Heb je het vermoeden of bewijs van een serieuze misstand die in strijd is met gedragsregels (bijvoorbeeld discriminatie, fraude, ongewenste intimiteiten, omkoping) laat het ons dan weten. De manager op de vestiging is daarvoor in eerste instantie de aangewezen persoon. Je kan een melding ook anoniem doen via het nummer 0800 773 2587 (gratis, 24 uur per dag) of ga naar de website van speakupfeedback. Toegangscode: 42100 

vertrouwenspersonen

Wanneer je een melding wil maken van ‘ongewenst gedrag’ (bijvoorbeeld agressie, geweld of seksuele intimidatie) en, om wat voor reden dan ook, geen gebruik kan maken van bovenstaande, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van Randstad, tel. 020 569 58 03. Dit telefoonnummer gaat altijd over naar voicemail. Wanneer je je naam en telefoonnummer inspreekt, wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen.