hr-trends in een veranderende arbeidsmarkt

wijzigingen arbeidsrecht & arbeidsmarkttrends

trends arbeidsmarkt maart 2015

11 maart 2015 - Als je de nieuwe wereld van werk met één woord zou moeten omschrijven is ‘veranderlijk’ misschien wel de beste keuze. Technologische vernieuwingen, demografische veranderingen en groeiende verbondenheid, toegankelijkheid en transparantie zorgen dat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert. De toekomst wordt steeds minder voorspelbaar. Eigenlijk is er maar één zekerheid waar organisaties vanuit kunnen gaan: continue verandering.


trends in arbeid – Werkpocket 2015

In de Werkpocket vindt u de vijf trends in een continu veranderende arbeidsmarkt. In de Werkpocket worden de belangrijkste hr-trends en actuele wet- en regelgeving uitgelegd! Nieuwsgierig? Bekijk hieronder vast een preview van de 5 belangrijkste arbeidsmarkttrends van dit moment. 

vaste functieprofielen vervallen; rollen en taken geven flexibiliteit

Vaste functieprofielen maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Inspelen op continue verandering vraagt flexibiliteit van zowel organisaties als medewerkers. Doordat samenwerkingsverbanden steeds vaker van korte termijn zijn, vallen oude zekerheden weg. Houding en potentieel worden steeds belangrijker om de switch te kunnen maken van baan- naar werkzekerheid.

van human resources naar human relations

In de nieuwe wereld van werk spelen andere waarden een rol. Er ligt meer nadruk op samenwerking, energie, aanpassingsvermogen en veerkracht. Human resource management – letterlijk: het beheren van menselijke hulpbronnen – wordt human relations development. De focus ligt op de toegevoegde waarde die mensen vanuit hun eigen unieke talenten leveren aan de gewenste output van de organisatie.

leidinggeven: van functie naar rol

Leidinggeven verandert van een functie naar een rol. Het gaat om soft skills die harde resultaten opleveren: het inzetten van mensen op hun kwaliteiten zodat ze output leveren voor de organisatie. Autonome en goed opgeleide medewerkers willen een gelijkwaardige relatie met hun opdrachtgever. Hiërarchie verdwijnt en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Leidinggevenden sturen op de doelstellingen en  bemoeien zich zo min mogelijk met de uitvoering.  De waarden van de organisatie zijn het richtsnoer voor medewerkers die werken met een groeiende mate van vrijheid en open samenwerking.

van directe fit op korte termijn naar het voorrang geven aan potentieel

Bijna de helft van de organisaties heeft moeite om de juiste medewerkers te vinden. Toch blijven veel organisaties de nadruk leggen op bestaande kennis en vaardigheden van de kandidaat. Kennis en ervaring verouderen echter sneller dan vroeger. Daarom zouden juist ‘zachtere criteria’ zwaarder mee moeten wegen in de werving en selectie van nieuw personeel. Het gaat hierbij niet om eisen almaar naar beneden bij te stellen of essentiële functie-eisen te laten vallen. Het gaat om meer volledig te selecteren en te zoeken naar potentieel op de langere termijn.

wederkerigheid in de nieuwe arbeidsrelatie

Productieve relaties zijn gebaseerd op wederkerigheid en bestaan zelden of nooit alleen uit geld. Zo verandert ook de arbeidsrelatie. De tastbare beloning, zoals een (marktconform) salaris en pensioenvoorziening, blijven natuurlijk van belang. Maar de niet-tastbare beloning, die de medewerker helpt zijn aanpassingsvermogen, productiviteit en vitaliteit in stand te houden en te verbeteren, speelt een steeds belangrijkere rol. Aandacht voor ontwikkeling, maatwerk voor individuen en gelijke behandeling van collega’s met verschillende contractvormen zijn hierbij essentieel.