wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bekend

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Het wettelijk (bruto)minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020 € 1.653,60 per maand.

lees hier meer over het minimumloon >

AOW-leeftijd ook in 2025 niet omhoog

In 2025 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk van 2022 tot en met 2025. Minister Koolmees heeft dit besloten op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Deze AOW-leeftijd is berekend op basis van het Pensioenakkoord
meer info over AOW-leeftijd >

start internetconsultatie nieuwe zzp-regels

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie én om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen. Daarom doet de regering een voorstel voor twee maatregelen: een minimumtarief van € 16 per uur en de zelfstandigenverklaring. Iedereen kan nu via de internetconsultatie tot 9 december 2019 zijn reactie op het wetsvoorstel geven. 

check de nieuwe zzp-regels >

belastingplan 2020 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft - met enkele wijzigingen - ingestemd met het Belastingplan 2020 zoals dat tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd. Dat betekent onder meer dat de werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd, de bijtelling voor elektrische auto’s van 4% naar 8% gaat en dat er in plaats van de scholingsaftrek een STAP-budget komt. Op 19 december a.s. stemt de Eerste Kamer nog over de plannen. Hierna zal de meeste nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2020 van kracht worden.

blijf op de hoogte van actuele wet- en regelgeving

De wereld van werk verandert continu. Dat geldt ook voor de wetten en regels rondom werk. In de Werkpocket zie je meteen in één handig overzicht wat voor jou de consequenties zijn van de meest recente wetswijzigingen en aanpassingen.

lees de eerdere updates terug

 • update wet- en regelgeving - oktober 2019

  voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

  Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Deze nieuwe wet heeft nogal wat gevolgen voor de rechten en plichten van werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld bij het sluiten van tijdelijke contracten, de transitievergoeding en ontslag. Met een voorlichtingscampagne hoopt het ministerie van SZW iedereen te informeren over de veranderende regels. Handig is de checklist voor werkgevers, waarmee je kunt kijken waar je nog voor 1 januari actie op moet ondernemen. 

  Wil je meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? In onze WAB paper vind je meer info en handige tips over de maatregelen van de van de Wet arbeidsmarkt in balans.

  download nu de Wet arbeidsmarkt in balans paper >

  vanaf 2020 meer kosten aftrekbaar van transitievergoeding

  Werkgevers krijgen vanaf 2020 meer mogelijkheden om de transitievergoeding te verlagen. Zij mogen dan ook de opleidingskosten die gericht zijn op een andere functie binnen de eigen organisatie van de transitievergoeding aftrekken. Nu zijn alleen de kosten die worden gemaakt voor een andere functie bij een andere werkgever nog aftrekbaar. De werkgever kan binnenkort dus meer verschillende opleidingskosten op de transitievergoeding inhouden.

  check hier de 10 veelgestelde vragen over de transitievergoeding >

  minder werkstress en meer werkplezier

  Steeds meer werkenden in Nederland hebben last van werkstress. De prognose is dat in 2030 ongeveer 25% van de werkenden een burn-out heeft. Dit blijkt uit recent onderzeok van Arbo Unie. Ook is een burn-out al eerder door TNO uitgeroepen tot beroepsziekte nummer 1. Als we er niet snel iets aan doen, zal in 2030 een kwart van de werknemers thuiszitten of minder inzetbaar zijn. Wat kun je als werkgever eraan doen? Wij geven je tips om de werkplezier te verhogen en de werkstress te verminderen. 

  bekijk onze tips voor meer werkplezier en minder werkstress > 

 • update wet- en regelgeving - september 2019

  nieuwe informatie over wijzigingen in ww-premie

  De meeste onderdelen van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden op 1 januari 2020 ingevoerd. Zo gaat de premie voor de Werkloosheidswet (WW) wijzigen. De overheid heeft de nieuwe wet- en regelgeving toegelicht in een uitgebreid kennisdocument voor werkgevers en een compacter factsheet voor werkgevers en werknemers. In beide documenten wordt toegelicht wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie en wat dit voor jou als werkgever betekent.

  kom meer te weten over de WAB >

  prinsjesdag 2019 & miljoenennota 2020: dit zijn de plannen

  Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet Rutte III de plannen voor 2020 gepresenteerd. Qua economische groei staat Nederland er nog steeds goed voor. Maar welvaart en welzijn zijn meer dan economische groei alleen. Wat doet het kabinet daarmee? En wat merk je daarvan, als werkgever of werknemer? In ons overzicht vind je alle maatregelen waar je in 2020 mee te maken krijgt.

  bekijk hier de belangrijkste maatregelen >

 • update wet- en regelgeving - augustus 2019

  boete bij ontbreken RI&E flink hoger

  Bedrijven die geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of plan van aanpak hebben, krijgen voortaan direct te maken met een hogere boete. De Inspectie SZW kan nu een boete opleggen van € 4.500 voor het ontbreken van een RI&E (dit was € 3.000) en € 3.000 als een plan van aanpak mist (dit was € 750). Bij zware bedrijfsongevallen geldt dat de boetes omhoog gaan naarmate het letsel ernstiger is. Deze en meer maatregelen zijn het gevolg van wijzigingen van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving, die sinds 23 juli 2019 geldig is. De Inspectie SZW gaat bedrijven intensiever controleren.

  lees op RIE.nl meer over het opstellen van een RI&E >

  binnenkort dezelfde cao voor alle uitzendkrachten

  Vanaf 30 december 2019 gelden voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland nieuwe, geharmoniseerde cao’s met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dat hebben de vakbonden afgesproken met de ABU en NBBU (de twee grote brancheorganisaties voor uitzendwerk). 
  Op dit moment zijn de cao’s van de ABU en van de NBBU nog heel verschillend. Met de nieuwe cao’s krijgen uitzendkrachten een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven. Ook wordt de inlenersbeloning verbeterd. Zo krijgen uitzendkrachten toeslagen voor fysiek en zwaar werk en een vergoeding van reisuren als vaste medewerkers van de inlener die ook krijgen. De nieuwe cao’s lopen tot 1 juni 2021. Per 1 september 2019 wordt in de huidige cao al een aantal aanpassingen doorgevoerd. Wat betekent dit voor jou als werkgever? 

  check alle wijzigingen 

 • update wet- en regelgeving - juli 2019

  AOW-leeftijd blijft in 2020 gelijk

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Deze wet zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd de komende jaren langzamer omhooggaat dan eerder was afgesproken. Omdat de wet al per 1 januari 2020 ingaat, blijft de AOW-leeftijd volgend jaar (en in 2021) op 66 jaar en 4 maanden. Sommige  werknemers zullen dus al eerder de AOW-leeftijd bereiken dan verwacht. De nieuwe regels zijn het gevolg van afspraken in het pensioenakkoord, dat het kabinet onlangs met werkgevers en vakbonden heeft gesloten.

  kabinet wil IOW met 4 jaar verlengen

  Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met 4 jaar verlengen. De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. De tijdelijke regeling zou per 1 januari 2020 aflopen, maar wordt nu waarschijnlijk verlengd tot 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal 2 jaar duurt, kan men dan tot 1 januari 2026 instromen in de IOW. Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend en goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

  Lees hier meer over de verlenging IOW-regeling >

  zomer op de werkvloer: maak een hitteplan

  Het is zomer en dat merken we: de eerste regionale hittegolf van 2019 was eind juni al een feit. Het komt de komende jaren steeds vaker voor dat elk jaar de temperatuur stijgt. Hoe zorg je als werkgever ervoor dat jouw personeel de warmste werkdagen goed doorkomt? Check hier onze tips voor een hitteplan, zodat je medewerkers het hoofd koel houden.

  7 tips om als werkgever zorgeloos op vakantie te gaan

  De vakantieperiode kan voor jou erg stressvol zijn. Hoe laat je de zaak netjes en goed georganiseerd achter, zodat je zelf ook zorgeloos op vakantie kunt?

  Bekijk onze 7 tips & ga relaxed op vakantie!

 • update wet- en regelgeving - juni 2019

  akkoord over nieuw pensioenstelsel

  Het kabinet heeft met werkgevers en vakbonden een akkoord gesloten over de modernisering van ons pensioenstelsel, dat persoonlijker en transparanter moet worden. Zo wordt de huidige systematiek, waarbij alle werknemers bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie betalen, afgeschaft en vervangen door een premie die meer leeftijdsgebonden is. Verder is een tragere stijging van de AOW-leeftijd afgesproken, zullen mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken, en komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Lees hier meer over het pensioenakkoord >

  fiscale scholingsaftrek wordt persoonlijk ontwikkelbudget

  Er komt een persoonlijk ontwikkelbudget, dat zowel werkenden als niet-werkenden kunnen aanvragen voor hun scholing en ontwikkeling. Met het zogeheten STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) kunnen straks 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een bedrag van 1.000 tot 2.000 euro per persoon. Het ontwikkelbudget gaat de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervangen. Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over de plannen.

  nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

  Vanaf 1 juli 2019 is de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen verlaagd van 22 naar 21 jaar. Het minimumjeugdloon geldt voortaan voor werknemers van 15 t/m 20 jaar. Ook gaan - zoals altijd per 1 juli - de bedragen van het minimumloon, minimumjeugdloon en sociale uitkeringen als bijstand, AOW en kinderbijslag omhoog. Het maximumdagloon is per 1 juli 2019 € 216,90 per dag. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet veranderen per 1 juli niet. Dit alles staat in de rekenregels per 1 juli 2019

 • update wet- en regelgeving - mei 2019

  eerste kamer neemt de wet arbeidsmarkt in balans aan

  De Eerste Kamer heeft op dinsdag 28 mei het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Met de wet worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de WWZ gerepareerd. Zo worden onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie opnieuw aangepast. Een week eerder had de Kamer met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). De nieuwe wet zal op 1 januari 2020 in werking treden.

  minimumloon per 1 juli omhoog

  De leeftijd voor het toepassen van wettelijke minimumloon wordt per 1 juli 2019 verder verlaagd van 22 naar 21 jaar.  Vanaf die datum krijgen werknemers van 21 jaar voortaan dus ook een ‘volwassen’ minimumloon. Een andere belangrijke wijziging is dat per 1 juli 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot 20-jarigen een stuk omhoog gaat. Dit staat los van de tweejaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Het nieuwe fulltime, bruto wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand, € 377,45 per week en € 75,49 per dag. Ook het minimumjeugdloon voor werknemers tussen 15 en 20 jaar gaat omhoog.

  zittend werk? kom in beweging

  Langdurig zitten is een bedreiging voor de gezondheid. Als werkgever kun je je medewerkers helpen fitter te worden door voorlichting te geven. Bijvoorbeeld door hen te wijzen op de tips van het Arboportaal om fit te zitten op de werkplek of op de tool 'beweegmomentjes in het werk' van het Kenniscentrum Sport.

 • update wet- en regelgeving - april 2019

  bijna 3 op de 10 medewerkers heeft last van informatieovervloed

  In 2018 kreeg 28% van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zo veel informatie dat zij moeite hadden dit snel genoeg verwerken. Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO, blijkt dat deze medewerkers ontevredener zijn over hun arbeidsomstandigheden en erover denken om te vertrekken bij hun huidige werkgever.  

  Lees meer over informatieovervloed >

  europa bepaalt: vanaf 2022 twee maanden betaald ouderschapsverlof

  Elke Europeaan heeft uiterlijk in 2022 recht op tien dagen kraamverlof direct na de bevalling van zijn of haar partner. Bovendien hebben beide ouders daarna recht op nog minimaal vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden betaald zijn. In de nieuwe richtlijn krijgen werknemers ook recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar. Het Europees Parlement heeft dit onlangs besloten. De nieuwe regels moeten formeel nog door de Europese Raad worden goedgekeurd. Daarna hebben de EU-landen drie jaar de tijd om de regels uit te werken. Lees meer over de huidige regels voor geboorteverlof en ouderschapsverlof in Nederland.

  financieel cv zet voordelen voor werkgever op een rij

  Minister Koolmees van SZW heeft een tool gelanceerd waarmee werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt eenvoudig hun financieel cv kunnen maken. Dit is een document waarin staat aangegeven op welke financiële voordelen werkgevers recht hebben als zij de werkzoekende aannemen. Daardoor wordt het aantrekkelijker om bijvoorbeeld ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst te nemen. Werkzoekenden - maar ook werkgevers - kunnen de tool online invullen op FinancieelCV.nl.

 • update wet- en regelgeving - maart 2019

  aanvraag compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020 

  Werkgevers kunnen compensatie aanvragen als zij een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer die zij wegens langdurig arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar) hebben ontslagen. De Regeling compensatie transitievergoeding is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Werkgevers kunnen de aanvraag indienen bij UWV vanaf 1 april 2020. Om in aanmerking te komen voor de compensatie geldt een aantal voorwaarden

  wetsvoorstel: recht op onbereikbaar zijn buiten werktijd

  Er is een wetsvoorstel in de maak dat werkgevers verplicht met hun medewerkers het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden om onbereikbaar te zijn buiten werktijd. Als dat nodig is, moet de werkgever hiervoor maatregelen nemen - bijvoorbeeld  de e-mailserver buiten werktijd uitzetten - en deze schriftelijk in de risico-inventarisatie & -evaluatie vastleggen. Werkgevers en werknemers kunnen nog tot 1 april reageren op het conceptwetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2021.

  alcohol-,  drugs- en geneesmiddelentest op het werk verboden

  Werkgevers kunnen niet zomaar van alle medewerkers eisen dat ze meewerken aan een alcohol-, drugs- of geneesmiddelentest. Deze gezondheidsgegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens en die mag een organisatie alleen verwerken als daarvoor een wettelijke uitzondering bestaat. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens. De instantie heeft een informatieblad voor werkgevers uitgegeven. De AP kan boetes opleggen bij overtredingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onlangs heeft de AP de boetebeleidsregels aangepast.

 • update wet- en regelgeving - februari 2019

  vanaf 2020 meer ruimte voor onbelaste vergoedingen 

  De werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een sportabonnement of een kerstpakket kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Vanaf 2020 geldt - in plaats van het reguliere percentage van 1,2% - een hoger percentage van 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Dat betekent dat werkgevers tot € 2.000 meer ruimte krijgen voor onbelaste vergoedingen. In de Kamerbrief invulling € 100 miljoen lastenverlichting mkb staan de exacte plannen met de vrije ruimte.

  langere proeftijd wet arbeidsmarkt in balans overboord

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is weer een stapje dichterbij. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel daartoe onlangs aangenomen. Weliswaar met enkele belangrijke aanpassingen: het oorspronkelijke voorstel voor een langere proeftijd bij vaste contracten is namelijk overboord gegooid.

  praktische tips over rol vertrouwenspersoon

  Het Huis voor Klokkenluiders heeft een publicatie uitgebracht waarin praktische tips staan over de taken van vertrouwenspersonen, hun positie en voorzieningen.
  Vertrouwenspersonen kunnen ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het melden van misstanden en integriteitsschendingen. Vind in de Werkpocket meer info over klokkenluiden.

 • update wet- en regelgeving - januari 2019

  nieuwe afspraken over loondoorbetalingsverplichting kleine ondernemers 

  Er komen maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker en goedkoper moeten maken om loon door te betalen bij ziekte. MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en minister Koolmees van SZW hebben hier afspraken over gemaakt. Zo komt er per 1 januari 2020 een nieuwe verzekering die het financiële risico voor kleine werkgevers opvangt en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast komt er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling. Kijk voor een volledig overzicht van de afspraken op Rijksoverheid.nl.

  subsidieregeling loopbaanadvies voor 45+

  De doelgroep van de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45+' is per 1 januari 2019 uitgebreid naar alle 45-plussers. Voorheen konden alleen mensen in specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten gebruikmaken van de subsidie. Loopbaanadviseurs kunnen werkende 45-plussers een ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600 aanvragen. De regeling is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar. Vind op de website van HoewerktNederland.nl meer informatie over het ontwikkeladvies voor 45+.

 • update wet- en regelgeving - december 2018

  mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW verruimd

  Vanaf 1 januari 2019 komen er meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen voor mensen met een WW-uitkering. Zij mogen straks ook als vrijwilliger werken bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren, zoals vakbonden of lokale buurtbusverenigingen. Nu kunnen mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. 

  werkgevers moeten straks beleid tegen discriminatie voeren

  Werkgevers worden verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Als ze dat niet doen riskeren ze een boete. Door middel van een voorgenomen wijziging van de Arbowet wordt de Inspectie SZW bevoegd om toe te zien op de aanwezigheid van wervings- en selectiebeleid van werkgevers dat arbeidsmarktdiscriminatie moet voorkomen en tegengaan. In 2019 zal de Inspectie SZW, vooruitlopend op de voorgenomen wijziging, verkennende inspecties doen bij werkgevers en intermediairs.

  kabinet pakt de structurele krapte op de arbeidsmarkt aan

  De krapte op de arbeidsmarkt is inmiddels problematisch: één op de vier werkgevers heeft moeite zijn vacatures te vervullen. Daarom kiest het kabinet voor een reeks structurele oplossingen om de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Minister Koolmees wil ook dat werkgevers, werknemers en werkzoekenden samen aan de slag gaan om concrete krapte op de werkvloer praktisch op te lossen. 

  nieuwe zzp-wet pas in 2021 

  Het wil nog niet lukken met de vervanging van de Wet DBA, de regelgeving die schijnzelfstandigheid van zzp’ers moet tegengaan. Het knelpunt zit in de manier waarop zelfstandigen met een laag tarief beschermd moeten worden. De invulling die minister Koolmees voor ogen heeft, lijkt in strijd te zijn met Europese wetgeving. Dat betekent, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer, dat de invoering van de wet voorlopig moet worden doorgeschoven naar 2021 (in plaats van de doeldatum 1 januari 2020).

  Op bepaalde punten is wel vooruitgang geboekt. Zo wordt per 1 januari 2019 het criterium ‘gezag’ uit het arbeidsrecht verduidelijkt, door middel van een bijlage bij het Handboek Loonheffingen. Dit criterium speelt een belangrijke rol bij de vaststelling of iemand een dienstverband heeft.

 • update wet- en regelgeving - november 2018

  grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

  Minister Koolmees wil de tweedeling tussen vast en flex op de arbeidsmarkt aanpakken. Daarom heeft hij begin november de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

  lees hier alles wat je moet weten over de wab >

  wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 bekend

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019. Het wettelijk (bruto)minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019 € 1.615,80 per maand.

  bekijk meer over het minimumloon >

  AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog

  In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

  lees hier alles wat je moet weten over de AOW-leeftijd >

 • update wet- en regelgeving - oktober 2018

  LLO: een leven lang ontwikkelen

  Werknemers moeten blijven werken aan de eigen, permanente ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Ook voor werkgevers is het belangrijk om te investeren in ontwikkeling. De overheid wil daaraan bijdragen en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Het kabinet informeerde de Tweede Kamer onlangs over een nieuw meerjarig actiegericht programma om de eigen regie van mensen te versterken: een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). In 2019 stelt het kabinet 1,5 miljoen euro beschikbaar, waar (o.a.) Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen een beroep op kunnen doen.

  meer verlof voor partner bij geboorte baby

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet Invoering Extra geboorteverlof (WIEG). Per 1 januari 2019 krijgen partners na de geboorte van een baby vijf dagen verlof, betaald door de werkgever (nu zijn dat nog twee dagen). Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Naast het extra geboorteverlof wordt het adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van vier weken naar zes weken.

  Bekijk meer informatie over verlofregelingen in de werkpocket >

 • update wet- en regelgeving - september 2018

  onderzoek voorspelt: over zeven jaar doen machines de helft van het werk

  Het World Economic Forum voorspelt dat in 2025 52% van al het werk in handen zal zijn van programmeerbare machines. Nu is dat nog zo’n 29%. Het onderzoek, The Future of Jobs 2018, stelt dat het daarom de grootste uitdaging voor organisaties zal zijn dat werknemers zichzelf blijven ontwikkelen. Met name als het gaat om creativiteit, kritisch denken en overtuigen.

  bedrijven schenden massaal nieuwe privacywet

  Het was onlangs in het nieuws: bedrijven raken in de war van de ingewikkelde juridische termen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overtreden de nieuwe privacywet massaal. De eerste boetes zijn ook al uitgedeeld. Hoog tijd om alles weer op een rijtje te zetten:

 • update wet- en regelgeving - juli 2018

  werknemer ziek tijdens vakantie: tips en regels

  In de zomermaanden gaat bijna heel werkend Nederland met vakantie. Na de vakantie hoop je je personeel weer uitgerust terug te zien op het werk. Maar wat als je werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of een ongelukje krijgt? Bekijk hier de regels en tips over vakantieverzuim.

  banenafspraak zorgt (weer) voor meer werk voor mensen met een beperking

  Alle werkgevers samen hebben ook dit jaar weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken in het sociaal akkoord (2013) tussen kabinet en sociale partners. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gerealiseerd. Hoe dat moet, staat in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  minder kosten bij ontslag na ziekte

  Werkgevers worden per 1 januari 2020 gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Het kabinet wil het met deze regeling aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding afhalen. Lees meer over deze wijziging in de Randstad Werkpocket.

 • update wet- en regelgeving - juni 2018

  wetswijzigingen per 1 juli 

  aanpak krapte op de arbeidsmarkt

  Om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt zich kan aanpassen aan de verwachte krapte, is het noodzakelijk dat het kabinet met de verschillende partijen op de arbeidsmarkt in actie komt en aan oplossingen werkt. Dat stelt minister Koolmees (SZW) in de Kamerbrief ‘Aanpak krapte op de arbeidsmarkt’. Er worden vijf oplossingsrichtingen gegeven:

  1. meer uren werken aanbieden en (meer uren) werken aantrekkelijker maken
  2. innoveren om beter gebruik te maken van specifieke vaardigheden
  3. bevorderen van mobiliteit van werkgevers en werkzoekenden
  4. opleiden voor krapteberoepen en om- en bijscholen
  5. de werving en matching op de arbeidsmarkt verbeteren

  gelijk loon voor alle europese gedetacheerde werknemers

  Werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken, krijgen recht op hetzelfde loon als de lokale werknemers van het gastland. Dit is een onderdeel van de resolutie die onlangs door het Europees Parlement is aangenomen. Daarnaast komt er een maximale termijn voor detachering van twaalf maanden, met een mogelijke verlenging van zes maanden en worden gedetacheerde werknemers beter beschermd tegen fraude en uitbuiting. Lidstaten krijgen twee jaar tijd om de regels in de nationale wetgeving aan te passen.

 • update wet- en regelgeving - mei 2018

  de nieuwe privacywetgeving is van kracht per 25 mei 2018

  Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Lees hier alles wat je moet weten over de nieuwe regels.

  compensatie voor vrouwelijke zzp’ers met kind

  Vanaf juni 2008 hebben zzp’ers die een kind krijgen op grond van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) recht op een uitkering gedurende ten minste 16 weken. Vrouwen die in de jaren ervoor - tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 - zijn bevallen, hadden nergens recht op. Zij kunnen nu compensatie aanvragen bij UWV. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van € 5.600 bruto in aanmerking. UWV betaalt de compensatie uit tussen 1 januari en 1 april 2019.

 • update wet- en regelgeving - april 2018

  Binnenkort verandert een aantal regels waar je als werkgever mee te maken heeft of krijgt.

  nog niet besloten maar wel ‘in de maak’:

  • de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), dat een pakket van maatregelen bevat om de wetten en regels voor de arbeidsmarkt aan te passen. Eén van de voorgestelde maatregelen is dat de ketenbepaling verruimd wordt van twee naar drie jaar. Tot 7 mei 2018 kun je via internet je mening geven over het concept-wetsvoorstel
    
  • een versimpeling van de fiscale fietsregeling, via forfaitaire bijtelling. De bedoeling is dat de leasefiets naast de auto van de zaak mag worden gebruikt. De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan. Op dit moment valt de fiets nog onder de werkkostenregeling.
 • update wet- en regelgeving - maart 2018

  extra verlof voor partner bij geboorte kind

  Het verlof voor partners bij de geboorte van hun kind wordt uitgebreid van twee dagen naar vijf dagen. Dat staat in het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. In die periode hebben partners recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het loon. Het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van vier naar zes weken.

  sterke stijging banen in de zorgsector

  UWV verwacht dat het aantal banen in de zorgsector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen. Ook het aantal vacatures in de kinderopvang neemt in een rap tempo toe. In 2022 zijn er tussen de 100.000 en 125.000 vacatures, tenzij er nu oplossingen worden bedacht. Het kabinet presenteerde daarom onlangs nog een Actieprogramma ‘Werk in de zorg’.

  oprichting europese arbeidsautoriteit

  De Europese Commissie wil een Europese Arbeidsautoriteit opzetten. Ook wil het de sociale bescherming op Europees niveau uitbreiden tot alle werknemers en zelfstandigen. In het afgelopen decennium is het aantal mensen dat in een ander EU-land is gaan wonen en werken bijna verdubbeld tot 17 miljoen in 2017. De Europese Arbeidsautoriteit moet werknemers, zelfstandigen, bedrijven en nationale overheden helpen de voordelen van het vrij personenverkeer optimaal te benutten en voor eerlijke arbeidsmobiliteit te zorgen. 

  handboek loonheffingen 2018 gepubliceerd

  De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. Ook is er een vierde versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018. Daarin staan de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen in 2018.

 • update wet- en regelgeving - februari 2018

  handhaving wet dba uitgesteld

  De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking, tenzij sprake is van misbruik. Het kabinet werkt aan nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari 2020 in werking moet treden.

  verplicht overleg met OR over topsalarissen

  Directies van grote bedrijven (minimaal honderd werknemers) moeten in de toekomst jaarlijks verplicht in gesprek met de ondernemingsraad over de beloning van topbestuurders, en over de loonverschillen binnen de onderneming. De Tweede Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel dat de Wet op de Ondernemingsraden daartoe gaat wijzigen.

  overheid publiceert handleiding over avg

  Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onlangs een handleiding gepubliceerd waarin de nieuwe regelgeving uitgebreid wordt toegelicht. Deze handleiding is gericht op iedereen die meer wil weten over de Verordening en de Uitvoeringswet, maar is primair gericht aan ‘verwerkingsverantwoordelijken’, dat wil zeggen, functionarissen voor gegevensbescherming, privacy officers, bedrijfsjuristen, compliance managers, risk managers en security officers. Je kunt de laatste versie van deze handleiding vinden op de website van de Rijksoverheid.