toelichting toeslaguren indienen

ploegen- of overuren indienen

Als je recht hebt op ploegentoeslag of op een overwerktoeslag dan dien je dat als volgt in.

ploegentoeslag
Schrijf je gewerkte uren op twee regels:

1. schrijf de betreffende uren eerst als gewerkte uren op 100%
2. vul nogmaals dit aantal uren in als toeslaguren met het bijbehorende toeslagpercentage

Voorbeeld:
Je werkt acht uur, waarvan twee op onregelmatige uren voor 115%:

1. vul 8 uur in als gewerkte uren, op 100%
2. vul 2 uur in als ploegen-uren, op 15%.

Om een regel toe te voegen kies je de link ‘+ urenregel toevoegen’.

overwerktoeslag
Schrijf de betreffende overuren net zoals gewerkte uren en kies het juiste percentage, bijvoorbeeld 120%.

Mijn Randstad: screenshot toeslaguren voor werknemers