veelgestelde vragen bij ziekte

 • wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Je meldt je ziek via je Mijn Randstad account. Dat doe je zodra je zeker weet dat je te ziek bent om op de afgesproken dag en tijd te komen werken. Stel dat je op dinsdag ziek bent geworden en woensdag staat ingepland, maar zeker weet dat dat niet gaat lukken wegens je ziekte. Meld je dan vast op dinsdag ziek. Hoe eerder wij weten dat je ziek bent, hoe eerder wij immers vervanging kunnen regelen. Let op: vermeld in je Mijn Randstad account dan de datum waarop je had moeten werken (in dit geval woensdag) als eerste ziektedag!

  Meld je ook telefonisch ziek bij de opdrachtgever(s) waar je op dat moment werkt, tenzij je hierover andere afspraken met ons hebt gemaakt bij aanvang van de opdracht(en).

  Word je in de loop van een werkdag ziek, meld dat dan ook direct in je Mijn Randstad account en aan de opdrachtgever. Dit geldt ook in het geval je ‘s avond, ‘s nachts of in het weekend moet werken.
  Lukt het je écht niet om je ziek te melden via de internetportal? Neem dan contact op met je contactpersoon van de vestiging of op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur met Health@Work op T: 088 126 99 60.

 • wat gebeurt er na mijn ziekmelding?

  Na je ziekmelding neemt je contactpersoon van Randstad zo spoedig mogelijk contact met je op. Er bestaat echter een uitzondering voor de ziekmelding op zaterdag of zondag. In dat geval word je op maandag gebeld. Samen maak je afspraken over je werk en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je telefonisch bereikbaar bent.

 • wie begeleidt mij als ik ziek ben?

  In de eerste week dat je ziek bent heb je contact met je contactpersoon van Randstad. Na de eerste ziekteweek nemen collega's van de afdeling Health@Work de verzuimbegeleiding over. Zij nemen contact met je op en bespreken wanneer je verwacht het werk weer te kunnen hervatten. Als de verwachting is dat je langere tijd ziek bent kunnen zij mogelijk een afspraak voor je inplannen bij de arbodienst. Je moet altijd reageren op een uitnodiging voor een afspraak met de arbodienst

  Heb je een uitzendovereenkomst of detacheringsovereenkomst en loopt deze af als je nog ziek bent dan heb je mogelijk recht op Ziektewet. Kijk hier voor meer informatie.

 • wordt mijn loon doorbetaald bij ziekte?

  Zolang je uitzend- of detacheringsovereenkomst loopt heb je na 1 wachtdag recht op 90% van je loon. In het tweede ziektejaar is dat 80%. Dat loon wordt wekelijks/periodiek door ons uitbetaald, net als je gewerkte uren. Je hoeft hier niks voor te doen, je planner of contactpersoon voert de ziekte-uren voor je in. Natuurlijk moet je je wel aan de voorschriften bij ziekte houden. Die vind je in de Personeelsgids. Doe je dat niet, dan kan jouw loon in gevaar komen. 

 • waarom heb ik geen loon ontvangen tijdens mijn ziekte?

  Voor vragen over loon bij ziekte kan je contact opnemen met je contactpersoon van Randstad.

 • hoe hoog is mijn ziektewetuitkering?

  Je krijgt meteen een Ziektewet-uitkering als je uitzend- of detacheringsovereenkomst eindigt als je nog ziek bent. Ben je nog geen 2 dagen ziek of ben je ziek geworden binnen 4 weken na het einde van je overeenkomst, dan gelden er nog 1 of 2 wachtdagen voordat de uitkering start. Over wachtdagen wordt niet uitgekeerd.

  De hoogte van je Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit wordt door Randstad voor uitzendkrachten en gedetacheerden in fase A in het eerste ziektejaar aangevuld tot 90% van het dagloon en in het tweede ziektejaar tot 80% van het dagloon.

 • waarom heb ik geen ziektewetuitkering ontvangen?

  De eerste uitbetaling van de Ziektewet is na 4 weken. Heb je na deze weken nog geen uitkering ontvangen dan kan je op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met Health@Work op T:088 126 99 60.

  Het kan ook zijn dat je je niet hebt gehouden aan de voorschriften bij ziekte. Die vind je in het Ziekteverzuimreglement. Doe je dat niet, dan kan jouw uitkering namelijk in gevaar komen. Je krijgt van ons altijd een brief (via de mail) als je uitkering (tijdelijk) niet wordt uitbetaald. Daarna volgt per post een brief van UWV. 

 • heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapsuitkering?

  Ja, zwangere flexwerkers komen in principe vanaf 6 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. De hoogte van de zwangerschapsuitkering bedraagt 100% van het dagloon.

  Na de bevalling loopt je zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Ben je daarna nog arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. Gedurende maximaal 104 weken krijg je dan je salaris gedeeltelijk doorbetaald. Ben je ziek als direct gevolg van de bevalling, dan bedraagt de Ziektewetuitkering 100% van het dagloon. Staat de ziekte los van de bevalling, dan keert de ziektewet 70% van het dagloon uit. 

 • wanneer krijg ik de ziektewetuitkering betaald?

  De eerste uitbetaling van de ziektewetuitkering is in de 4e week na ingang van de Ziektewet. De uitbetaling vindt plaats op dinsdag of mogelijk op vrijdag. In de eerste uitbetaling ontvang je de uitkering over alle voorgaande weken. Voor de Ziektewet gelden 2 wachtdagen. Over die dagen krijg je geen uitkering. Maar heb je al 1 wachtdag gehad voordat je ziek uit dienst ging, dan trekken we die er natuurlijk vanaf. Ben je langere tijd ziek, dan ontvang je hierna je ziektewetuitkering wekelijks.

 • wat doe ik wanneer ik weer beter ben?

  Weer helemaal de oude? Fijn! Zo ga je snel weer aan het werk:

  1. meld je beter bij Randstad. Dat kan eenvoudig via de app of via Mijn Randstad
  2. je gaat weer aan het werk? Neem contact op met jouw contactpersoon bij Randstad, dan gaan we samen aan de slag om je weer aan het werk te helpen.
 • wat is de aanvullende ziektewet?

  Wanneer als uitzendkracht of gedetacheerde in fase A je overeenkomst eindigt terwijl je nog ziek bent, dan ontvang je een ziektewet uitkering (70%) en een aanvullende ziektewetuitkering (20%). Je krijgt deze aanvullende ziektwet uitkering (azw) direct uitbetaald met je ziektewet en dit zie je ook terug op je loonstrook.

  Wanneer je werkt onder de no risk-polis is het nodig dat je zelf een aanvullende ziektewet aanvraagt. Ongeveer 4 weken na je ziekmelding ontvang je de officiële beslissing van het UWV. Om de hoogte van je azw te bepalen is het belangrijk om je uitkeringsspecificaties van het UWV te ontvangen. De eerste specificatie ontvang je ook rond de vierde week van ziekte (na je eerste betaling van de ziektewetuitkering).

  Vanaf het moment dat het UWV de officiële beslissing heeft verstuurd is het mogelijk om in Mijn Randstad, bij het tabblad Gezondheidszaken, je uitkeringsspecificaties te uploaden. Je ontvangt hierover een melding van ons.

 • wanneer krijg ik de aanvullende ziektewetuitkering (azw) betaald?

  Je krijgt je aanvullende ziektewet uitkering (azw) direct uitbetaald met je ziektewet. Dat betekent dat je op je loonstrook een betaling ziet van 70% (ziektewet) en van 20% (azw). Wanneer je de aanvullende ziektewet uitkering (azw) zelf moet aanvragen dan is de betaling afhankelijk van wanneer je jouw uitkeringsspecificatie(s) in Mijn Randstad uploadt. Het verwerken van je geuploade uitkeringsspecificatie bedraagt ongeveer 24 uur. De betalingen vinden plaats van maandag t/m donderdag. Afhankelijk van wanneer je de uitkeringsspecificatie ontvangt, ontvang je de azw.

  In Mijn Randstad vind je de loonstrook ook weer terug waarop je het bedrag inclusief de berekening van de azw kunt nalezen. Heb je vragen over de aanvulling op de ziektewet? Dan kun je op werkdagen telefonisch contact opnemen met de helpdesk via T: 020-5197345.

 • hoe wordt de aanvullende ziektewet berekend?

  De ziektewet uitkering wordt berekend op basis van je dagloon. Zie hiervoor de UWV site

  • De berekening in het 1ste jaar is: uitkering ziektewet / 70 * 20 = azw
  • De berekeing in het 2de jaar is: uitkering ziektewet / 70 * 10 = azw
 • wordt er loonheffingskorting ingehouden over aanvullende ziektewet?

  Op je loonstrook kun je terugvinden of er wel of geen loonheffingskorting wordt toegepast. Voordat je ging werken heb je het formulier. Opgaaf gegevens voor de loonheffingen ingevuld en ondertekend. Op dit formulier heb je aangegeven of je wel of niet de loonheffingskorting wil toepassen. Wat je daar hebt aangegeven wordt ook overgenomen met de uitbetaling van de aanvullende ziektewet.

 • ik wil graag een wijziging doorvoeren in het toepassen van loonheffingskorting over de aanvullende ziektewet. Hoe doe ik dit?

  Voor het wijzigen van je loonheffingskorting kun je terecht bij je contactpersoon van de vestiging. Je zult daarbij opnieuw het formulier ‘opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ moeten invullen en ondertekenen. Vanaf het moment van aanpassen wordt de nieuwe loonheffingskorting wel/niet toegepast. 

 • wat doe ik als ik het niet eens ben met de berekening aanvullende ziektewet?

  Je kunt hierover contact opnemen met de helpdesk. Zij kunnen toelichten wat er is gebeurd en hoe de berekening werkt. Mocht je het daarna nog niet eens zijn met de berekening maak je dit kenbaar bij de helpdesk. Zij zorgen dat je vraag terecht komt bij de backoffice. Zij nemen vervolgens je vraag verder in behandeling. 

  Het telefoonnummer van de helpdesk is: 020-5197345

 • wat doe ik als ik het niet eens ben met de berekening ziektewet?

  Je kunt hierover contact opnemen met Health@Work op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur op T: 088 126 99 60.

  Ben je het na overleg met Health@work nog steeds niet eens met de hoogte van je uitkering? Dan staat het je altijd vrij om bezwaar te maken tegen de hoogte van het door ons vastgestelde dagloon. Health@work zal ervoor zorgen dat je een officiele beslissing van UWV krijgt. Daarin staat aangegeven wanneer en hoe je bezwaar kan maken. Het bezwaar wordt altijd afgehandeld door UWV.

 • ik heb een wijziging in mijn bankrekeningnummer. Waar kan ik dit doorgeven?

  Deze gegevens dien je kenbaar te maken bij je contactpersoon van de vestiging van Randstad.

 • mijn adresgegevens kloppen niet. Waar kan ik terecht?
 • ik ben gedeeltelijk aan het werk én ontvang ziektewetuitkering. Heeft dit invloed op mijn ziektewetuitkering en de aanvulling daarop?

  Als je weer gedeeltelijk aan het werk bent lever je de loonspecificaties hiervan aan bij Health@Work. 70% van je inkomsten wordt gekort op je ziektewetuitkering. Je aanvullende uitkering is daarom ook lager. Omdat niet het volledige bedrag is gestort, gaat je totale inkomen er op vooruit!

 • welke plichten heb ik tijdens de ziektewetuitkering?

  Vanaf het moment dat je een ziektewetuitkering hebt, heb je ook een aantal verplichtingen. Aan deze regels moet je je houden. Je bent onder andere verplicht bereikbaar te zijn, je afspraken met ons of de bedrijfsarts na te komen en door te geven wanneer je weer aan het werk gaat. Wij kunnen zo bepalen of je recht hebt op een uitkering, hoe hoog die moet zijn en hoelang je die krijgt.

  Een overzicht van al je plichten staat in het Ziekteverzuimreglement. Deze heb je toegestuurd gekregen. 

 • wat gebeurt er als ik me niet aan mijn plichten houd?

  Houd je je niet aan je plichten van de ziektewet, dan heeft dat gevolgen voor de betaling van je uitkering. Er kan tijdelijk niet of minder worden uitbetaald.