Vraag jij je wel eens af waarom het soms zo moeilijk is om een besluit door te voeren in uw organisatie? Waarom medewerkers slecht reageren op besluiten die juist in hun voordeel zijn? Dat kan komen door de besluitvormingstechniek die je hanteert. Ter illustratie een voorbeeld uit de sport. 

investeren in een gemeenschappelijk plan

Frank de Boer is onlangs aangesteld als trainer van Internazionale Milan. Tijdens de persconferentie zei hij dat zijn eerste doel was om de spelers deelgenoot te maken van zijn nieuwe visie. De nieuwe trainer heeft een aantal nieuwe ideeën om Inter succesvoller te maken. Wat hij goed begrijpt is dat ideeën, hoe goed ook, niets waard zijn zonder de spélers. Een slimme eerste stap dus van De Boer om samen met het hele team van zijn visie een gemeenschappelijk plan te maken.

fair process management

Zijn aanpak lijkt op die van ‘Fair process management’. Een managementtheorie die erop geënt is dat organisaties effectiever zijn als besluiten eerlijk en gezamenlijk worden genomen. Dus niet van ‘bovenaf’ opgelegd waarbij de rest van de organisatie dient te volgen, maar besluitvorming waarbij medewerkers vanaf het begin inspraak hebben.

laat je verrassen

Als je medewerkers om input vraagt aan het begin van een (verander)proces, dan maken ze direct deel uit van de besluitvorming. Deze betrokkenheid helpt later significant bij de implementatie. De weerstand die vaak optreedt bij verandertrajecten - én vaak de grootste oorzaak is voor het mislukken van een verandertraject! -  is aan het begin al geminimaliseerd. En ook niet onbelangrijk: de medewerkers hebben vaak de beste ideeën. Deze mis je als alleen het management zich over de kwestie buigt. Laat je verrassen door je eigen mensen!

hoe het werkt

De bij de verandering of implementatie betrokken medewerkers bestuderen de case en presenteren vervolgens diverse opties. Jij neemt vervolgens de uiteindelijke beslissing. Uiteraard met een gefundeerde toelichting waarom je voor de desbetreffende optie heeft gekozen en waarom andere opties minder geschikt zijn. Je gaat merken dat de medewerkers wiens optie niet is uitgekozen, zich tóch kunnen vinden in de uiteindelijke keuze. Ze zijn namelijk wel gehoord en hebben invloed gehad. Want zowel in de sport als in het bedrijfsleven geldt: betrekken maakt betrokken.