Eindhoven, 22 januari 2019 – Inwoners uit de regio Noord-Brabant en Limburg die op zoek zijn naar zekerheid kunnen zich nu inschrijven voor de nieuwe opleiding tot zonnepanelenmonteur. Vanwege de groeiende vraag naar zonnepanelen stijgt de behoefte aan gecertificeerde monteurs. Randstad biedt kandidaten na succesvol afronden van de opleiding een baangarantie van twee jaar. Het initiatief is een pilot met de bedoeling landelijk opleidingen uit te rollen.

Meer vraag naar duurzame energie, gekoppeld aan een teruglopend aantal beschikbare zonnepanelenmonteurs vraagt om oplossingen. Randstad speelt in op die behoefte door maatwerkopleidingen aan te bieden in kansrijke beroepen. Het mes snijdt aan twee kanten. Kandidaten hebben zicht op baangarantie en bedrijven worden ontzorgd. In samenwerking met andere opleiders faciliteert Randstad het opleidingstraject en helpt kandidaten bovendien met adviesgesprekken na te denken over hun toekomst en het uitstippelen van hun loopbaanpad.

in twintig dagen het dak op

Op 18 februari start het opleidingstraject dat in een unieke samenwerking met BDA Dak- en Gevelopleidingen en zonnepanelengroothandel Natec is ontwikkeld. De training stoomt kandidaten in twintig dagen klaar om het ‘dak op te gaan’. Het traject bestaat uit tien dagen scholing en tien inwerkdagen om de opgedane kennis in praktijk te brengen bij een uitdagend bedrijf. Aan het einde van de opleiding mogen kandidaten zich ‘solarteur’ noemen. Bovendien ontvangen zij de erkende certificaten “Bouwkundig monteren van zonne-energiesystemen” en "Installeren van zonnestroomsystemen".

groot tekort aan ‘solar’ monteurs

De samenwerking tussen de drie partijen kwam tot stand nadat zonnepanelengroothandel Natec merkte dat haar klanten steeds moeilijker monteurs konden vinden die panelen kunnen plaatsen en monteren. En dat terwijl de komende decennia de vraag naar zonne-energie flink zal stijgen. Het tekort aan gekwalificeerde solarteurs staat momenteel een verdere marktgroei in de weg. Als één van de belangrijkste zonne-energie importeurs in Nederland heeft Natec daarom het initiatief genomen om deze belemmering aan te pakken.

positieve bijdrage

Met de opleiding willen de partners personeel van buiten de zonne-energie sector enthousiasmeren om te komen werken binnen de sector. Bas Engelen, eigenaar van Natec: “Werken in de zonne-energie is niet alleen uitdagend: je levert daarmee bovendien een positieve bijdrage aan de overgang naar duurzame energie. Natec heeft een landelijk dekkend netwerk en solarteurs werken dus vaak dicht bij huis. Kortom, een aantrekkelijk beroep!”

honderden monteurs nodig

Om de opleiding uiteindelijk landelijk beschikbaar te kunnen maken, heeft Natec de samenwerking opgezocht met Randstad. Met een groot aanbod aan opleidingen en trainingen biedt Randstad - in samenwerking met diverse opleiders - mensen betere kansen op de arbeidsmarkt. BDA Opleidingen is één van de meest bekende opleiders op het gebied van dak- en geveltrainingen in Nederland en heeft een mooie praktijkopleidingslocatie ter beschikking, waar volop geoefend kan worden. Paul Verkaik, Directeur BDA Opleidingen: “Wij schatten in dat in de nabije toekomst honderden zonnepanelenmonteurs nodig zijn. Wie zich aanmeldt voor deze opleiding is niet alleen verzekerd van een baan, maar leert ook hoe je zonnepanelen op een veilige en juist wijze monteert en het zonnestroomsysteem elektrotechnisch installeert. Een waardevolle training dus.”

opleiden met baangarantie

Randstad herkent opleidingsbehoeften in de markt en vertaalt deze door naar kansen. Dit leidt tot een gevarieerd aanbod van opleidingen, zoals de nieuwe opleiding tot solarteur. Dit helpt mensen bij hun ontwikkelingen en kansen op de arbeidsmarkt. Randstad biedt kersverse solarteurs na het succesvol afronden van de opleiding een baangarantie van twee jaar, met bijbehorend contract en arbeidsvoorwaarden. Samen met Natec wordt gezocht naar een geschikte werkplek in de omgeving. In die twee jaar is er volop mogelijkheid verder te werken aan eigen ontwikkeling en loopbaan via diverse opleidingen.

informatie en aanmelden

Geïnteresseerden kunnen voor meer inspiratie en informatie over de aanmeldingsprocedure terecht op de speciale website van Randstad. De opleiding gaat 18 februari van start in Gorinchem. Er is ruimte voor maximaal twaalf kandidaten.