een nieuw vertrekpunt

“Er is voldoende potentieel IT-talent dat de opstap naar de arbeidsmarkt kan maken!” Zo, dat is eruit. De schaarste waar we het steeds over hebben doen we onszelf aan. We herhalen het als een mantra en daarmee impliceren we dat er geen verandering in te brengen is. 

Iedere organisatie heeft IT-talent nodig, tech-bedrijven maar ook alle andere ondernemingen in Nederland die relevant willen blijven. Door het zogenoemde ‘schaarste-denken’ houden we de ‘gap’ tussen vraag en aanbod aan IT-talent samen in stand. Al jaren. Als werkgevers, opleiders, overheid en tech-bedrijven samenwerken, kunnen we binnen een korte periode de huidige tekorten, er staan op dit moment meer dan 12.000 IT-vacatures open, wegwerken. Simpel gezegd: door samen anders te kijken naar talent. 

Randstad en TechGrounds zijn sinds medio 2020 een samenwerking begonnen met als doel onbenutte talenten op te leiden in de richting Cloud Engineer, Salesforce Developer en Web Developer. Hierin hebben we een specifieke focus op vrouwen (50%) en culturele diversiteit. Zeker binnen IT-banen zijn deze groepen ondervertegenwoordigd. Bedrijven zoals MediaMonks, Rabobank, KPN, Linkedin, HEMA, PostNL, Booking, TomTom, AMS-IX, XS4ALL, Gemeente Amsterdam, Valori, TechNative, en Deloitte doen, net als meer dan 60 andere bedrijven, mee als partner en/of hebben deelnemers in dienst genomen. 

In dit artikel beschrijven we hoe we vanuit Randstad x TechGrounds talenten selecteren; tech-partners bij het curriculum betrekken en werkgevers tijdens de opleiding inzetten, waardoor we al tijdens de opleiding contacten realiseren tussen deelnemers en werkgevers; hoe werkgevers het echte talent gaan zien i.p.v. wat een CV vertelt; en hoe we de eerste periode bij indiensttreding effectief en efficiënt laten verlopen door career buddies, expert coaches en upskilling in te zetten. 

wat is precies het probleem?

Een veel gehoord issue bij werkgevers is: “we zoeken IT’ers met een paar jaar werkervaring, die zijn nauwelijks te vinden”. Op hetzelfde moment horen we van aanstormend IT-talent dat ze bij het solliciteren worden afgewezen: “vanwege het gebrek aan werkervaring werd ik bij sollicitaties steeds afgewezen, en kreeg ik geen kans om mijn IT-carrière te starten” (Guillermo, 28, TechGrounds Alumnus). Ook horen we van werkgevers dat de IT-opleidingen vaak slecht aansluiten bij de behoeften in de markt.  

Het is een lastig vraagstuk. Het is begrijpelijk dat hiring managers zoeken naar IT-talent met praktijkervaring. De druk op IT-afdelingen is groot. De ervaren IT’ers hebben vaak onvoldoende tijd om een starter op sleeptouw te nemen. Bovendien zijn IT-processen vaak bedrijfskritisch, fouten kunnen de organisatie in problemen te brengen. 

Inmiddels is Guillermo al bijna een jaar aan het werk, bij het HEMA eCommerce team. Nadat hij 8 maanden werkloos was koos hij voor de Cloud-opleiding van Randstad x TechGrounds en kwam tijdens de opleiding in contact met het IT-management van HEMA. Er was een klik en hij kreeg in 2020 de kans zich bewijzen. Een paar maanden liep hij zij-aan-zij met de externe IT’er die hij ging vervangen. Om van hem te leren. Inmiddels heeft hij een vaste baan bij Hema als Cloud Engineer.  

de oplossing is: anders kijken naar talent 

Op dit moment heeft het IT-talent dat de arbeidsmarkt op stapt pas contact met een potentiële werkgever tijdens de sollicitatieprocedure. En dat proces gaat ongeveer als volgt: kandidaat ziet een vacature, kandidaat stuurt het CV, kandidaat krijgt direct een afwijzing (want te weinig ervaring) of na een eerste gesprek (want te weinig ervaring). Het IT-talent krijgt niet de kans die het verdient. 

Wij geloven dat we samen anders naar talent moeten kijken waardoor instroom van nieuw IT-talent op de arbeidsmarkt écht mogelijk is. Ons vertrekpunt is: eerder, anders en verder kijken. 
Samen kijken we eerder naar talent, door werkgevers te betrekken tijdens de opleiding.
Samen kijken we anders naar talent, door niet het CV centraal te stellen maar het talent zelf.
Samen kijken we verder met talent, door het talent écht te ondersteunen in het eerste jaar.

Op deze manier werken we de tekorten aan IT-talent samen weg.

Een bijkomend effect is meer diversiteit. IT-teams hebben daar bovengemiddeld meer behoefte aan, die is namelijk op dit moment niet of nauwelijks aanwezig. Er is noodzaak voor meer vrouwen, verschillende culturele achtergronden, en alle leeftijden in de IT-teams. Dus wat te doen? Hoe kunnen we het strategische IT personeel-planningsvraagstuk van individuele organisaties samen oplossen? Hoe kunnen we de IT-talent pool Nederland breed vergroten? 

eerder kijken naar talent

Veel talent zit nu nog verborgen in wijken waar werkgevers vaak moeilijk toegang hebben. Daarom hebben wij de opleidingen van Randstad x TechGrounds middenin de communities neergezet, zoals de locaties in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost, Rotterdam Zuid en Zaanstad. Ook zijn we met VO-scholen in contact, hebben we ambassadeurs in de wijken en bereiken we nieuwe doelgroepen via loopbaanbegeleiders.  

Vanuit diverse onderzoeken, maar ook vanuit de recente NOW1 periode waarin vanuit Randstad 14.000 mensen zijn benaderd om gratis een opleiding te doen, weten we dat mensen niet zomaar een opleiding starten. Jaarlijks leidt Randstad samen met partners meer dan 10.000 mensen op richting verschillende branches. We weten dat er een duidelijke reden moet zijn om te bewegen, we vinden vaak dat ontwikkeling “voor de ander is”. Daarnaast zien we ook dat er concreet perspectief moet zijn (hoger salaris, betere werk-privé balans of prettigere werkgever). En tenslotte is het essentieel dat de route die genomen moet worden overzichtelijk is én er de juiste begeleiding is. 

Inmiddels hebben Randstad x TechGrounds al tientallen talenten opgeleid en aan een IT-baan geholpen. Dit doordat we samen invulling geven aan het perspectief, de route én de juiste begeleiding bieden. 

Wij hebben de gewoonte doorbroken dat het eerste contactmoment tussen werkgevers en talent niet bij de sollicitatie is, maar al ruim daarvoor. Al tijdens de opleiding. 

Randstad x TechGrounds biedt bedrijven een unieke kans om zichzelf al vroegtijdig te presenteren aan het talent. Vanaf het begin van de opleiding hebben werkgevers de mogelijkheid om, bijvoorbeeld via Career Workshops, betrokken te zijn. Career Workshops zijn korte interactieve sessies waarin een hiring IT-manager en/of IT-recruiter vertelt/vertellen over onderwerpen als: de IT-projecten binnen hun organisatie, hoe IT-carrièrepaden eruit zien, welke technologieën gebruikt worden en welke vacatures er zijn. 

Dit geeft deelnemers perspectief op toekomstige mogelijkheden op de IT-arbeidsmarkt en welke rol zij zelf kunnen pakken. Daarnaast is het voor werkgevers een mooie kans om de deelnemers te ontmoeten en te kijken of er wellicht een (pre-)match is met een van de deelnemers nadat ze klaar zijn met de opleiding. Het is een kosteloze en laagdrempelige mogelijkheid om direct tientallen IT-talenten te leren kennen. 

Zo gaf werkgever partner MediaMonks 6 Career Workshops, door diverse collega’s. En hebben ze inmiddels 2 deelnemers aangenomen in een traineeship programma. De ambitie is om iedere discipline van MediaMonks jaarlijks 2 deelnemers een kans te geven en zo hun digitale teams te laten groeien met zowel capaciteit als diversiteit. COO MediaMonks Richard Nieuwenhuis verwoordt het als volgt: “Door de Career Workshops ontmoetten we Irene en Bram die aanvoelden als een match met onze bedrijfscultuur. Inmiddels zijn ze begonnen en zijn we alweer op zoek naar de volgende talenten”.

Anders dan andere opleiders ontwikkelen Randstad x TechGrounds het opleidingscurriculum samen met werkgevers en tech-bedrijven, zoals Salesforce en AWS. Er is een Curriculum Board ingesteld waar ook werkgevers zitting in hebben. Zo zorgen we ervoor dat het talent opgeleid wordt op basis van de vraag in de markt. Dit betreft zowel IT- alsook soft-skills. 

anders kijken naar talent

Het talent van iemand ga je pas zien als je écht contact maakt met de persoon. 

Tijdens de reguliere recruitment procedures is dat niet altijd mogelijk, en wordt talent gemist. We zien in onze samenwerking met werkgevers, dat als we anders naar de talenten kijken, het zelfvertrouwen van de deelnemers groeit, het latente potentieel eerder naar boven komt en ze succesvol de eerste maanden doorkomen. 

Dat anders kijken naar talent begint al in het scouten van talent. Randstad x TechGrounds selecteert studenten op basis van leervermogen, sociale én werknemersvaardigheden. Iedereen die instroomt in de opleiding heeft minimaal potentie om op HBO werk- en denkniveau te komen. Een afgeronde opleiding hoeven de deelnemers niet te hebben, maar we toetsen voorafgaand op het leervermogen. En vooral het leren-te-leren vermogen. Deze vaardigheid is een randvoorwaarde voor elke IT’er. 

Omdat werkervaring, werkritme en werknemersvaardigheden belangrijke selectiecriteria zijn voor bedrijven, hebben we verschillende activiteiten aan het opleidingsprogramma toegevoegd zodat de IT-talenten makkelijker in kunnen stromen bij bedrijven. Deelnemers werken aan praktijkopdrachten, via de scrum-werkwijze, en kunnen daardoor hun portfolio tonen. Simpel gezegd betekent dit dat de talenten sneller productief zijn binnen een IT-team. Hierdoor is een opstap naar de arbeidsmarkt gemakkelijker.

Het CV en het sollicitatiegesprek zijn opeens minder belangrijk voor de hiring manager (en het team) omdat er al eerder en anders verbinding is tussen het bedrijf en het talent. Ook erkennen steeds meer werkgevers dat de harde eis van ‘afgeronde vooropleiding’ niet een harde eis is. Een portfolio waarin de IT-projecten van het talent zichtbaar zijn is voor hen veel belangrijker. Daarom werken we project-georiënteerd. 

Kortom, als we anders durven kijken naar talent zullen er tienduizenden extra IT’ers op korte termijn aangenomen kunnen worden. En zullen zij na hun eerste maanden met zelfvertrouwen groeien naar IT-professional. 

Zo kregen Jelena en Branda bij AMS-IX de kans om als Salesforce Administrator te beginnen. Koen Rakers (Director Global Campaigns) vertelt: “Salesforce gelooft sterk in diversiteit maar ook in het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Daarin willen wij zoveel mogelijk mensen met verschillende achtergronden een toekomst in de Nederlandse IT Industrie geven waarmee ze een duurzaam bestaan kunnen opbouwen: "creating future through a career in Tech”, Salesforce samen met Randstad x TechGrounds.

verder kijken met talent

Opleiders leiden op en 'laten dan hun talent gaan’. Iedere starter heeft het echter zwaar de eerste maanden in een nieuwe baan. Nieuwe indrukken, onbekende vraagstukken, de druk om te presteren, de stress van de proeftijd en de schaarse tijd die collega’s hebben om te helpen. We hebben geleerd dat de eerste periode van indiensttreding misschien nog wel belangrijker is dan de opleiding zelf.

Daarom hebben Randstad x TechGrounds de zogenaamde Career Buddies en Expert Coaches beschikbaar, in het eerste jaar na de start van het talent. Door de junior IT’er te ondersteunen en begeleiden zal het talent productiever zijn en sneller groeien. Deze begeleiding doen we o.a. samen met de IT professionals van Yacht (expert coaches), alumni van TechGrounds en professionals uit het werkveld (Career buddies), waardoor we kwaliteit kunnen garanderen voor de nieuwe werkgever.

“Vanuit Randstad en Yacht weten we door 60 jaar ervaring dat het maken van de juiste match belangrijk is maar het begeleiden van de werkgever en het IT-talent is wellicht nog belangrijker.” “Door de inzet van Expert Coaches vanuit Yacht kunnen we in gezamenlijkheid, elke dag opnieuw, een bijdrage leveren aan de groei van het talent én aan de groei van de opdrachtgever.” - Kathinka Bouman, directeur Yacht IT

Op deze manier zien een groeiend aantal IT-teams ons junior talent als een oplossing voor hun capaciteitsvraagstuk. En dat zonder de afleiding en tijdelijke daling van productiviteit. Omdat we ervoor zorgen dat de beginnende collega vanaf het begin productief is. En een bijdrage is in de projecten! 

wij zijn, samen met 60 partners, inmiddels begonnen de tekorten aan IT’ers weg te werken

Rowenda, 26 jaar. Net werkloos geworden, en daarvoor grondstewardess. Zoekend naar een nieuwe carrière. Ze stapte in de Randstad x TechGrounds Cloud Engineer opleiding en kreeg een kans bij de IT-afdeling van Randstad. 

We hebben ontzettend veel talent klaarstaan zoals Rowenda en Guillermo. Klaar om te starten. Wil jij Kacem, Sanae, Kristoffer, Nephill, Borja, Hoisan, Halil, Rafik, Riga, Jelmer of Denitza ontmoeten? Of meer horen over onze aanpak?

neem contact met mij op