Drie kwart van de Nederlandse werknemers heeft genoeg energie om elke dag naar het werk te gaan. Een kwart heeft hier echter niet de energie voor. Opvallend is dat dit vooral de jongeren zijn. Van de mensen die zeggen niet genoeg energie te hebben om naar het werk te gaan, is bijna de helft onder de 35 jaar, en een derde is zelfs niet ouder dan 30. Dit blijkt uit het vijftigste onderzoek in het kader van de Randstad WerkMonitor, uitgevoerd door Blauw Research.

Sport kan hier wellicht verandering in brengen. Regelmatig sporten heeft namelijk een positief effect op de prestaties op de werkvloer, aldus ruim de helft (55%) van de Nederlandse werknemers. Juist jongeren (65%) zeggen gebaat te zijn bij sporten. Daarnaast is ook te zien dat het opleidingsniveau hiermee samenhangt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe vaker men zegt dat regelmatig sporten een positief effect heeft op de prestaties op de werkvloer.

sport kijken doet sporten

Sporten heeft een positief effect op werkprestaties, maar hoe gaan werknemers meer sporten? Onder andere door sport te kijken! Meer dan de helft van de Nederlanders kijkt graag naar sport (live of op televisie). En het kijken naar sport zorgt er bij een derde van de Nederlandse werknemers voor dat ze ook zelf zin krijgen om te gaan sporten. Vooral jongeren en mannen worden door het kijken naar sport gestimuleerd om zelf te gaan sporten.

werkgevers goed bezig

Sport is voor veel werknemers belangrijk, en een aantal Nederlandse werkgevers lijkt haar medewerkers hier ook bij te ondersteunen. Zo krijgt een derde van de werknemers (korting op) sportfaciliteiten aangeboden van de werkgever (35%) en één op de vijf werknemers (19%) mag zelfs onder werktijd sporten. Daarnaast heeft de helft van de Nederlandse werknemers het gevoel dat zijn of haar werkgever de werknemer stimuleert om er een gezonde levensstijl op na te houden.

Volgens drie op de tien werknemers stimuleert de werkgever de werknemer ook om mentaal fit te blijven door een coach aan te bieden. Jongeren en mannen lijken vaker de kans te krijgen begeleid te worden door een jobcoach. Gezond eten wordt door ongeveer een derde van de werkgevers gepromoot, door bijvoorbeeld gezond eten in de kantine aan te bieden. Hoewel werkgevers dus wel wat initiatieven tonen om werknemers te stimuleren een gezonde levensstijl na te streven, vindt een overgrote meerderheid van de werknemers dat de verantwoordelijkheid om fit te blijven vooral bij hen zelf ligt.

work-life-balance

Hoewel sport een belangrijk element is voor een gezonde levensstijl, is een goede balans tussen werk en privé nog belangrijker. In eerste instantie lijken de meeste werkgevers hier het belang ook van in te zien en geven, als het nodig is, werknemers de ruimte om vrij te nemen wegens persoonlijke omstandigheden. Mantelzorg lijkt echter niet nog niet geheel geaccepteerd te zijn door werkgevers, in ieder geval in de ogen van de werknemer. Een derde van hen zegt namelijk geen vrij te mogen nemen om voor een familielid te zorgen. Hier zit een duidelijk spanningsveld tussen werkgever en werknemer: bijna vier op de tien werknemers (39%) zeggen zijn of haar baan op te zeggen als de werkgever deze ruimte niet biedt. Vooral de mensen die verwachten dat hun werkgever hier geen ruimte voor biedt zijn hier resoluut in.

Kortom, geef werknemers heldere kaders mee om het eigen werk in te richten. Deze bewegingsruimte zal, samen met de benodigde lichaamsbeweging, leiden tot fitte, tevreden werknemers en uiteindelijk betere werkprestaties.