Ken je ze al: de wearables zoals de fitnesstracker? De mogelijkheden zijn eindeloos: fitness-armbandjes die fysieke activiteit meten, smartwatches die hartslag en calorieën in de gaten houden, contactlenzen die het glucosegehalte in tranen meten, en elektronische tattoos die via een sensor de huidhydratatie, temperatuur en elektrische activiteit in spieren en hersenen meten. Maar welke mogelijkheden biedt dit voor je HR-afdeling om je medewerkers gezonder en gelukkiger te maken? En hoe zit dat met privacywetgeving? Check de mogelijkheden.

verbeterd bewustzijn van gezonde activiteiten

Je medewerkers bewuster maken van het belang van bewegen hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn. Meedoen aan een wellnessprogramma of het dragen van een stappenteller kunnen al een gedragsverandering teweegbrengen. Mensen zullen bijvoorbeeld vaker de trap nemen in plaats van de lift of tijdens de lunch een korte wandeling maken.

waarschuwing bij potentiële gezondheidsklachten

Stress is een van de belangrijkste veroorzakers van lichamelijke klachten. Kortdurende stress is heel gewoon en niet erg, maar langdurige stress kan nek- en rugklachten, slapeloosheid, een hoge bloeddruk of zelfs hartklachten veroorzaken. Wearables zoals een tracker kunnen je werknemers op tijd een waarschuwing geven als hun bloeddruk te hoog blijkt te zijn.

meer collegialiteit onder werknemers

Wearables en de apps die daarbij horen, kunnen een positieve invloed op de levensstijl van je werknemers hebben. Het kan ook een manier zijn om de collegialiteit te versterken. Als je werknemers hun vorderingen via de app bijhouden, kunnen zij de gegevens delen met collega’s. Let wel op: je mag je werknemers hier niet toe aanzetten.

let op met dataverwerking

In andere landen kunnen nieuwe gadgets nog een voordeel opleveren. Op basis van informatie die de werkgever hiervan krijgt, kan hij de gezondheid van zijn werknemers in de gaten houden. Maar dat is in Nederland niet toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten dat verwerking van persoonsgegevens verkregen via wearables in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Laat dit je er echter niet van weerhouden je werknemers een mooie fitnesstracker cadeau te doen. Je werknemers zullen er gelukkiger en gezonder door worden (en jij dus met hen)!

specifieke toepassingen in gevaarlijke werkomgevingen

Ook in een werkomgeving die potentieel gevaarlijk is voor werknemers kunnen wearables nuttig zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld de vermoeidheid van de operator van een zware machine registreren en zo ongelukken voorkomen.

De voorspelling is dat de markt voor wearables de komende jaren explosief zal stijgen. Net zoals smartphones nu standaard op de werkplek gebruikt worden, zullen ook de wearables dat in de toekomst zijn. Denk dus nu al na over hoe je daar in jouw organisatie mee wilt omgaan. Zodat je profiteert van meer productiviteit, lagere gezondheidskosten en gezondere, gelukkiger werknemers.