Onze Business Principles, die zijn afgeleid van onze vijf kernwaarden, vormen de leidraad voor de Randstad Groep en al haar medewerkers die bij de diverse merken van de Randstad Groep werkzaam zijn, om ethisch en integer te handelen.

Tempo-Team en Yacht geven met hun eigen kernwaarden een merkspecifieke invulling aan de algemene kernwaarden van Randstad Groep. Ontdek wat onze vijf kernwaarden exact betekenen.

kennen

Wij zijn deskundig. Wij kennen onze klanten, hun bedrijven, onze kandidaten en onze activiteiten. In onze bedrijfstak zijn het vaak de details die ertoe doen.

 1. wij kennen en houden ons aan de wetten waaraan onze bedrijfsvoering onderworpen is, alle internationale mensenrechtenprincipes en de interne beleidsregels en procedures van Randstad Groep
 2. wij kennen en houden ons aan de mededingings- en antikartelwetten
 3. wij kennen en houden ons aan de wetten over handel met voorkennis en marktmisbruik met betrekking tot de aandelen of effecten van Randstad Groep
 4. wij zorgen ervoor dat onze documenten (inclusief de documenten met persoonlijke informatie) in overeenstemming met de wet opgesteld, gebruikt, opgeslagen en vernietigd worden.

dienen

Ons succes is het gevolg van een collectief geloof in uitmuntende dienstverlening die de eisen van de sector overtreft.

 1. wij voeren onze activiteiten op een eerlijke en ethische manier uit en vermijden situaties die een belangenconflict zouden kunnen creëren of de schijn van een conflict zouden kunnen opwekken tussen de belangen van Randstad Groep en onze persoonlijke belangen
 2. wij geven, betalen noch accepteren steekpenningen en geven of bieden geen geschenken of gastvrijheden die een ongepaste beïnvloeding zouden kunnen creëren
 3. wij slaan geschenken en uitnodigingen af die een ongepaste beïnvloeding teweeg zouden kunnen brengen of de schijn hiervan zouden kunnen opwekken.

vertrouwen

Wij zijn respectvol. Wij waarderen onze relaties en behandelen mensen goed.

 1. wij behandelen anderen op een rechtvaardige manier, handelen met zorg, houden rekening met anderen en eerbiedigen mensenrechten. Wij tolereren geen intimidatie of pesterijen in welke vorm dan ook
 2. wij eerbiedigen het recht op privacy, zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en misbruiken de vertrouwelijke informatie van anderen niet
 3. wij misbruiken eigendommen van Randstad Groep niet voor persoonlijke doeleinden.

simultane belangenbehartiging

Wij overzien het grotere geheel en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze activiteiten moeten altijd de maatschappij als geheel ten goede komen.

 1. wij hechten belang aan diversiteit en discrimineren niet op grond van leeftijd, huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid of andere irrelevante of illegale gronden
 2. wij gaan geen banden aan met mensen die betrokken zijn bij terrorisme of andere criminele activiteiten
 3. wij leveren geen bijdragen aan kandidaten voor publieke of particuliere functies, politieke partijen of andere politieke belangengroepen

streven naar perfectie

Wij proberen altijd te verbeteren en te innoveren. Wij zijn er om onze klanten en kandidaten tevreden te stellen bij alles wat wij doen, tot in het kleinste detail. Dit is onze kracht.

 1. in onze bedrijfsvoering beschouwen wij gezondheid en veiligheid van mensen, met inbegrip van ons eigen personeel en tijdelijke medewerkers, als onze hoogste prioriteit
 2. wij onderhouden en geven volledige, eerlijke, tijdige, accurate en begrijpelijke contracten, documenten en financiële informatie
 3. wij houden rekening met de milieu-impact van onze bedrijfsvoering en proberen deze zoveel mogelijk te beperken.