Het lijkt zo makkelijk: sollicitanten googelen om te kijken of ze binnen je organisatie passen. Best kans dat je dingen te weten komt die je beslissing makkelijker maken bij het aannemen van personeel. Maar online screening van sollicitanten mag niet! Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag je als werkgever niet zomaar online informatie over sollicitanten opzoeken. Met deze privacywet zijn de regels voor screening en het bewaren en verwerken van (persoons)gegevens van sollicitanten nog verder aangescherpt. In deze blog lees je meer over de regels rondom het screenen van kandidaten op social media.

op deze pagina

wat zijn de regels rondom het screenen van sollicitanten op social media?

Publieke gegevens en profielen op social media zijn toch openbaar? Veel mensen denken dat als je vrijwillig online informatie deelt, je ook het recht op privacy opgeeft. Toch moeten werkgevers hier voorzichtig mee omgaan. In de AVG staat onder meer wat werkgevers wel en niet mogen doen met personeelsgegevens. En dat voor het gebruik van persoonsgegevens (zoals een socialmediaprofiel) is een juridische grondslag nodig, bijvoorbeeld dat het online verzamelen van informatie over kandidaten echt noodzakelijk en relevant is voor de uitvoering van de functie. De eerste vraag die je bij een vacature moet stellen is dan ook of het online verzamelen van informatie over kandidaten echt noodzakelijk en relevant is voor de uitvoering van de functie. Vaak is dit niet het geval. Een uitzondering is mogelijk als bijvoorbeeld specifieke risico’s voor bepaalde functies in het geding zijn. 

is het socialmediaprofiel zakelijk of privé?

Ook kan van belang zijn voor de wettelijke toelaatbaarheid van het onderzoek of het socialmediaprofiel voor zakelijke of voor persoonlijke doelen wordt gebruikt. Het bekijken van een profiel op LinkedIn om de werkervaring van een kandidaat te bekijken zal eerder als relevant worden gezien, dan het bekijken van de vakantiefoto’s op een Instagram-account.

let op

Zelfs als een sollicitant je toestemming geeft hem online te onderzoeken, bijvoorbeeld door ‘vrienden’ op Facebook te worden, mag je dat niet zonder meer doen. Al lijkt dit op vrijwillige toestemming van de kandidaat, dat is het niet. Er hangt te veel voor hem vanaf en daarom is het geen vrije toestemming zoals de privacywetgeving eist.

meld een social media check sollicitant vooraf

Wil je het profiel van je sollicitanten op social media toch checken? Meld het dan vooraf, bijvoorbeeld door het in de vacaturetekst aan te geven. Kandidaten zijn dan gewaarschuwd en kunnen vervolgens zelf bepalen of ze solliciteren of hun profielen van tevoren afschermen. En geef je sollicitanten de kans om de gevonden informatie toe te lichten.
Denk er ook aan om privacyverklaring voor sollicitanten op je website op te nemen en er in vacatureteksten op te wijzen. In deze verklaring geef je aan waarom je persoonsgegevens verzamelt, wat de grondslag is en wat je met de resultaten doet. 

meer weten over screening sollicitant en avg?