werkvloer verandert door technologie

22 augustus 2014 - Voor ruim de helft van de werknemers in Nederland heeft technologie een grote invloed op hun werk. Ruim een derde (37 procent) verwacht dat de inhoud van hun werk ook echt zal veranderen door de komst van nieuwe technieken. Van alle werkenden ziet 60 procent deze veranderingen rooskleurig in; zij zien de technologische ontwikkelingen als een kans.

infographic: invloed technologie op de werkvloer

Bij technologische ontwikkelingen in hun baan denken werknemers vooral aan digitalisering en automatisering. Er wordt meer online gedaan, er komt snellere software en er wordt meer gebruik gemaakt van draagbare apparaten, zoals tablets. Deze technologische ontwikkelingen helpen vooral om efficiënter te werken. Bijna vier op de tien werknemers ontdekken geregeld nieuwe tools die hun werk efficiënter maken. Drie op de tien werknemers besparen nu ook al daadwerkelijk tijd met behulp van nieuwe technieken. Een deelnemer van het onderzoek verwoordt het als volgt: “In vergelijking met twintig jaar geleden breng ik veel meer tijd door achter een computer, de communicatie met andere collega’s verloopt sneller waardoor ik veel sneller kan inspelen op nieuwe situaties.”

Nieuwe technieken kunnen volgens werknemers ook bijdragen aan meer flexibiliteit in hun werk. Drie op de tien werkenden verwachten dat werktijden verder worden verruimd door technologische ontwikkelingen, en bijna een kwart denkt dat zij vaker op andere locaties gaan werken. De werkdruk zal volgens iets meer dan de helft van de werkenden niet veranderen. Jongeren verwachten relatief vaak dat de werkdruk door technologische ontwikkeling juist zal afnemen.

Meer behoefte aan opleiding en training
Hoewel de meningen over de komst van nieuwe technologieën veelal positief zijn, schuilt er in de ogen van sommigen ook een gevaar. Eén op de tien werknemers denkt namelijk dat de kans groot is dat hun baan verdwijnt als gevolg van technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld doordat er minder mensen nodig zijn voor hetzelfde werk. Voor 13 procent van de werknemers gaan de technologische ontwikkelingen op het werk zo snel, dat hij of zij moeite heeft om deze te volgen. Vier op de tien werknemers zouden daarom behoefte hebben aan opleiding en training.

verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden

Laagopgeleide werknemers ervaren minder effect van technologische ontwikkelingen in hun werk. Slechts twee op de tien laagopgeleide werknemers verwachten dat de inhoud van hun werk verandert door technologie; onder hoogopgeleiden is dit ruim het dubbele (47 procent). Daarnaast lijken laagopgeleiden geen duidelijk beeld te hebben van hoe technologie hun werk kan beïnvloeden. Technologie biedt voor laagopgeleiden minder mogelijkheden in hun werk; 42 procent ziet het als een kans tegenover 70 procent van de hoogopgeleiden. Deze hoogopgeleiden zien digitalisering als voordeel:” Alles gaat veel sneller en de doorlooptijd van projecten is korter, dat maakt het werk veel leuker.”