In de huidige zakelijke wereld waarin alles draait om concurrentie, succes en welvaart, wordt geluk al gauw afgedaan als een onrealistisch ideaal. Maar terwijl wij het succes najagen, is er een psycholoog die denkt dat het aloude streven naar geluk ons niet alleen persoonlijk welzijn brengt, maar ook voorspoed in onze carrière.

‘mensen die zich goed voelen, presteren beter’

Dr. Martyn Newman, psychologisch adviseur voor Randstad UK, stelt dat in dertig jaar onderzoek is vastgesteld dat er duidelijke verbanden zijn tussen bepaalde emotionele vaardigheden en gezondheid, welvaart en welzijn. “We hebben aangetoond dat hoge niveaus van emotioneel kapitaal leiden tot een hogere productiviteit. Uit veel studies blijkt dat gelukkige mensen creatiever zijn, problemen beter en sneller oplossen, langer leven en beter worden aanvaard als leider. Als mensen zich beter voelen, presteren ze beter.”

Maar hoe kunnen we ons vaker gelukkiger voelen? Uit onderzoek naar geluk zijn drie belangrijke resultaten naar voren gekomen:

1. het gaat niet alleen maar om jouw omgeving

Uiterlijke zaken, zoals welvaart, een hoog IQ of een vaste relatie, zijn slechts goed voor 10 tot 15% van de factoren die bijdragen aan levensgeluk.

2. het zit niet alleen maar in de genen

Hoewel geluk tot op zekere hoogte genetisch bepaald wordt, is ons toekomstige levensgeluk geen voldongen feit. Genen beïnvloeden eigenschappen zoals een positieve, ongedwongen persoonlijkheid, goed om kunnen gaan met spanningen, en niet makkelijk ten prooi vallen aan angsten en depressies.

Onderzoek heeft echter aangetoond dat slechts de helft van het levensgeluk bepaald wordt door genetische programmering. “Dit betekent dat wij de helft van ons toekomstige levensgeluk zelf in de hand hebben,” aldus Dr. Newman. “We zijn geen slaaf van onze stemmingen of van onze omgeving, maar we hebben ons emotionele welzijn meer in de hand dan we ooit dachten,” zegt hij.

3. we hebben ons geluk zelf in de hand

De manier waarop we leven en denken, hoe we de gebeurtenissen in ons leven ervaren, en hoe we daarop reageren kan een aanzienlijke invloed hebben op ons geluk. “We kunnen negatieve gevoelens verzachten door actief positieve gevoelens op te roepen. In veel gevallen hebben we meer vrijheid dan we beseffen om onze beleving van een situatie te verbeteren, zelfs als we niet rechtstreeks iets aan de situatie zelf kunnen veranderen.”

Optimisme inzetten als strategie kan ook een effectieve manier zijn om met problemen om te gaan en om kansen aan te grijpen. Toegeven aan negatieve emoties, zoals teleurstelling of bedroefdheid werkt juist de andere kant op. “Herhaalde emoties zoals plezier of bedroefdheid zijn als de gestage druppels op de harde steen. Elke druppel verdampt snel, maar op den duur hollen ze de steen uit. Gelukkig zijn het niet alleen negatieve gevoelens die op den duur diepgeworteld kunnen raken, ook optimisme kan een gewoonte worden.”

geluk voor een succesvolle carrière

Gelukkige mensen nemen informatie effectiever op, zijn alerter en creatiever. Een positieve stemming stelt ook in staat om positieve gevoelens op te roepen bij anderen, zoals collega’s of klanten. Al met al is geluk dus het perfecte recept voor een succesvolle carrière.