Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO, onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat bijna 3 op de 10 werknemers ervaren dat zij zo veel informatie krijgen tijdens hun werkdag dat ze moeite hebben met het verwerken ervan. Dit leidt tot ontevredenheid over hun arbeidsomstandigheden en - als gevolg daarvan - een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Iets om rekening mee te houden - in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt.

de onderzoeksresultaten: feiten & cijfers

Een overzicht van de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

 • in 2018 kreeg 28% van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zo veel informatie - zoals e-mail, telefoon en sociale media - dat zij moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. In 2014 was dat nog 25%
 • het percentage werknemers dat last heeft van informatieovervloed ligt onder hoogopgeleiden (40%) bijna drie keer zo hoog als onder laagopgeleiden (14%)
 • bij hoogopgeleiden steeg het percentage medewerkers dat moeite heeft om alle informatie te verwerken tussen 2014 en 2018 sneller dan bij de laagopgeleiden
 • mannen en vrouwen hebben ongeveer even vaak te maken met informatieovervloed: respectievelijk 28% en 29%. Wel zijn er leeftijdsverschillen: 25- tot 65-jarigen hebben er twee tot drie keer zo veel mee te maken als jongere of oudere werknemers
 • managers voeren de ranglijst aan van beroepen die kampen met een overvloed aan informatie. Bijna de helft (46%) zegt tijdens een werkdag zo veel informatie te krijgen dat dit nauwelijks nog te verwerken is. Van de managers in zorg, onderwijs en ICT zijn dat er zelfs bijna 6 op de 10. Ook in andere ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt
 • van de werknemers die aangeven moeite te hebben om alle informatie op hun werk te verwerken, geeft 75% aan niet tevreden te zijn over hun arbeidsomstandigheden. Van deze medewerkers heeft 57% het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en heeft 30% daadwerkelijk stappen ondernomen om een andere baan te vinden. 

6 tips om de informatiestroom te managen

Bespreek samen met je medewerkers wat er binnen de organisatie wenselijk en mogelijk is om de informatiestroom in goede banen te leiden, en maak daar duidelijke afspraken over die iedereen kent.

Deze tips kunnen jouw medewerkers meteen al helpen om een informatieovervloed te verminderen:

 1. zet alle notificaties op je telefoon uit tijdens de werkdag (ook die van WhatsApp en e-mail) en laat je e-mailprogramma niet permanent open staan. 
 2. kijk op vaste tijdstippen per dag of je berichten/mails hebt en doe dat  alleen als je ook echt tijd hebt om erop te reageren
 3. geef belangrijke e-mails voorrang en schuif minder belangrijke mails door. Antwoorden binnen 24 uur is prima
 4. lees geen e-mails van je werk buiten werktijd. Bereikbaarheid van medewerkers buiten werktijd staat op dit moment ter discussie; er is zelfs een wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid ingediend
 5. ben zuinig met de optie ‘Allen beantwoorden’. Mail minder, bel mensen op of loop naar ze toe. Hoe minder jij mailt, hoe minder mails je ook gaat krijgen
 6. neem regelmatig korte pauzes, zeker als je veel achter een beeldscherm zit. Haal even koffie, loop een rondje over de afdeling of maak een praatje, zodat je focus even verschuift.

meer weten?