de juiste manier toe te passen. Ondanks dat wij een zo persoonlijk mogelijke benadering nastreven in ons proces is het dus wel belangrijk dat we deze wet volgen. Op basis van de informatie van de bedrijfsarts (inzetbaarheidsprofiel), de arbeidsdeskundige (arbeidsonderzoek) en de informatie uit het intakegesprek wordt een rapport geschreven. Ik verwerk die informatie vervolgens samen met de medewerker in het trajectplan. Het gaat echt om maatwerk, waarbij we een goed traject neerzetten voor je medewerker. En uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: passend nieuw werk voor je medewerker.’ 

re-integratie tweede spoor met de begeleiding van risesmart

Om je medewerker snel weer aan het werk te helpen is goede begeleiding nodig. Bij het re-integratie tweede spoortraject van Randstad RiseSmart wordt je medewerker begeleid door drie specialisten: een persoonlijke coach, jobhunter en branding specialist. Zo vinden we samen met je medewerker een passende nieuwe baan buiten je organisatie. Meer informatie over hoe het werkt?

Neem contact met ons op