Als doemdenkers het hebben over het verlies aan banen door robotisering en artificial intelligence, waarop baseren zij zich dan? De bron van onrust is een veel aangehaald onderzoek van de Oxford University, dat zegt de 47% van de banen in de komende 25 jaar zal verdwijnen. Gelukkig zijn er ook volop aanwijzingen dat banen met bepaalde eigenschappen zeker zullen blijven.

oxford-onderzoek

Het Oxford-onderzoek dat velen zorgen baart is getiteld ‘The future of employment: how susceptible are jobs to computerization?’. De onderzoekers van Oxford University, Michael Osborne en Carl Frey, berekenden hoe gevoelig voor automatisering beroepen zijn, gebaseerd op de vaardigheden die nodig zijn om deze uit te voeren: sociale scherpzinnigheid, onderhandeling, overtuigingskracht, assistentie en zorg voor anderen, originaliteit, vingergevoeligheid en handvaardigheid.

deloitte’s onderzoek

In Nederland heeft ook Deloitte enig onderzoek gedaan, met min of meer dezelfde conclusies. Uit Deloitte’s State of the State onderzoek bleek dat in Nederland naar schatting twee tot drie miljoen banen de komende jaren zullen verdwijnen als gevolg van verregaande robotisering. Vooral lager en middelbaar opgeleiden zullen door deze ontwikkeling geraakt worden. Overigens stelt Deloitte ook vast dat zich veel nieuwe beroepen zullen ontwikkelen, zoals data-analist.

In 2015 concludeerde Deloitte verder: de Randstad zal relatief het minst geraakt worden door de robotisering en dat heeft alles te maken met het relatief hogere opleidingsniveau in deze gebieden. De verregaande automatisering zal relatief meer impact hebben op Friesland, Limburg en Zeeland, zo laten de cijfers zien. 

robots vs. nieuwe werkgelegenheid

Deloitte pleit ervoor dat Nederland zich beter gaat voorbereiden op een toekomst waarin robots enerzijds veel arbeidsplaatsen zullen innemen en anderzijds ook nieuwe werkgelegenheid zullen creëren. “Japan en Zuid-Korea hebben een overheidsbeleid met betrekking tot robotisering. Zo riep Japan in 2014 een Robot Revolution Realization Council in het leven dat onder meer een Action plan toward a New Industrial Revolution Driven by Robots ontwikkelde. Een van de pijlers van dat plan is het ‘fundamenteel verbeteren van de robotcreatiemogelijkheden’. Dichterbij huis heeft Finland zich ten doel gesteld om in 2020 in Europa leidend te zijn op het gebied van Robotic Process Automation”, aldus Deloitte.

verdwijners door robotisering

Om ook het goede nieuws de ruimte te geven: sommige beroepen zijn vrijwel niet gevoelig voor robotisering. Het gaat met name om sociale en creatieve beroepen. Ook leidinggevende en coördinerende beroepen als marketingmanager, CEO en salesmanager bevinden zich niet snel in de gevarenzone. Volgens Jobpersonality zijn tien beroepen niet of nauwelijks gevoelig voor robotisering. Het percentage geeft aan hoe groot de kans is dat dit beroep in de komende twintig jaar zal verdwijnen als gevolg van de komst van robotisering en automatisering.

  • audioloog (0%)
  • internist (0%)
  • pedagogisch medewerker (0%)
  • klinisch psycholoog (0%)
  • antropoloog (1%)
  • docent voortgezet onderwijs (1%)
  • loopbaanadviseur (1%)
  • verpleegkundige (1%)
  • grimeur (1%)
  • fotograaf (2%)