Hieronder tref je een overzicht van de veelgestelde vragen door werknemers en werkzoekenden. Staat je vraag er niet tussen, laat het ons weten.

werken via randstad

 • ik zoek werk. wat moet ik doen?

  Op onze website kun je zoeken naar banen en direct reageren. 
  Als je op een vacature reageert, krijg je binnen 48 uur een reactie van een van onze collega’s. Zij kijken of je op basis van je ervaring en opleiding geschikt bent voor de functie. Wanneer je reageert op een vacature, voer je eenmaal je persoonlijke gegevens in. Daarna heb je toegang tot je eigen account op Mijn Randstad en kun je je gegevens updaten en solliciteren zo vaak je wilt.

 • hoe kan ik me inschrijven bij randstad?

  op randstad.nl

  Bij je eerste sollicitatie laat je gegevens achter. Hierdoor maak je gelijk je eigen Mijn Randstad-account aan, waarmee je kunt solliciteren, je cv kunt aanpassen en waar je contactgegevens van jouw intercedent vindt. Vind je geen passende vacature, maar wil je je toch inschrijven? Maak dan gebruik van het inschrijfformulier. Vul hier zo veel mogelijk gegevens in en geef duidelijk aan naar wat voor baan je zoekt. 

  een afspraak met je Randstad intercedent 

  Heb je een afspraak om je inschrijving compleet te maken (bijvoorbeeld omdat je gaat beginnen op een opdracht), neem dan het volgende mee naar de Randstad-vestiging:

  • identiteitsbewijs (paspoort of ID-bewijs)
  • werkvergunning, als dit van toepassing is
  • je bsn-nummer (eventueel op te vragen bij de Belastingdienst)
  • bank- of gironummer
  • diploma’s en getuigschriften
  • eventuele referenties

  via een verwijzing van je intercedent naar randstad.nl 

  Heeft je contactpersoon bij Randstad je gevraagd om je online in te schrijven? Volg dan de richtlijnen uit zijn of haar mail.

 • kan ik een kopie van mijn jaaropgave opvragen?

  In je Mijn Randstad account is jouw jaaropgave beschikbaar gesteld.

  Heb je niet meer gewerkt sinds 2009? Dan kun je, in verband met de wet op de privacy, alleen schriftelijk een kopie van je jaaropgave aanvragen. Jouw handtekening is noodzakelijk om aan het verzoek te kunnen voldoen. Het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

  • naam en voorletters
  • sofinummer
  • het jaar waarover een kopie jaaropgave verlangd wordt
  • het adres waar de kopie naar toegestuurd moet worden
  • kopie van een geldige legitimatie

  Verstuur je verzoek naar het volgende adres:
  E-bridge b.v. Afdeling Administratie Employees 
  Postbus 12600 
  1100 AP Amsterdam-Zuidoost

 • wanneer wordt mijn salaris betaald?

  Als je je uren per week declareert via Mijn Randstad, worden ze uitbetaald uiterlijk de dinsdag van de daarop volgende week. Als je per 4 weken wordt betaald, dan zijn dit de betaaldata.

gegevens wijzigen

 • mijn naam en/of adres klopt niet meer. hoe pas ik dat aan?

  Heb je een Mijn Randstad-account? Daar kun je altijd je persoonlijke gegevens aanpassen. Alleen je achternaam en het rekeningnummer zijn niet te wijzigen via de portal, maar alleen door de vestiging.

  Als je niet met Mijn Randstad werkt, kun je tijdens kantooruren met je contactpersoon van Randstad bellen.

 • hoe kan ik me uitschrijven bij randstad?

  Wil je niet meer worden benaderd door Randstad voor werk? In Mijn Randstad kun je aangeven dat je niet meer beschikbaar bent voor werk. 

  Wil je jouw Mijn Randstad account verwijderen? Dit kun je ook doen in Mijn Randstad. Let wel, dit kan alleen als je nog niet via ons gewerkt hebt.
  Zie voor meer informatie hierover ons privacystatement onder het kopje 'hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?'

veelgestelde vragen bij ziekte

 • wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Als je ziek wordt, moet je dat direct – op de eerste ziektedag – melden in de internetportal. Ook meld je je telefonisch ziek bij de opdrachtgever(s) waar je op dat moment werkt, tenzij je hierover andere afspraken met ons hebt gemaakt bij aanvang van de opdracht(en). Je moet je ook ziek melden als je die dag niet zou werken.

  De ziekmelding moet minimaal een half uur voor aanvang van je werkzaamheden plaatsvinden en uiterlijk vóór 10:00 uur ‘s ochtends. Word je in de loop van een werkdag ziek, meld dat dan ook direct in de internetportal en aan de opdrachtgever. Dit geldt ook in het geval als je ‘s avond, ‘s nachts of in het weekend moet werken. 

  Heb je vragen over het bovenstaande? Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work via T: 088 126 99 60

 • wat gebeurt er na mijn ziekmelding?

  Je bent ziek, dus stopt officieel je uitzendcontract. Dit betekent overigens niet dat je, zodra je bent hersteld, niet meer aan het werk kunt bij de opdrachtgever. Neem hierover contact op met je contactpersoon van Randstad.

  Je ziekmelding is doorgegeven aan het UWV. Je hebt vanaf die datum recht op een ziektewetuitkering, 70% van het uitkeringsdagloon. Deze wordt betaald door het UWV en gaat in na 2 wachtdagen. Het UWV stuurt je een beslissing en uitkeringsspecificatie(s) waarop je alle belangrijke info rond je uitkering terugleest. 

  Naast de uitkering van het UWV heb je recht op een aanvullende ziektewetuitkering (azw) vanuit de CAO voor Uitzendkrachten. De aanvullende ziektewet wordt door Randstad aan jou betaald.
  De aanvullende ziektewet bedraagt 20% van het uitkeringsdagloon. Daarmee komt je totaal ziektewetuitkering op 90% (70% betaald door het UWV, 20% betaald door Randstad).

 • wie begeleidt mij als ik ziek ben?

  heb je een uitzendovereenkomst? 

  Wanneer je je ziek meldt, eindigt je uitzendovereenkomst en krijg je na 2 wachtdagen recht op uitbetaling van een ziektewetuitkering. Die wordt verstrekt door UWV. Een contactpersoon van UWV neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Samen met UWV maak je afspraken over je (passend) werk en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je goed (telefonisch) bereikbaar bent. Meer informatie over de begeleiding vind je op de site van het UWV.
  Neem na je herstel weer contact met ons op om af te spreken wanneer je weer aan het werk kan.

  heb je een detacheringsovereenkomst? 

  Wanneer je ziek wordt, neemt jouw contactpersoon van het uitzendbureau zo spoedig mogelijk contact met je op. Er bestaat echter een uitzondering voor de ziekmelding op zaterdag en zondag. In dat geval word je op maandag gebeld. Samen maak je afspraken over je werk en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je telefonisch bereikbaar bent. 

  Na de eerste ziekteweek neemt de verzuimafdeling Health@Work de verzuimbegeleiding over. Als je langere tijd ziek bent is het ook mogelijk dat je wordt opgeroepen voor een spreekuur bij een bedrijfsarts. Als je wordt opgeroepen voor een spreekuur van een arts, dan moet je daaraan gevolg geven. 

  heb je vragen over de begeleiding bij ziekte?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work via T: 088 126 99 60

 • krijg ik ziekengeld?

  heb je een uitzendovereenkomst?

  Een zieke uitzendkracht - fase A met uitzendbeding - heeft recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Deze Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het uitkeringsdagloon en kan maximaal twee jaar duren.

  In de CAO voor Uitzendkrachten is bepaald dat de uitzendondernemingen aan fase A uitzendkrachten met uitzendbeding in het eerste ziektejaar een aanvulling geven. Deze aanvulling bedraagt 20% en wordt vierwekelijks uitbetaald. Als fase A uitzendkracht met uitzendbeding heb je in je eerste ziektejaar dus recht op maximaal 90% van het laatstverdiende inkomen. In het tweede ziektejaar is de aanvulling 10% en ontvang je 80% van je laatstverdiende loon. 

  heb je een detacheringsovereenkomst? 

  Dan wordt 90% van je loon doorbetaald gedurende het eerste jaar van je ziekteperiode. In het tweede ziektejaar wordt er 80% doorbetaald.

  heb je vragen over ziekengeld?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work via T: 088 126 99 60

 • waarom heb ik geen geld ontvangen?

  heb je een uitzendovereenkomst? 

  Dan beoordeelt het UWV of je recht hebt op een ziektewet uitkering. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met het UWV.  

  ben je gedetacheerd? 

  Als gedetacheerde wordt je loon door betaald. Heb je na 4 weken nog geen betaling ontvangen neem dan contact op met je contactpersoon van de vestiging. 

 • waar kan ik meer info vinden over de ziektewet?
 • kan ik, wanneer ik bijvoorbeeld naar de dokter ga, het aantal verzuimde uren uit laten betalen?

  heb je een uitzendovereenkomst? 

  Als uitzendkracht ontvang je een aanvulling op je feitelijk loon. Deze aanvulling wordt uitgedrukt als een percentage van het feitelijk loon verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit wordt gereserveerd voor kort verzuim.

  Je krijgt je reservering voor kort verzuim eenmalig per jaar (eind mei samen met je vakantiegeld) uitbetaald.  Randstad betaalt dit bedrag uiteraard ook uit bij het aanvragen van een eindafrekening.

  ben je gedetacheerd?

  Gedetacheerden krijgen tijdens dit verlof het loon doorbetaald.

  heb je vragen over het bovenstaande?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work via T: 088 126 99 60

 • heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapsuitkering?

  Ja, vrouwen die in verwachting zijn, komen in principe vanaf zes weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen lever je tijdig bij ons een doktersverklaring of een verklaring van de verloskundige in, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven. Het UWV stelt vervolgens je uitkering vast aan de hand van je loon over de laatste 13 weken. Wil je eerder dan zes weken voor de bevalling stoppen met werken, dus nog voordat je recht hebt op een zwangerschapsuitkering, dan kun je een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Na de bevalling loopt je zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Ben je, als direct gevolg van de bevalling, daarna nog arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. Gedurende maximaal 104 weken krijg je dan je salaris gedeeltelijk doorbetaald.

 • hoe werkt de uitbetaling aanvullende ziektewetuitkering (azw)?

  Ongeveer 4 weken na je ziekmelding ontvang je de officiële beslissing van het UWV.

  Om de hoogte van je azw te bepalen is het belangrijk om je uitkeringsspecificaties van het UWV te ontvangen. De eerste specificatie ontvang je ook rond de vierde week van ziekte (na je eerste betaling van de ziektewetuitkering). 
  Vanaf het moment dat het UWV de officiële beslissing heeft verstuurd is het mogelijk om in Mijn Randstad, bij het tabblad Gezondheidszaken, je uitkeringsspecificaties te uploaden. Je ontvangt hierover een melding van ons.

 • wanneer krijg ik de aanvullende ziektewetuitkering (azw) betaald?

  Je bent van ons gewend om wekelijks betaald te krijgen. Maar omdat het UWV verwerkingstijd nodig heeft, ontvang je de eerste betaling van het UWV na ongeveer 4 weken. Daarna betaalt het UWV jouw uitkeringen wekelijks achteraf.  

  De betaling van je aanvullende ziektewet is afhankelijk van wanneer je jouw uitkeringsspecificatie(s) in Mijn Randstad upload. 

  Het verwerken van de je geuploade uitkeringsspecificatie bedraagt ongeveer 24 uur. De betalingen vinden plaats van maandag t/m donderdag. Afhankelijk wanneer je de uitkeringsspecificatie ontvangt, ontvang je de azw. 

  In Mijn Randstad vind je de loonstrook ook weer terug waarop je het bedrag inclusief de berekening van de azw kunt nalezen.

 • wat doe ik wanneer ik weer beter ben?

  Weer klaar om aan het werk te gaan? Daar helpen we je graag bij! Volg de volgende stappen:

  1. meld je beter bij Randstad. Dat kan eenvoudig via de app of via Mijn Randstad
  2. meld je direct beter bij het UWV. Dat doe je via de website uwv.nl
  3. je gaat weer aan het werk. Neem contact op met je contactpersoon bij Randstad, dan gaan we samen aan de slag om je weer aan het werk te helpen.
 • wat is de aanvullende ziektewet?

  Heb je een uitzendovereenkomst?

  Als uitzendkracht heb je vanuit de CAO recht op een aanvulling op de ziektewetuitkering tot 90% in het eerste ziektejaar en tot 80% in het tweede ziektejaar. Deze aanvulling ontvang je via Randstad. Na de ziekmelding ontvang je een mail van Randstad met uitleg over hoe je je aanvullende ziektewet kunt ontvangen. De uitbetaling van de aanvullende ziektewet kan starten zodra het UWV je ziektewetuitkering heeft uitgekeerd.  Je ontvangt van het UWV 70% ziektewetuitkering gebaseerd op je dagloon, de overige 20% of 10% ontvang je via Randstad.De wettelijke bepaling omtrent aanvullende ziektewet staat beschreven in Artikel 25 van de ABU CAO voor uitzendkrachten.

  Meer informatie over de aanvullende ziektewet kun je terugvinden in de mail die je ontvangt en in de FAQ.

  Heb je een detacheringsovereenkomst?

  Dan wordt je loon doorbetaald en ontvang je daarom geen ziektewetuitkering. Je hebt daarom ook geen recht op een aanvulling vanuit de CAO. 

  Heb je vragen over de aanvulling op de ziektewet?

  Dan kun je op werkdagen telefonisch contact opnemen met de helpdesk via T: 020-5197345.

 • hoe wordt de aanvullende ziektewet berekend?

  Berekening van je aanvullende ziektewet wordt gedaan op basis van je ziektewet uitkering die je ontvangt van het UWV.

  De berekening in het 1ste jaar is: UITKERING ZIEKTEWET / 70 * 20 =  azw

  De berekening in het 2de jaar is: UITKERING ZIEKTEWET / 70 * 10 = azw

 • wanneer krijg ik mijn aanvullende ziektewet betaald?

  Je bent van ons gewend om wekelijks betaald te krijgen. Maar omdat het UWV verwerkingstijd nodig heeft, ontvang je de eerste betaling van het UWV na ongeveer 4 weken. Daarna betaalt het UWV jouw uitkeringen wekelijks achteraf.

  De betaling van je aanvullende ziektewet is afhankelijk van wanneer je jouw uitkeringsspecificatie(s) in Mijn Randstad upload. 

  Het verwerken van de je geuploade uitkeringsspecificatie bedraagt ongeveer 24 uur. De betalingen vinden plaats van maandag t/m donderdag. Afhankelijk wanneer je de uitkeringsspecificatie ontvangt, ontvang je de azw. 

  In Mijn Randstad vind je de loonstrook ook weer terug waarop je het bedrag inclusief de berekening van de azw kunt nalezen.

 • waar kan ik mijn loonstrook over de aanvullende ziektewet terugvinden?

  Zodra wij je aanvullende ziektewet hebben uitgekeerd kun je via de Mijn omgeving je loonstroken terugvinden. Deze staan op dezelfde plek als al je loonstroken.

 • wordt er loonheffingskorting ingehouden over aanvullende ziektewet?

  Op je loonstrook kun je terugvinden of er wel of geen loonheffingskorting wordt toegepast. Voordat je ging werken heb je het formulier Opgaaf gegevens voor de loonheffingen ingevuld en ondertekend. Op dit formulier heb je aangegeven of je wel of niet de loonheffingskorting wil toepassen. Wat je daar hebt aangegeven wordt ook overgenomen met de uitbetaling van de aanvullende ziektewet.

 • ik wil graag een wijziging doorvoeren in het toepassen van loonheffingskorting over de aanvullende ziektewet. Hoe doe ik dit?

  Voor het wijzigen van je loonheffingskorting kun je terecht bij je contactpersoon van de vestiging. Je zult daarbij opnieuw het formulier ‘opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ moeten invullen en ondertekenen. Vanaf het moment van aanpassen wordt de nieuwe loonheffingskorting wel/niet toegepast. 

 • wat doe ik als ik het niet eens ben met de berekening aanvullende ziektewet?

  Je kunt hierover contact opnemen met de helpdesk. Zij kunnen toelichten wat er is gebeurd en hoe de berekening werkt. Mocht je het daarna nog niet eens zijn met de berekening maak je dit kenbaar bij de helpdesk. Zij zorgen dat je vraag terecht komt bij de backoffice. Zij nemen vervolgens je vraag verder in behandeling. 

  Het telefoonnummer van de helpdesk is: 020-5197345

 • wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de berekening van het dagloon van het UWV?

  Als je het niet eens bent met de berekening van het dagloon van het UWV dien je dit bij het UWV kenbaar te maken. Op de site van het UWV én in de brieven die je ontvangt van het UWV kun je hier meer over vinden.

 • ik heb een wijziging in mijn bankrekeningnummer. Waar kan ik dit doorgeven?

  Deze gegevens dien je kenbaar te maken bij je contactpersoon van de vestiging van Randstad.

 • mijn adresgegevens kloppen niet. Waar kan ik terecht?

  Deze gegevens kun je zelf aanpassen via MijnRandstad.

 • ik ben gedeeltelijk aan het werk én ontvang ziektewetuitkering. Heeft dit invloed op mijn aanvullende ziektewet?

  Je aanvullende ziektewet ontvang je alleen over de ziektewet uitkering. Als je ziektewet uitkering dus lager is dan de weken ervoor ontvang je ook een lager bedrag aan aanvullende ziektewet.  Door het uploaden van je uitkeringsspecificaties is duidelijk welk bedrag aan aanvullende ziektewet aan je uitgekeerd dient te worden. Je hoeft dus verder niet kenbaar te maken dat er sprake is van gedeeltelijke werkhervatting.

 • wat doe ik wanneer ik weer beter ben?

  Weer klaar om aan het werk te gaan? Daar helpen we je graag bij! Volg de volgende stappen:

  1. Meld je beter bij Randstad. Dat kan eenvoudig via de app of via Mijn Randstad

  2. Meld je direct beter bij het UWV. Dat doe je via de website uwv.nl

  3. Je gaat weer aan het werk. Neem contact op met je contactpersoon bij Randstad, dan gaan we samen aan de slag om je weer aan het werk te helpen.

pensioen

 • ik heb vroeger voor randstad gewerkt. heb ik pensioen opgebouwd?

  De pensioenregeling voor flexwerkers bestaat sinds april 1999. Als jij daarna langer dan 26 weken voor Randstad hebt gewerkt, dan heb je hoogstwaarschijnlijk meegedaan aan deze pensioenregeling. De pensioenuitvoerder is Stichting Pensioenfonds Flexsecurity. Dit pensioenfonds is bereikbaar op telefoonnummer 088 11 62 402 en de website is www.flexsecuritypensioen.nl.

werken bij randstad

 • kan ik bij randstad stage lopen of werken?

over randstad

 • kan ik een jaarverslag van randstad krijgen?

  Ja, via de site van onze holding: www.randstad.com kun je een jaarverslag gratis downloaden of een papieren versie gratis laten opsturen.

klachten