In onze snel veranderende wereld is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Flexibiliteit is noodzakelijk om te kunnen meebewegen met de markt. Maar vaste, loyale medewerkers zorgen voor stabiliteit en kennisbehoud in jouw organisatie, en dat is in de huidige kenniseconomie ook onmisbaar. Vast en flex hebben dus beide voordelen. Hoe bepaal je de beste balans voor jouw organisatie?  

op deze pagina

begin bij de basis: het werk

De juiste verhouding tussen vast en flex is afhankelijk van allerlei uiteenlopende zaken, zoals:

 • de economische ontwikkelingen
 • de marktontwikkelingen in de branche
 • de fase waarin jouw organisatie zich bevindt
 • het verloop in jouw organisatie
 • de soort functie

Ga in ieder geval uit van het werk dat gedaan moet worden en vervolgens hoe dat werk het beste ingevuld kan worden en door wie. Strategische personeelsplanning is daarbij een handig instrument.

flexibel personeel

Flexibele medewerkers zijn in principe alle medewerkers zonder een vast contract. Naast de medewerkers met een tijdelijk contract, behoren tot deze groep de flexwerkers (uitzendkrachten en gedetacheerden), oproepkrachten, payrollers, vakantiewerkers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en freelancers. 

Je kiest voor flexibel personeel wanneer:

 • er geen of onvoldoende specifieke (en benodigde) vakkennis bij de vaste medewerkers aanwezig is
 • de organisatie te maken heeft met pieken en dalen in productiviteit door seizoensinvloeden
 • er vervanging nodig is bij tijdelijke uitval door ziekte of verlof
 • er in projectvorm wordt gewerkt 
 • je eerst wilt kijken of een werknemer in de organisatie past
 • het nog niet zeker is of er voldoende werk op de lange termijn is
 • je de organisatie wendbaarder wilt maken
 • je geen risico wilt lopen op onverwacht hoge personeelskosten (bijvoorbeeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid) 

Houd er wel rekening mee dat het inwerken van flexibel personeel soms extra tijd vraagt. En zorg dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving als je veel met flexibele contracten werkt.

vast personeel

Vaste medewerkers werken op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract). Deze overeenkomst loopt door zolang geen van de partijen (werkgever of werknemer) haar beëindigt. Voor het beëindigen van een vast contract gelden andere regels dan voor het beëindigen van een tijdelijk dienstverband.

Je kiest voor een vast personeel wanneer:

 • je een medewerker nodig hebt in een schaarse beroepsgroep 
 • het belangrijk is om talent te behouden
 • je loyaliteit wilt belonen (en stimuleren) 
 • je tijd wilt besparen: je hoeft ervaren werknemers niet meer in te werken
 • stabiliteit belangrijk is voor de fase waarin de organisatie zich bevindt
 • je kennis binnen de organisatie wilt houden

Een medewerker moeten ontslaan is uitermate vervelend. Voor de medewerker in kwestie en ook voor jou. Investeer dus in een degelijke werving- en selectieprocedure, zodat je er zeker van bent dat je de juiste persoon aanneemt.

goed werkgeverschap

De tijden zijn behoorlijk veranderd. Nog niet zo heel lang geleden kon je als werkgever in een krappe arbeidsmarkt nog nieuwe werknemers aantrekken door hen een vast arbeidscontract aan te bieden. Nu kom je daar niet meer mee weg: uit ons employer branding onderzoek 2019 blijkt dat veel jongere medewerkers juist flexibel willen werken of andere dingen - zoals zinvol werk - belangrijker vinden. 

Hoe dan ook: alle medewerkers - vast of flexibel - willen voldoening krijgen, samenwerken, betrokken zijn en invloed hebben op het proces en het eindresultaat. Als werkgever, of opdrachtgever, moet je ervoor zorgen dat iedereen op de juiste plek zit. Onthoud dat het gaat om rendement van arbeid. De ene vorm van arbeid is niet meer waard dan de ander. Een tijdelijke kracht kan zeker zoveel waarde toevoegen als een vaste medewerker. Zorg als werkgever en opdrachtgever net zo goed voor jouw flexibele werknemers als voor de vaste mensen. Op die manier creëer je betrokkenheid en loyaliteit