over gezond werkgeverschap en ruimte voor werken aan je eígen missie

Met circa 4 miljoen leden is Coöperatie VGZ één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland en VGZ wil voorop lopen in gezondheid en zorg voor iedereen. Als coöperatie zonder winstoogmerk zet VGZ zich er iedere dag voor in dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook kan krijgen. Nu en in de toekomst. Het toekomstbestendig maken van de zorg is de belangrijkste opgave in de strategie van de organisatie. Met zo'n 2000 medewerkers werkt VGZ samen met haar partners aan toekomstbestendige zorg. Denk hierbij aan zorgprofessionals, patiёntenorganisaties, de politiek, werkgevers, mantelzorgers en haar leden. 

VGZ streeft er niet alleen naar om goed voor haar leden te zorgen, maar ook voor haar medewerkers. Momenteel een belangrijk thema op de arbeidsmarkt. Verzuimcijfers zijn hoog, werken is sterk veranderd na corona en externe ontwikkelingen vragen veel van organisaties en dús van mensen. Hoe zet je mensen in hun kracht en hoe zorg je voor goed beleid op het vlak van duurzame inzetbaarheid? 

We gingen hierover in gesprek met Sanne Heuveling. Sanne is expert op het thema ‘VGZ’er groeit’ op de afdeling ‘people and workplace’. Samen met haar team ‘VGZ’er Groeit’ biedt ze medewerkers de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zodat zij in staat zijn om nu en in de toekomst de werkuitdagingen aan te kunnen gaan. 

hoe kijk jij naar duurzame inzetbaarheid, sanne?

Sanne: ‘De term duurzame inzetbaarheid gebruiken wij eigenlijk niet bij VGZ aangezien daarbij echt wordt geredeneerd vanuit een economisch perspectief. Wij hebben het veel liever over gezond werkgeverschap. VGZ loopt voorop in gezondheid en zorg, dat geven wij ook terug aan onze mensen. Dat zien wij als de verantwoordelijkheid van ons als werkgever. Hiervoor werken we in teams aan drie sporen: gezond werken, gezond voelen en gezond organiseren. Bij VGZ geloven we dat als de medewerker zijn of haar talenten kent en benut, dat dit direct correleert met gezond werken. En dat is niet alleen goed voor het individu, maar ook voor het team, VGZ als geheel en voor onze verzekerden.’

hoe doe je dat, mensen op dat spoor zetten? 

Sanne: ’Als jij je groeipad kiest en kenbaar maakt, helpen wij je bij het uitzetten en volgen daarvan. Maar dat kiezen en kenbaar maken is inderdaad best een uitdaging. Als ik naar mezelf kijk, dan weet ik dat ik door moet werken tot mijn 71ste. Kan ik dat nu al overzien wat dat betekent? Nee, helemaal niet. En dat geldt voor de meeste mensen. Hoe ver kun je vooruit kijken? Niet zo ver en dat is heel normaal. Wij kijken bij VGZ daarom echt in het nú naar de ontwikkelingen in de toekomst. Hoe halen we ver weg dichtbij? We willen zo concreet mogelijk richting geven aan onze medewerkers. Zodat zij zich laagdrempelig voor kunnen bereiden op die toekomst. Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig om de benodigde future skills uit te werken en te operationaliseren.’

hoe vertalen jullie deze visie naar de medewerker?

Sanne: ‘Kijk, onze medewerkers werken een bepaald deel van hun loopbaan bij VGZ en we willen dat dat stuk heel waardevol voor hen is. Zo hebben we ook naar het sociaal plan gekeken. We zijn weggebleven bij containerbegrippen als duurzame inzetbaarheid, maar zetten juist veel meer in op het nu. Hoe we mensen nu kunnen helpen om altijd arbeidsmarktklaar te zijn. Hoe we mensen inzicht kunnen krijgen in wat ze kunnen én willen. En daar dan de juiste interventies voor aanbieden. Voor dat eerste stuk, inzicht bieden, daarvoor gebruiken we de loopbaanscan van Randstad. Door de scan in te vullen krijg je een 360 graden beeld van je positie op de arbeidsmarkt. Persoonlijke vaardigheden, competenties en wensen vormen hierbij het vertrekpunt. Het resultaat is een activerend plan richting de toekomst, dat je vervolgens ook bespreekt met een coach. Het rapport en het gesprek geven handvatten om een loopbaanpad uit te stippelen. 

merk je verschil bij de medewerkers sinds jullie de scan aanbieden?

Sanne: ‘Het wordt zeker gewaardeerd dat we de scan aanbieden, maar het duurt wel even voordat je echt resultaat ziet. Persoonlijke ontwikkeling kent heel veel variabelen. Wat voor type mens ben je, hoe zit in je in je vel, bij welke generatie hoor je, hoe activerend is je manager? Dat speelt allemaal mee. Het is mensenwerk en verschillende mensen hebben verschillende ondersteuning en activatie nodig. Zelfontwikkelaars maken vaak proactief een plan van aanpak op het gebied van ontwikkeling. Maar je hebt ook medewerkers die zoekende zijn, die echt een helpende hand nodig hebben of een drempel over moeten. Mag ik wel een bepaalde richting op? Kan dat wel?’

vinden mensen het spannend om in beweging te komen?

Sanne: ‘Ja, sommige medewerkers wel en dat is ook heel menselijk. Het kan best intimiderend zijn om het over je arbeidsmarktwaarde of future skills te hebben. Terwijl het voor jou gewoon belangrijk is om een stabiele basis te hebben en het gezellig te hebben met collega’s. En dat is ook helemaal prima, begrijp me niet verkeerd, maar je doet jezelf wél tekort als je jezelf geen ruimte gunt om over je ontwikkeling na te denken. Neem juist die ruimte, maak het onderdeel van je werk. Heb je het ontzettend druk? Neem dan toch even 5 minuten de tijd om daarop te reflecteren. Hoe komt het dat ik zo druk ben? Kan ik iets anders doen? Iets ontwikkelen bij mezelf? Dat maakt al een enorm verschil. Dat is óók persoonlijke ontwikkeling.’

hoe zie jij de rol van vgz als werkgever hierbij?

Sanne: ‘Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om een klimaat te creëren waarbinnen mensen regelmatig het goede gesprek met elkaar aangaan. Om voldoende duidelijkheid te scheppen en dat ook tijdig te doen. Bij VGZ willen we bijvoorbeeld nog intensiever gaan samenwerken met het zorgveld. Dat gaat hoe dan ook iets betekenen voor bepaalde functies. Het vraagt om andere skills. Daarover moet je tijdig in gesprek. Wat kan de medewerker verwachten? Kunnen we die nieuwe skills ontwikkelen? Welke opleiding of training heb je daarvoor nodig?’

is die openheid er binnen vgz? hoe is de cultuur?

Sanne: ‘Toevallig hebben we net een nieuwe cultuurfoto laten maken. VGZ heeft een heel sterke bedrijfscultuur. Medewerkers zijn trots op VGZ, er is veel betrokkenheid en autonomie. Het is vrij en open, onze ceo Marjo Vissers-Kuijpers spreken we bijvoorbeeld gewoon aan bij haar voornaam. Dat zegt heel veel. De lijnen zijn kort en mensen zijn altijd bereid om je verder te helpen en om mee te denken. Vandaar dat we juist dat belichten in onze communicatie over ontwikkeling. We hebben het over koersgesprekken, we willen echt het persoonlijk leiderschap activeren. Dat past ook bij ons: mijn koers bepalen en zélf aan zet zijn.’

jullie hebben al veel in stelling gebracht. hoe kijk jij naar de toekomst?

Sanne: ‘Wat ik echt graag wil bereiken met het team People & Experience is dat mensen nog meer plezier krijgen in hun eigen ontwikkeling. In het oppakken en de tijd nemen voor je eígen missie. Dat dat geen extra werk is, geen last, maar dat het juist veel plezier en energie geeft. Het mag echt onderdeel zijn van je werk. Neem er de tijd voor, ga erover in gesprek. Gun jezelf dat! Wat we daarvoor gaan doen als team is nog meer die diepere laag in duiken. Wat beweegt mensen nou echt? Vandaar dat we de stap gaan maken naar werken met personas. Zo kunnen we ons aanbod scherper segmenteren en gerichter aanbieden. Er is heel veel beschikbaar, daar zit het hem niet in. We moeten nu de stap gaan maken naar het juiste aanbod, op het juiste moment, bij de juiste persoon én op de juiste manier.’

► Wil je net als Sanne ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact met ons op. We werken graag met je mee!

► Liever eerst wat meer informatie? Hier kun je meer lezen en bekijken over duurzame inzetbaarheid